Reorganizáció, outplacement a versenyképesség érdekébe

Szerzők

 • Chovan Brigitta Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola
 • Poór József Szent István Egyetem, GTK TI, Emberi Erőforrások - Személyes vezetés Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.01.3-14

Kulcsszavak:

reorganizáció, outplacement, versenyképesség, legjobb gyakorlatok, HR kompetenciák

Absztrakt

A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak akkor van létjogosultságuk, ha képesek megfelelni a folyamatos megújulás, versenyképesség, hatékonyság követelményeinek, rugalmas átszervezésekkel, megfelelő stratégiák, rendszerek kiépítésével. A HR funkció sikere azon múlik, képes-e értéket teremteni, s az üzleti siker érdekében szükségessé váló reorganizációs stratégia, outplacement élére állni.

A kutatás célja megállapítani, hogy a versenyképesség növelésében mennyire hangsúlyos szerepet tölt be a reorganizáció és az outplacement.

Jelentőségét, aktualitását abban látjuk, hogy a megalkotott „Best Practice” útmutatást nyújt a HR szakembereknek ahhoz, hogy milyen stratégiákkal, módszerekkel tudnak hozzájárulni a manapság egyre hangsúlyosabb vállalati versenyképesség növeléséhez.

Szerző életrajzok

 • Chovan Brigitta, Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: brigitta.chovan@gmail.com

 • Poór József, Szent István Egyetem, GTK TI, Emberi Erőforrások - Személyes vezetés Tanszék

  egyetemi tanár - DSc
  E-mail: poor.jozsef@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Armstrong, M. (2009): Armstrong’s Handbook on Human Resources Management Practice, Kogan Page, London and Philadelphia, pp. 25–38., 424–443.

Chovan B. (2012): Reorganizáció, outplacement a versenyképesség érdekében, TDK dolgozat. Szent István Egyetem, Budapest.

Chovan B. (2013): Reorganizáció, outplacement a versenyképesség érdekében, In: VI. Országos Tanácsadói Konferencia prezentációja, BKIK, Budapest, ISBN szám: 978- 963-89734-0-5.

Karoliny M. – Poór J. (2010): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, CompLex, Budapest, pp. 107–108.

McKinsey & Company (2010): Taking organizational redesigns from plan to practice: McKinsey Global Survey results. McKinsey Quarterly https://www.mckinseyquarterly.com/Taking_organizational_redesigns_from_plan_to_practice_McKinsey_Global_Survey_results_2721# (letöltve: 2012.10.09.)

Makó Cs. – Illéssy M. – Csizmadia P. (2008): A munkahelyi innovációk és a termelési paradigmaváltás kapcsolata - A távmunka és a mobilmunka példája. Közgazdasági Szemle, LV. évf. december, 1075-1093.

Poór J. (2009a): Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. CompLex Kiadó, Budapest, pp. 157–200.

Poór J. (2009b): A HR-funkció átalakulása a Magyarországon működő nemzetközi vállalatoknál egy empirikus felmérés tapasztalatai tükrében. Competito, 1. sz. pp. 98– 117.

Poór, J. – Mura, L. – Karoliny, M. – Vígh, Š – Szakács N. (2012): Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata, Magyarország–Szlovákia 2011, Kutatási monográfia, Selye János Egyetem, Komarno.

Ulrich, D. (1997): HR of the Future: Conclusions and observations, Human Resource Management, Vol. 36. No 1, Pp 175-179.

Letöltések

Megjelent

2017-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 35-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei