Az individuum biztonsága vidéki térben

Szerzők

  • Jankovics Kornélia Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.13-23

Kulcsszavak:

biztonság, individuum, vidékbiztonság, vidékfejlesztés, vidéki térség

Absztrakt

Jelen tanulmányt az individuum szemszögéből tekintett vidéki biztonság egyes, főbb dimenzióinak elemzésére szántam. A “kitekintés” közel sem terjedhet ki a biztonságnak a vidéki térben létező valamennyi aspektusára, hiszen a vidék biztonsága kérdéskörében felmerülő, számba vehető valamennyi szegmens a tanulmány kereteit sokszorosan túlhaladják, az minimálisan egy doktori értekezésben kitűzött cél lehet. A biztonság főbb dimenzióinak bemutatása csupán egy általános - és nem minden dimenziót érintő - kép felfestésére vállalkozhat, de mindenképpen alkalmas lehet arra, hogy a téma kibontására kedvet érzőket tovább gondolkodásra sarkallja.

Információk a szerzőről

  • Jankovics Kornélia, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

    mestertanár
    E-mail: iroda.jankovics@t-email.hu

Hivatkozások

Ajtony Árpád (2013): Dialogizmus, Receptivitás és individuum http://epa.oszk.hu/00000/00015/00068/pdf/EPA00015_Buksz_01_04problema.pdf (letöltés: 2017.10.04.)

Bainé Szabó B. (2003): A vidékfejlesztés gazdasági, ökológiai, és társadalmi funkcióinak összefüggése Hortobágy menti településeken, Doktori (Phd) értekezés, Debrecen, Debreceni Egyetem

Bakos Ferenc (1994): Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Budapest, Akadémia Kiadó

Beregnyei József (szerk.) (2008): A magyar rendészeti szervek által gyakrabban alkalmazott szakmai szócikkek gyűjteménye. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság

Csordás Sándor (2008): A biztonság régi es új szerepe a büntetés-végrehajtásban http://epa.oszk.hu/02700/02705/00074/pdf/EPA02705_bortonugyi_szemle_2008_2_033-056.pdf (letöltés: 2017.10.12.)

Dávid Gábor (1988): A városi bűnözés intenzitása. Belügyi szemle 26. évf. 10. szám

Juhász József, Szője István, O Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós (1982): Magyar Értelmező kéziszótár. Budapest, Akadémia Kiadó

Norbert Elias (1991): La société des individus. Fayard, Paris

Patkós Cs., Tóth A. (2012): A bűnözés néhány térbeli jellemzője a rendszerváltás utáni Magyarországon, Területi Statisztika, 52. évfolyam 3. szám, 250-264 p.

Szilágyi T., Boldizsár G.: (2016) A biztonságos vidék, mint az állam létfeltétele PRO SCIENTIA RURALIS 1:(4) pp. 24-34. (2016)

Tallár Ferenc (szerk.) (2004): Az individuum és az európai tradíció. Szombathely, Savaria University Press

Vári Vince (2015): A bűnüldözés relatív hatékonysága és a rendőrség. Doktori (Phd) értekezés, Miskolc, Miskolci Egyetem

Letöltések

Megjelent

2018-03-20

Hasonló cikkek

1-10 a 57-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.