Álláskeresők támogatott felnőttképzésében résztvevők vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helyszíneken

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.01.2-11

Kulcsszavak:

humán erőforrások, felnőttképzés, munkanélküliség, hátrányos helyzet, megélhetési stratégiák

Absztrakt

Az emberi erőforrások fokozódó jelentősége miatt az egész életen át tartó tanuláskoncepciójának megvalósítása nélkül nem beszélhetünk versenyképes tudásalapú társadalomról. A felnőttképzésnek a időről-időre megújuló, versenyképes munkaerő biztosításán túl fontos szerepe van a munkaerőpiacról kiszorult potenciális munkavállalók integrálásában. A felnőttképzésbe beiratkozottak száma alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarországon a második helyet foglalja el Budapestet követően. A megye hátrányos helyzetű járásaiban, településein átlag feletti azoknak a felzárkóztató képzéseknek a részaránya, amelyek az alacsonyan képzett, munkaerőpiacról kiszorult társadalmi csoportokat szólítanak meg. Kérdőíves vizsgálatunkat az ő körükben végeztük el, feltárva általános szociális helyzetüket, valamint az oktatással és munkavállalással kapcsolatos attitűdjüket.

Szerző életrajzok

  • Hajdú Dávid, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: hajdu.david91@gmail.com

  • Koncz Gábor, Eszterházy Károly Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar

    egyetemi docens
    E-mail: koncz.gabor@uni-eszterhazy.hu

Hivatkozások

Ábrahám K. (2015): A felnőttképzés integrációs szerepe az alacsony képzettségűek körében az Észak-Alföld régióban. = Társadalomtudományi Szemle 5(3), pp. 223-238. http://real.mtak.hu/33601/1/abraham223.pdf

Benke M. (szerk.) (2006):A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésére irányuló komplex képzési modellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, javaslatok intézkedésekre. NFI kutatási zárótanulmány, Budapest. 236 p. http://konyvtar.nive.hu/files/13_cserne.pdf

Blossfeld, H-P.–Kilpi-Jakonen, E.–Vono de Vilenha, D.–Buchholz, S. (Eds.) (2014): AdultLearning in Modern Societies. An International Comparisonfrom a Life-coursePerspective. Edward Elgar Publishing, eduLIFELifelongLearning series, 416 p. DOI: https://doi.org/10.4337/9781783475186

Cocquyt, C.–Diep, N. A.–Zhu, C.–De Greef, M.–Vanwing, T. (2017): Examiningsocialinclusion and socialcapitalamongadultlearners in blendedand online learningenvironments. = European Journal for Research onthe Education and Learning of Adults8(1), pp. 77-101. DOI: https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9111

Csoba J.–Nagy Z. É.–Szabó F. (2010): Aktív eszközök, munkaerő-piaci programok kontrollcsoportos, többváltozós értékelése (kutatási zárótanulmány). Debrecen, 161 p. https://nfsz.munka.hu/Lapok/archivum_programok/full_tamop_131/content/tamop_131_strategia_3.2_kontrollcsop.pdf

Grignoli, D. (2014): Adult Education: A PathtoSocialInclusion. A CaseStaudy in Molise. = QualityIssues and Insights in the 21stCentury3(1), pp. 31-40. http://www.scientiasocialis.lt/qiic/files/pdf/31-40.Grignoli_qiic_Vol.3-1.pdf

Halmos Cs. (2005) A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra. NFI kutatási zárótanulmány, Budapest, 228 p. http://mek.oszk.hu/06400/06455/06455.pdf

Hegedűs I. (2016): A munkanélküliség egészségkárosító hatásáról, etiológiájáról az Ózdi Kistérségben élő magyar és roma munkanélküliek közegészségügyi helyzetének és egészségi állapotának elemzése alapján. PhD dolgozat, Semmelweis Egyetem, Budapest, 150 p. DOI: https://doi.org/10.14753/SE.2015.1823

Kis I. (2005): Kutatás a felnőttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlődésének tükrében. A hazai iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás- és képzés létszám- és struktúraváltozásainak statisztikai rendszere. NFI kutatási zárótanulmány, Budapest, 192 p. http://mek.oszk.hu/06400/06474/06474.pdf

Köllő J. (2009): A pálya szélén. Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban. Osiris Kiadó, Budapest, 245 p.

KraicinéSzokoly M.–Tibori T. (2007): Képzés és felzárkóztatás. = Felnőttképzés 5(1), pp. 19-29.

Kvist, J. (2015): A frameworkforsocialinvestmentstrategies: Integratinggenerational, life course and genderperspectives in the EU socialinvestmentstrategy. = Comparative European Politics13(1), pp. 131-149. DOI: https://doi.org/10.1057/cep.2014.45

Lengyel I. (2012): Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. In Bajmócy Z.–Lengyel I.–MálovicsGy. (szerk.) Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, pp. 151–174.

Messing V. (2014) Hogyan válaszolnak a foglalkoztatási programok a roma munkanélküliség mögött álló okokra? In: A romák magyarországi integrációjának problémái. Andrássy Egyetem, Budapest, pp. 1-22.

Polonyi I. (2004): A felnőttképzés megtérülési mutatói. Research Papers – Felsőoktatási Kutatóintézet, No. 256., pp. 32 p. https://mek.oszk.hu/09800/09801/

Pulay Gy. Z. (2010): A hazai felnőttképzési rendszer hatékonysága európai kitekintésben. = Munkaügyi Szemle 54(1), pp. 72-81.

Szép Zs. (2010): A munkaerőpiac és a felnőttképzés összefüggései. = Felnőttképzés8(3), pp. 33-38.

Szűcs A. (2012): An examination of human resources in 4 municipalities of themicroregion of Gyöngyös. In: Szabó Z. (szerk.) BreakthroughPoints of World Economy in the 21st Century. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, pp. 230-238.

Townsend, R. (2008): Adulteducation, socialinclusion and culturaldiversity in regionalcommunities. = Australian Journal of AdultLearning48(1), pp. 71-92.

Letöltések

Megjelent

2020-03-04

Hasonló cikkek

1-10 a 78-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei