A magyar vágócsirke hizlalás költségét és jövedelmét befolyásoló tényezők alakulása 1986-2014 között

Szerzők

  • Jankovics Péter DPJ-Consult Kft., 2100 Gödöllő, Blaháné u. 252.

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.02.14-26

Kulcsszavak:

termelési mutatók, hatékonyság, önköltség, tendencia, összefüggés

Absztrakt

A brojlerhizlalás hatékonysága Magyarországon 1980 és 2014 között jelentősen javult, ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban lemaradás tapasztalható. A vágócsirke önköltsége igen szoros összefüggésben van a naposcsibe, a takarmány és az energia árával. 1986 és 2014 között az önköltség növekedése csak 98%-ban jelent meg az értékesítési árakban, ami kedvezőtlenül hatott az ágazat jövedelmi helyzetére. A termelési mutatók és az önköltség reálértéke között szoros statisztikai kapcsolat van. A hatékonyságbeli fejlődés pozitívan hatott a csirkehizlalás önköltségére, viszont nem tudta ellensúlyozni az input-output árak alakulásának negatív hatásait.

Információk a szerzőről

  • Jankovics Péter, DPJ-Consult Kft., 2100 Gödöllő, Blaháné u. 252.

    ügyvezető
    E-mail: peter.jankovics@t-online.hu

Hivatkozások

AKI PÁIR (2017): Agrárgazdasági Kutatóintézet Piaci Árinformációs Rendszere, URL: https://pair.aki.gov.hu/web_public/general/home.do

AKI Tesztüzemi adatok 2004-2014, Agrárgazdasági Kutatóintézet, Budapest

AVEC (2015): Annual Report 2015., Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries, 37-38. p. URL: http://www.avec-poultry.eu/annualreports-overview/annual-report-2015

Aviagen (2012): Ross 308 Teljesítmény mutatók, 2012. Aviagen Ltd. 1-12. p. URL: www.aviagen.com

Bárány L. (2015): Versenyképességünk Európában. Baromfiágazat. Vol. 15. No. 3.42-44. p.

BTT (2015): Baromfi Termék Tanács adatbázisa

Cobb-Vantres (2012): Broiler Performance & Nutrition Supplement – Cobb 500. 30.04.2012. Cobb-Vantres, Inc. 1-14. p. URL: www.cobb-vantress.com

Csorbai A. (2015): A magyar baromfiipar és az ágazatok helyzete, lehetőségei, versenyképessége avagy előre vagy hátra? Baromfi Hírmondó. No. 22. 2015/3. 5-7. p.

KSH (2015): A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2004., Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1-28. p.

KSH (2017): Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa, URL: www.ksh.hu

Mészáros S. (1981): Összefüggés-vizsgálatok. In: Csáki Cs. – Mészáros S. (szerk.): Operációkutatási módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban. Budapest,Mezőgazdasági Kiadó, 42. p. ISBN 963 231 068 3

Szőllősi L. (2014): A naturális hatékonyság kulcsfontosságú. Baromfiágazat. Vol. 14. No. 2. 32-40. p.

Szőllősi L. – Szűcs I. (2014): An economic approach to broiler production. A case study from Hungary. Annals of the Polish Association of Agricultural andAgribusiness Economists. Vol. 16. No. 3. 275-281. p.

Szőllősi L. – Szűcs I. – Nábrádi A. (2014): Economic issues of broiler production length. Economics of Agriculture. Vol. 61. No. 3. 633-646. p. DOI: http://dx.doi.org/10.5937/ekoPolj1403633S

Szőllősi L. – Szűcs I. (2015): A vágócsirke hizlalás jövedelmezőségét meghatározó tényezők ökonómiai értéke. Állattenyésztés és takarmányozás. Vol. 64. No. 1. 32-45.p.

Van Horne, P.L.M. – Bondt, N. (2014): Competitiveness of the EU poultry meat sector; International comparison base year 2013. Wageningen, LEI Wageningen UR (University & Research centre), LEI Report 2014-038. 23-29. p. ISBN 978-90-8615-691-765

Zoltán P. (2010): Jó indítás, eredményes hizlalás. Baromfiágazat. Vol. 10. No. 4. 36-42. p.

Letöltések

Megjelent

2018-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 38-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.