Együtt vagy egymás mellett a munkaerőpiacon: generációs különbségek a munka világában

Szerzők

  • Kurai Marianna Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar emberi erőforrás tanácsadó 2. évf. hallgató
  • Suhajda Csilla Judit Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.174-187

Kulcsszavak:

generáció, együttműködés, konfliktus, kommunikáció, jó gyakorlat

Absztrakt

Változó világunkban a technikai, technológiai fejlesztések, az innovációs törekvések térnyerése az élet elválaszthatatlan részeként jelennek meg és jellemzik mindennapjainkat, magában hordozva a generációs eltérések, ellentétek veszélyét. Munkánkban McCrindle (2012, 2014) és a Kelly Services vizsgálatai (2007, 2009, 2012) alapján a munka világában tapasztalható generációs feszültségek okainak és megnyilvánulási formáinak feltárását tűztük ki célul. A magyarázat megtalálása érdekében 3, gazdaságilag aktívnak tekinthető generációt vizsgáltunk kérdőíves felmérés keretében, amely során a kommunikáció terén jellemző eltérések, valamint az együttműködést és hatékony konfliktuskezelést akadályozó tényezők definiálására került sor. Az eredmények hasznosíthatóságát a generációs feszültségek mérsékléséül szolgáló jó gyakorlatok egy lehetséges módjának felvázolásával kívánjuk bizonyítani.

Szerző életrajzok

  • Kurai Marianna, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar emberi erőforrás tanácsadó 2. évf. hallgató

    E-mail: kurai.marianna@gmail.com

  • Suhajda Csilla Judit, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    tanársegéd
    E-mail: suhajda.csilla@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Almási M. (2002): Korszellem v@dászat. Budapest, Helikon Kiadó, 251 p., ISBN 963- 208-776-3

Buda B. (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 323 p., ISBN: 963-179-304-4

Castells, M. (2005): Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra. A hálózati társadalom kialakulása. I. kötet, Budapest, Gondolat–Infonia, 662 p. ISBN 963-9567- 93-0

Csepeli Gy. (2006): A jövőbe veszett generáció. In: Csepeli Gy. – Kígyós É. – Popper P.: Magára hagyott generációk. Fiatalok és öregek a XXI. században. Budapest, Saxum Kiadó, 160. p. 7-52. p. ISBN 963-7168-51-6

Dessewffy T. (2002): A kocka el van veszve. Kockázat, káosz és média az Információs Korban. Budapest, Infonia–Aula, 212 p. ISBN 963-9345-84-9

Kelly Services (2007): A magyar munkavállalók és az Internet – intenzív használat, növekvő produktivitás. http://kellyservices.hu/HU/Cegunkrol/A-magyar- munkavallalok-es-az-Internet/#.VUNWAfAppzW (2015. 05. 01.)

Kelly Services (2009): Egy nemzetközi munkaerő-piaci felmérés szerint a generációs különbségek kezelésénél kulcsfontosságú a kommunikáció és a jutalmazás kérdése.http://kellyservices.hu/HU/Cegunkrol/A-generacios-kulonbsegek-kezelesenel-kulcsfontossagu-a-kommunikacio-es-a-jutalmazas-kerdese/#.VUNoG_AppzW (2015. 05. 01.)

Kelly Services (2012): A közösségi média egyre inkább áthatja a magyarországi munkahelyeket, nem kis aggodalmat keltve a munkaadók körében a termelékenységre gyakorolt hatásában, mutat rá a Kelly Services® éves felmérése. http://kellyservices.hu/HU/KGWI-kozossegi-media-a-munkahelyen-2012/#.VUNWBfAppzV (2015. 05. 01.)

Kurai M. (2015): Generációs különbségek a munkaerőpiacon. A tudományos-technikai fejlődés és a generációs szakadék összefüggésének megnyilvánulási formái a munkahelyi szituációkban, különös tekintettel a kommunikáció és az IKT használat vonatkozásában. Diplomadolgozat Gödöllő, SZIE-GTK, TTI

McCrindle, M. (2014): The ABC of XYZ. Understanding the global generations. McCrindle Research Pty Ltd, Bella Vista, Australia 37 p.ISBN: 978 0 9924839 0 6

McCrindle Research (2012): Generations Defined. http://mccrindle.com.au/resources/Generations-Defined-Sociologically.pdf (2015.04.30.)

NKTV (2011): 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről.

Tari A. (2011): Z generáció. Budapest, Tericum Kiadó, 348 p. ISBN 978-963-9633-92- 6

Törőcsik M. (2003): Előszó a magyar kiadáshoz. In: Smith, J. W. – Clurman, A.: Generációk, márkák, célcsoportok. Marketingeseknek a nemzedékek célpiacairól. (A Yankelovich-riport). Budapest, Geomédia Kiadó, 326 p. 7-16. p. ISBN 963-9508-03-9

Wallace, P. (2006): Az internet pszichológiája. Budapest, Osiris Kiadó, 312 p. ISBN 963-389-592-8

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 81-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.