A turisztikai együttműködések gazdasági szerepe

Szerzők

  • Virág Ágnes Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.02.115-124

Kulcsszavak:

turizmus, együttműködés, desztináció, fenntarthatóság, gazdasági hatás

Absztrakt

Világszerte megfigyelhető trend a fenntartható és versenyképes turizmus kialakítása, így a turizmusban érdekelt országokban - így hazánkban is - fontos fejlesztési iránnyá vált a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szemléletű intézményi struktúra létrehozása. Felvetődhet a kérdés, hogy ezen intézményesített együttműködések hazánkban hatékonyan tudnak-e működni, illetve milyen hatásokkal rendelkezhetnek egy-egy térség életében, és azokat lehet-e - ha igen, akkor milyen mutatók segítségével - mérni.

Információk a szerzőről

  • Virág Ágnes, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    tanársegéd
    E-mail: virag.agnes@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Aubert A. (2007): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. PTETTK Földrajzi Intézet, Pécs. 391 p. ISBN: 9636420858

Bieger T. (2003): Management von Destinationen und Tourismusorganizationen. R. Oldenburg Verlag, München-Wien.

Buhalis D. (2000): Marketing the competitive destination in the future. Tourism Management, 21 (1), pp. 97-116.

Carter R. – Fabricius M. (2007): Destination management – an overview. UNWTO Conference, Creating competitive advantage for your destination, Budapest, 7 February 2007 http://www.climateaudit.info/data/mask/TREN/TRen%203p13%20Branding/chart%20for%20thesis.pdf (előadás anyag letöltve: 2014.07.15.)

Dávid L. – Kovács T. – Tóth G. – Bujdosó Z. – Patkós Cs. (2010): A turizmus hatásai és jelentősége a területfejlesztésben. In: Süli-Zakar I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II., Dialógus Campus Kiadó, Budapest – Pécs, pp. 447-468.ISBN: 9789639950306

Dávid L. – Tőzsér A. (2009): Destination Management in Hungarian tourism. In: Applied studies in Agribuiness and Commerce – APSTRACT Agroinform Publishing House, Budapest, pp. 81-84.

Dr. Gyenizse Dorottya (2015) a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjének előadása, 2016. 12. 03. XIV. Országos TDM Konferencia, Gyula

Flagestad, A. (2002): Strategic Sources and Organizational Structure in Winter Sport Destinations. (PhD Dissertation) University of Bradford, UK (2002) In: Flagestad et al. (2009): Innovation Systems in a Tourist Destination – Innovation Drivers and Strategic Managament Challenges, Strategic Management Engeneering: Enterprise, Environment and Crisis, Proceedings of 2009 International Conference on Strategic Management, ICSM, Sichuan, 2009.

Káposzta J. – Nagy A. – Nagy H. (2013): Tourism infrastructure index and the distribution of development funds in statistical regions of Hungary. Agrarian Bulletin of the Urals, No. 12. (118), pp. 80-83.

Káposzta J. – Nagy A. – Nagy H. (2016): The impact of tourism development policy on the regions of Hungary, Regional Economy. South of Russia 11:(1) pp. 10-17. ISSN 2310-1083

Lengyel M. (2007): TDM Működési Kézikönyv. Heller Farkas Főiskola, Budapest, 212 p. ISBN 978-963-06-4143-2

Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2014-2024.

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013. In: Turizmus Bulletin, IX. évfolyam, különszám, 2005. december, 56 p.

Nyirádi Á. – Semsei S. (szerk.) (2007): Balatoni TDM füzetek. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht., Siófok, 108 p.

Magyar TDM Szövetség szakmai anyagai (2013)

Panyor Á. – Győriné Kiss E. – Gulyás L. (2011): Bevezetés a desztináció menedzsmentbe. Keszthely, (elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0034_bevezetes_a__desztinacio_men_jegyzet/bevezetes_a%20_desztinacio_menedzsmentbe_jegyzet.pdf , letöltve: 2014.03.10.)

Piskóti I. – Hidvéginé Molnár J. – Pataki S. – Schumpler H. – Gulyás I. (2007): Desztináció-menedzsment lépésről-lépésre. Módszertani füzet desztináció-menedzsment szervezetek létrehozásához és működtetéséhez az Észak-magyarországi Turisztikai Régió példáján – munkaanyag. Eger – Miskolc, 43 p.

Soisalon-Soininen, T. – Lindroth, K. (2006): Regional Tourism Co-operation in Progress. In Lazzeretti, L. – Petrillo, C. S. (Ed.): Tourism Local Systems And Networking. Elsevier Science & Technology. Oxford. pp.187-196.

Sziva I. (2010): Turisztikai Desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése. Ph.D. értekezés, Doktori disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. Budapest, 197 p.

Tőzsér A. (2010): A versenyképes turisztikai desztináció: Új turisztikai versenyképességi modell kialakítása. Doktori disszertáció, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskolája, Miskolc, 224 p.

Víg T. (2010): Fogalomjegyzék a TDM-rendszer témakörhöz. Turizmus Bulletin, 2010. 1-2. szám, 119. p. ISSN 1416-9967

Letöltések

Megjelent

2016-12-16

Hasonló cikkek

1-10 a 98-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.