A helyben lakó gazdálkodók területi eloszlásának és forrásfelhasználásának vizsgálata

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.02.49-57

Kulcsszavak:

agrártámogatások, helyben lakó támogatást igénylő, Magyar Államkincstár, birtokkoncentráció, üzemméret, járás

Absztrakt

A magyarországi agrárüzemek száma folyamatosan csökken, amivel párhuzamosan a támogatást igénylők számának csökkenése és birtokkoncentráció folyamata is tetten érhető. A kis- és közepes méretű gazdaságok helyét átveszik a nagy- és óriás gazdaságok. A földtulajdonból és földhasználatból kiszorult helyben lakó gazdálkodóknak más megélhetés után kell nézniük. A folyamat a rurális térségek eltartóképességének zsugorodást eredményezi, az elvándorlás és a munkahelyek megszűnése révén. További probléma, hogy az Európai Unió forrásai hatására a mezőgazdaság számos esetben támogatástermelő forrássá degradálódott, mint befektetési lehetőség. A magyarországi birtokméret-változás a Magyar Államkincstár (MÁK) közzétételi adatai alapján reálisabban és szemléletesebben kimutatható, mellőzve a kistermelői/őstermelői/háztáji gazdálkodói adatokat, amelyek torzítják az egyébként publikált számokat. Az éves adatok standardizálásával újszerű információként jelenik meg a helyben lakó gazdaságok átlagos mérete, és a járásonkénti koncentrációja. Az eredmények lehetőséget biztosítanak újszerű megállapításokra, és további vizsgálati irányok (gazdasági társaságok és magánszemélyek kapcsolata, családi földtulajdon, érdekkörönkénti földhasználat, stb.) meghatározására az eddig nem tanulmányozott területen.

Információk a szerzőről

  • Lipcsei József, MATE GRTDI

    PhD-hallgató
    E-mail: lipcseijozsef1982@gmail.com

Hivatkozások

Burgerné G. A. (2017): Kis és nagy gazdaságok Magyarországon – integrációs kapcsolatok: történeti áttekintés. Gazdálkodás. Vol. 61 No. 5. 381-397. p.,

Ciaian P. et al. (2021): The capitalization of agricultural subsidies into land prices. Annual Review of Resource Economics, Vol. 13. 17-38. p., https://doi.org/10.1146/annurev-resource-102020-100625

Csáki C. – Jámbor J. (2013): Impacts of the EU enlargements on the new member states agriculture. Acta Oeconomica et Informatica. Vol. 16 No. 1. 35-50. p.

Davidova S. et al. (2012): Subsistence farming, incomes, and agricultural livelihoods in the new member states of the European Union. Environment and Planning C: Government and Policy. Vol. 30 No. 2. 209-227 p. doi: https://doi.org/10.1068/c1195r

Davidova S. - Bailey A. - Dwyer J. - Erjavec E. - Gorton M. - Thomson K. (2013): Semi-Subsistence Farming-Value and Directions of Development. Directorate-General For Internal Policies. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495861/IPOL-AGRI_ET(2013)495861_EN.pdf Letöltés ideje: 2022.03.08.

DG Agri (2011): Agricultural Policy Prespectives Briefs. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri- policy-perspectives-brief-01_en.pdf Letöltés időpontja: 2021. 05. 16

European Commission (2013): Structure and dynamics of EU farms: changes, trends and policy relevance. EU Agricultural Economics Briefs 9/2013, Brussels: European Commission

Eurostat (2019): Agriculture, forestry and fishery statistics - 2019 edition. Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi: https://doi.org/10.2785/798761

Gazdag L. (2003): A XXI. század multifunkcionális mezőgazdaságának stratégiái. Gazdaság és társadalom. Vol. 14. No. 2. 39-66. p.,

Gorton, M. – Kovacs B. – Mizik T. – Davidova, S. – Ratinger, T. – Iraizoz, B. (2003): An Analysis of the Commercially Oriented Farms in Hungary. Post-Communist Economies. Vol. 15. No. 3. 401-416. p., doi: https://doi.org/10.1080/1463137032000139070

Gorton, M. – Hubbard, C. – Hubbard, L. (2009): The folly of the European Union Policy Transfer: Why the Common Agricultural Policy (CAP) does not fit Central and Eastern Europe? Regional Studies. Vol. 3. No. 43. 1305-1317. p., doi: https://doi.org/10.1080/00343400802508802

Győri Á. – Kovách I. (2021): A települési egyenlőtlenségek új dimenziója: a mezőgazdasági földhasználat-szerkezet. Tér és társadalom. Vol. 36. No. 1. 59-81. p., doi: https://doi.org/10.17649/TET.36.1.3388

Hubbard C. (2009): Small Farms in the EU: How Small is Small? 111 th EAAE-IAAE Seminar „Small Farms: Decline or Persistence”. Kent: University of Kent.

Hughes, G. (2000): Total Productivity of Emergent Farm Structures in Central and Eastern Europe, 61–87. p. In: Banse, M.–Tangermann, S. (szerk.) Central and Eastern European Agriculture in: Expanding European Union. Wallingford: CABI

Kay, S. (2016). Land grabbing and land concentration in Europe. A Research Brief

Káposzta, J. – Némediné K. K. (2021): A mezőgazdasági földhasználat történeti változásai Magyarországon. Studia Mundi-Economica, VOL. 8. No. 3. 60-71. p. doi: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.03.60-71

Kerek Z. – Marselek S. (2009): A vidékfejlesztés gyakorlata, lehetőségek, intézkedések. Szaktudás Kiadó Ház Rt. Budapest.

KSH (2016): Agrárium 2016. Statisztikai tükör, 2016. november 22. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gszo/agrariumelo16.pdf, Letöltés időpontja: 2021.04.11.

Lipcsei J. – Ritter K. (2020): Changes in the number of large farms through positive and negative examples based on a questionnaire survey. 133-140. p. In: Győri T. – Arany F. – Egri Z. (szerk.): Chances and challenges for the European rural development (2021-2027): 4th International Scientific Conference on Rural Development, Peer-reviewed Scientific Conference Proceedings. Szarvas: SZIE

Magda S. et al. (2021): Merre tovább magyar vidék, magyar falu? Gazdálkodás. Vol. 46. No. 6. 492-516. p., doi: https://doi.org/10.53079/GAZDALKODAS.492

Megyesi B. (2016): Landscape after accession: the effects of agricultural and rural policies on farming – results of a case study conducted in Western-Hungary. HETFA Working Papers, 2016/18. Budapest: Héfta Kutatóintézet

Ritter K. (2008): A helyi fejlesztés esélyei – agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Területi Statisztika. Vol. 48. No. 5. 554-572. p.

Ritter K. (2014): Possibilities of local economic development (LED) in lagging rural areas. Acta Carolus Robertus. Vol. 4. No. 1. 101-108. p.

Ritter K. (szerk.) (2017): Vidékgazdasági tanulmányok. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó

Ritter K. (2018): Special features and problems of rural society in Hungary. Studia Mundi – Economica. Vol. 5. No. 1. 98-112. p. doi: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.98-112

Rivera M. et al., (2020): Assessing the role of small farms in regional food systems in Europe: evidence from a comparative study. Global Food Security, 26, 100417. doi: https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100417

Szerletics Á. (2020): A Közös Agrárpolitika közvetlen támogatásainak regionális gazdasági hatásai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI: https://doi.org/10.14267/phd.2021009

Valkó G. (2014): A gazdaságszerkezet változása 2000-2013 között. Gazdálkodás. Vol. 58. No. 3. 211-221. p.

Letöltések

Megjelent

2022-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 95-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.