A vidék társadalmi problémáinak javítási lehetősége egy primer kutatás tükrében

Szerzők

 • Demeter Petra Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Ritter Krisztián Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.02.18-32

Kulcsszavak:

hátrányos helyzet, mentorálás, oktatás, roma kisebbség

Absztrakt

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy az oktatás, az oktatási intézmények miképpen tudnák befolyásolni a sok esetben a vidéki térségek egyik kiemelt gondját jelentő szociális problémákat. A roma kisebbség és a hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának szakirodalmi hátteréből kiindulva primer kutatásunkban a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai Társulás diákjai körében végeztünk felmérést, melynek során a diákok iskolai motivációira, preferenciáira, szabadidős tevékenységükre, továbbtanulási terveire, tervezett szakmájukra kérdeztünk rá. A kutatás eredményeit a szakirodalom megállapításaival ütköztetve olyan mentorprogramra teszünk javaslatot, mely a hátrányos helyzetű és roma gyermekek igényeinek, sajátosságinak figyelembe vételével, a pedagógusok és a diákok közötti bizalmi kapcsolat megteremtésével hosszú távon az érintett társadalmi réteg integrációját segítheti elő.

Szerző életrajzok

 • Demeter Petra, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi hallgató
  E-mail: demeterpetra94@gmail.com

 • Ritter Krisztián, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes
  E-mail: ritter.krisztian@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Angyalosy E. (2006): A kisebbségi helyzetben élő iskolai teljesítményének problémái és megoldási lehetőségei egy cigány példán keresztül. In: Prónai Cs. (szerk.): Cigány világok Európában. Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó. 430-432. p.

Duró Zs. (2014): Tehetségvédelem az intézményekben Tanulás-tanítás 11. (7) 6-7. p.

Fodor M. (2014): Egy befogadó iskola megpróbáltatásairól Tanulás-tanítás 11. (7) 28-29. p.

Forray R. K. - Hegedűs T. A. (1991): Útban a középfok felé - cigánygyermekek a felső tagozatban. In: Utasi Á. - Mészáros Á. (szerk.): Cigánylét - Műhelytanulmányok. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. 201-228. p.

Hoóz I. (1991): A társadalmi folyamatok és a cigánynépesség. In: Utasi Á. - Mészáros Á. (szerk.): Cigánylét - Műhelytanulmányok. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. 54-77. p.

Kiscsatári I. (2008): Szabadidős programok hatása a cigány és nem cigány tanulók magatartására és tanulmányi eredményire. In: Bábosik I. (szerk.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest: OKKER Kft. 302-313. p.

Lydaki A. (2006): Cigány nők. In: Prónai Cs. (szerk.): Cigány világok Európában. Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó. 209-221. p.

Mezey B. (1986): A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985. Budapest: Kossuth Könyvkiadó

Rakaczkiné Tóth K. (2010): A gyakorlati oktatás pedagógiai alapjai. Gödöllő: Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet

Ritók N. (2011): Bukdácsoló esélyegyenlőség. Budapest: Underground Kiadó

Tomka M. (1991): Gazdasági változás és a cigánysággal kapcsolatos közvélemény. In: Utasi Á. - Mészáros Á. (szerk.): Cigánylét - Műhelytanulmányok. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. 8-36. p.

Torgyik J. - Karlovitz J. T. (2006): Multikulturális nevelés. Budapest: Bölcsész Konzorcium

Vajda Z. (1991): Cigányok és magyarok együttélése egy Pest megyei településen. In: Utasi Á. - Mészáros Á. (szerk.): Cigánylét - Műhelytanulmányok. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. 145-160. p.

Varga B. (2011): Gyerekszemle. http://gyerekszemle.reblog.hu/palotat-koldulasbol-kizsakmanyolt-cigany-gyerekek [Letöltve: 2016. 10. 15.]

Zatta J. D. (2006): Szóbeli kultúra és írásbeli kultúra. In: Prónai Cs. (szerk.): Cigány világok Európában. Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó. 347-357. p.

Letöltések

Megjelent

2017-06-01

Hasonló cikkek

1-10 a 42-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei