Lokális identitáskonstrukciók vizsgálata Sopronban

Szerzők

  • Balázs Ferenc Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.3-18

Kulcsszavak:

migráció, Sopron, lokális identitás, településszerkezet, letelepedés

Absztrakt

Az elmúlt években zajló külső és belső migrációs folyamatoknak köszönhetően Sopron és
térsége két irányból nyitott kaputelepüléssé vált Ausztria és Magyarország között. Ez a
folyamat kihatással van a város lakosságszámának és térszerkezetének alakulásán túl az ott élők
mindennapjaira is. Ezen okból kifolyólag jelen kutatás azt hivatott vizsgálni, hogy Sopronnak,
a „hűség és szabadság” városának lakossága lokális identitásában hogyan jelenik meg a városba
érkező betelepülőkhöz való viszony.

Információk a szerzőről

  • Balázs Ferenc, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    PhD-hallgató
    E-mail: fbalazs2001@yahoo.com

Hivatkozások

Bamberg, M. - De Fina, A., - Schiffrin, D. (2011). Discourse and identity construction. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research. New York, NY, US: Springer Science and Business Media. 177-199. p.

Csepeli Gy. (1997): Szociálpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó, 1997. 516. p.

Faragó L. (2016): Társadalmi-területi egyenlőtlenségek. – Tér és Társadalom 30. 3. 118–123. p.

Feischmidt M. – Zakariás I. (2010): Migráció és etnicitás. A mobilitás formái és politikái nemzeti és transznacionális térben. In: uő (szerk): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest, Gondolat-MTA Kisebbségkutató Intézet, 151-172. p.

Hárs Á. (2010): Migráció és munkaerőpiac Magyarországon. In: Hárs Á. – Tóth J. (szerk.): Változó migráció – változó környezet. Budapest, MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, 15-53.p.

Hárs Á (2015): Elvándorlás és bevándorlás Magyarországon a rendszerváltás után – Nemzetközi összehasonlításban. In: (Balskó Zs. – Fazekas K. (szerk): Munkaerőpiaci tükör 2015. Budapest, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont - Közgazdaság-tudományi Intézet. 39-54. p.

Hajdu G. –Kristóf L. (2015): Társadalmi tükör. Jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról, 2015. Az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás elsődleges jelentése. Budapest, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2015.

Hautzinger Z. – Hegedüs J. – Klenner Z. (2014): A migráció elmélete, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Heintel, M. – Husa, K. – Spreitzhofer, G. (2005): Migration als globales Phänomen. In: Wagner, Helmut (Hrsg.): Segmente. Wirtschafts- und sozial geographische Themenhefte: Migration – Integration, Wien

Kardos L. (2018): Térségi és nemzeti identitás-vizsgálatok az Őrállók földjén – Földrajzi Közlemények 2018. 142. 1. pp. 36–49.

Kiss É. (2015): Egy kutatás előzményeképp: Sopron népességéről és a vándorlásról. in: E-conom. IV/1. 47-56. Internet: http://real.mtak.hu/33886/1/05_KissE_e_conom_IV1_u.pdf (Letöltés ideje: 2017.04.18.)

Kincses Á. (2015): A szomszédos országok migrációs forrásterületeinek a vizsgálata a magyar népszámlálási adatok felhasználásával 2001 és 2011 között. Területi Statisztika, 55. évf. 5. sz. 2015. 407–431. p.

Kovács Z. – Egedy G. – Szabó B. (2015): Az ingázás területi jellemzőinek változása Magyarországon a rendszerváltozás után. Területi Statisztika, 18. (55.) évf. 3. sz. 2015.233–253. p.

KSH [Központi Statisztikai Hivatal] (2013). 2011-es népszámlálás – 3. területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye Központi Statisztikai Hivatal, Győr. Internet: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/teruleti_adatok (Letöltés ideje: 2016.05.28)

KSH [Központi Statisztikai Hivatal] (2016). Mikrocenzus 2016. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Internet: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_1.pdf (Letöltés ideje: 2017.12.12.)

KSH [Központi Statisztikai Hivatal] (2017). Fókuszban a megyék – 2017. I. félév. Győr-Moson-Sopron megye Internet: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/172/index.html (Letöltés ideje: 2017.09.10.)

Lakatos M. –Rédei M. – Kapitány G. (2015): Mobilitás és foglalkoztatás. Területi Statisztika, 55. évf. 2. sz. 2015. 157–179. p.

Marien A (2015): A területi identitás magatartási megnyilvánulásai, különös tekintettel a költözési szándékra és annak magyarázatára. In: Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 12. évf. 1. sz. 2015. 4–16. p.

Marrus, M. (1985a): Uprooted unwanted immigrants. Oxford, Oxford University Press.

Marrus, M. (1985b): The Unwanted European refugees in the twentieth Century. Oxford - New York – Toronto, Oxford University Press.

Molnár J. – Gál-Szabó L. – Siskáné Szilasi B. – Mohos M. – Dudás G. – Vadnai P. (2015) Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 12. évf. 1. sz. 2015. pp. 27–37

Nemes Nagy J. (1998): A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális tudományba. Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület. pp. 155-179.

Ravenstein, E. G. (1985): The Laws of Migration. In: Journal of the Royal Statistical Society. Vol. 48. No.2., London

Rechnitzer J. (2014). A győri járműipari körzetről szóló kutatási program, in: Tér és Társadalom, Vol. 28(2), pp. 3-10.

Utry A. (1999): Kommunikáció, szociálpszichológia, kultúra, Miskolc, Rónai Művelődési Központ.

Letöltések

Megjelent

2018-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 11-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.