A Városlakók és nem városlakók véleménykülönbségének vizsgálata a Gyöngyösi kistérségben

Szerzők

  • Szűcs Antónia Károly Róbert Főiskola, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.02.157-168

Kulcsszavak:

vidékfejlesztés, területfejlesztés, város-falu, Gyöngyösi kistérség

Absztrakt

Jelen tanulmány a lakossági elégedettség és szokások vizsgálatára terjed ki a Gyöngyösi kistérség területén. A kérdőívezés célja a városlakók és a nem városlakók véleménykülönbség vizsgálata az elköltözési szándék, tájékozódási szokások és a kistérségi elégedettség témakörében. Az eredmények alapján elmondható, hogy a falu és városlakó válaszolók közel azonos arányban tervezik településük elhagyását. A kistérségi elégedettség kérdéskörét vizsgálva 10-ből 8 esetben szignifikáns véleménykülönbség mutatkozik, mely igazolja a két településtípus eltérő kihívásait.

Információk a szerzőről

  • Szűcs Antónia, Károly Róbert Főiskola, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet

    kutatási és szaktanácsadási koordinátor
    E-mail: szantonia@gmail.com

Hivatkozások

Andorka R. (1999): Gazdasági, társadalmi változások és problémák a mai magyar falvakban. In: Vidékfejlesztés, vidékpolitika cikkek, tanulmányok. Válogatás a Falu című folyóiratban 1996-99 között megjelent tanulmányokból. Agroinform Kiadóház, Budapest, 19-38. p.

Beluszky P. (2003): Magyarország településföldrajza – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2003. ISBN 963 9542016

Buckwell, E. et. al. (1997): Towards a Common Agricultural and Rural Policy for Europe

Csatári B. (1996): A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét.

Farkas T. – Kassai Zs. (2013): Lehetőségek a helyi gazdaságfejlesztésben, Workshop. Gödöllő. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. X. évf. 1. sz. Miskolc pp. 87-93.

Központi Statisztikai Hivatal, Tájékoztatási adatbázis (http://www.ksh.hu)

Kovács T. (2004): A foglalkoztatás növelése, mint a vidékfejlesztési stratégia központi kérdése. Kézirat, készült az új magyar vidékpolitikai stratégia tudományos megalapozásához. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét.

Kovács T. (2012): Vidékfejlesztési politika. Dialóg Campus Kiadó, Második, bővített és javított kiadás. Budapest-Pécs

Kovács Z. (2007): Népesség- és településföldrajz – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2007.

Kulcsár L. (1998): Falvaink fejlesztési stratégiái az EU csatlakozás tükrében. 25-33 p. In: Magyarország az ezredfordulón. A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományok Osztálya. 73 p.

Lehota J. (szerk.) (2001): Marketingkutatás az agrárgazdaságban. Budapest. Mezőgazda Kiadó. 233 p.

Mendöl T. (1970): Néhány szempont a hazai településhálózat vizsgálata, településeinek osztályozása és elhatárolása kérdéseiben. Földr. Ért. 16. 1.

Nemes Nagy J. (2003): A kistérségek funkcióiról. Regionális Tudományi Tanulmányok, 8. sz. ELTE, Budapest. 1-10. p.

Sarris, A. H. – Doucha, T. – Mathijs, E. (1999):Agricultural Restructuring in Central and Eastern Europe: Implications for Competitiveness and Rural Development. European Review of Agricultural Economics 26 (3) 305-329 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/erae/26.3.305

Sarudi Cs. (2003): Térség- és vidékfejlesztés. (A magyar térgazdaság és az európai integráció. Szerk.: Sarudi Cs.) Agroinform Kiadó, Kaposvár, 308.

Szűcs I. (2008): A tudományos megismerés módszertana. Budapest. Szent István Egyetemi Kiadó. 272 p.

Szűcsné Kerti Anita – Szűcs István (2007): Településföldrajz. Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen ISBN 978-963-9732-65-0

Tóth J. (2002): Általános társadalomföldrajz I., Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002. ISBN 9639123417

www.terport.hu

Letöltések

Megjelent

2015-11-02

Hasonló cikkek

1-10 a 53-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.