PROJEKTMENEDZSMENT, AVAGY AMI SIKERRE SEGÍTI A TANÁCSADÓT – VÍZESÉS VAGY AGILIS MÓDSZERTAN, ESETLEG MÁS?

Szerzők

  • Székely Blanka Budapesti Metropolitan Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.01.91-103

Kulcsszavak:

agilis, hibrid, projektmenedzsment, tanácsadás, vízesés

Absztrakt

Kutatási munkámban a két legelterjedtebb projektmódszertant (vízesés és agilis) vizsgálom és konkrét szempontok alapján elemzem a különbözőségeket az általam korábban vezetett projekteken keresztül. Eddigi tapasztalataim alapján elmondható, hogy nem lehet csak az egyiket vagy csak a másikat alkalmazni, szükség van széles látókörre és mindkét módszertan alapos ismeretére ahhoz, hogy bármilyen projekt során a tudásunk szerinti legjobb lépést tegyük meg vagy döntést hozzuk meg egy-egy szituációban. Tekintettel arra, hogy nincs két egyforma projekt és a módszertanok jellegzeteségeinek alkalmazása sem kőbe vésett, egy projektvezetőnek tudnia kell mindkettőből merítenie, amolyan hibrid megoldásokkal menedzselni a projekteket, ha azok előrehaladása megköveteli, és sikerei úgy kívánják. Megvizsgáltam és elemeztem a főbb projektmenedzsment módszertanokat, nemcsak a szakirodalmi áttekintés és tanulmányozás során, mely magában foglalja a módszertanok részletes bemutatását, elemzését, előnyeit, hátrányait, hanem a saját projektmunkáim tapasztalatai és dokumentációi által is. A munkám megírásának fő motivációja, hogy a jelenlegi és korábbi munkahelyeimen dolgozhattam és betekintést kaptam az agilis és vízesés módszerrel végbemenő és megvalósított projektekbe is.  Számomra a projektmenedzsment, mint szakma, rendkívül sokat segített és segít jelenleg is a mindennapjaimban, ugyanis megtanított szervezetetten, rendszerben, folyamatokban gondolkodni, reagálni a nem várt változásokra, döntési helyzetekben való strukturált, objektív gondolkodásmódra.

Információk a szerzőről

  • Székely Blanka, Budapesti Metropolitan Egyetem

    M&A Tanácsadó és Projekt Koordinátor
    E-mail: szekelyblanka717@gmail.com

Hivatkozások

Azenha C. F. – Reis. D. A. – Fleury A. L. (2020): The role and characteristics of hybrid approaches to project management in the development of technology-based products and services. Project Management Journal. Vol. 52(1) 90–110. DOI: https://doi.org/10.1177/8756972820956884

Csedő, Z. – Zavarkó, M. (2019): Változásvezetés. Akadémiai Kiadó, 63 p., ISBN: 9789634544104, DOI: https://doi.org/10.1556/9789634544104.

Computerworld (2018): Módszertan-határozó és –választó. https://computerworld.hu/uzlet/modszertan-hatarozo-es-valaszto-255688.html Letöltés: 2021. február 16.

Deutsch N. – Jelen T. (2019): Üzleti és projekttervezés. Akadémiai Kiadó, 52 p., ISBN: 97896345440 0, DOI: https://doi.org/10.1556/9789634544050.

Erdeiné Késmárki-Gally Sz. – Rák R. – Vágány J. (2020): Hungarian agriculture machinery market: Examining of operating costs of machines. Agroeconomia Croatica. Croatian Society of Agricultural Economists, Croatia, X (1): 21-32 pp. ISSN 1333-2422

Hoszpodár K. (2007): Projektmenedzsment módszerei. http://fata.nyme.hu/downloads/baross1/Projektmenedzsment_modszerei.pdf Letöltés: 2021. január 6.

Klimkó G. (2019). Havi mustra a hibrid projektmenedzsment fogalmáról és gyakorlatáról. In Magyar Projektmenedzsment Szövetség. https://pmsz.hu/hireink/havi-mustra-a-hibrid-projektmenedzsment-fogalmarol-es-gyakorlatarol/ Letöltés: 2021. február 16.

Komló Cs. (2018): Információs rendszerek tervezésének módszertana. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. http://mek.oszk.hu/14200/14233/pdf/14233.pdf Letöltés: 2021. március 10.

KÜRT (2019): Szerepek az agilis szervezetben – HR. Kürt Akadémia. https://kurtakademia.hu/blog/szerepek-az-agilis-szervezetben-hr/ Letöltés: 2021. március 10.

Langer, T. (2014): Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben. (Második, bővített, átdolgozott kiadás). Panem Könyvek, 19-20 p., ISBN: 9786155186202.

Sebestyén Z. et al. (2007) Projektek minőségmenedzsment-módszerei. Vezetéstudomány. Vol. 18. No. 12. 43-51. p. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.12.04

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4005/1/vt2007n12p43-51.pdf Letöltés: 2021. február 16.

Ulbert Zs. (2014): Szoftverfejlesztési folyamatok és szoftver minőségbiztosítás. Pannon Egyetem, Veszprém. http://moodle.autolab.uni-pannon.hu/Mecha_tananyag/szoftverfejlesztesi_folyamatok_magyar/index.html Letöltés: 2021. március 10

Letöltések

Megjelent

2022-03-02