Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program működési anomáliái

Szerzők

  • Keszthelyi Krisztián Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.03.42-55

Kulcsszavak:

agrártámogatások, vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés

Absztrakt

Írásom célja, hogy rávilágítson a vidékfejlesztés hatásaira, azon belül pedig a támogatási rendszer meghatározó szerepére. Az agrár és vidékfejlesztés lehetőségeinek meghatározó elemea releváns pályázati rendszerek hatékony működtetése. A tanulmány az Új MagyarországVidékfejlesztési Program működési sajátosságaira és azok hatásaira fókuszál, mely a befejezéselőtt álló PhD dolgozatom egyik fontos részét alkotja.

 

Információk a szerzőről

  • Keszthelyi Krisztián, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

    mestertanár
    E-mail: keszthelyi.krisztian@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Bourgeon J-M. – Chambers R. G. (2000): Stop-and-Go Agricultural Policies, American Journal of Agricultural Economics, 82.1, 1-13 p.

Buday-Sántha A. (2010): Vidékfejlesztés, Gazdálkodás, Budapest, 54. 7. 792-798 p.

Dorgai L. – Udovecz G. (2009): A közvetlen agrártámogatások feltételezett csökkentésének becsült hatásai Magyarországon, Gazdálkodás, 53. évfolyam, 2. szám 128-137.

Egyedné Gergely, J. (2015). Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában. A szuburbanizációs hatások térbeli megjelenése és a különbségek mögötti lehetséges okok vizsgálata a Budapesti Agglomeráció példáján (Doctoral dissertation, Budapesti Corvinus Egyetem). DOI: https://doi.org/10.14267/phd.2015013

Fazekas S. (2010): A magyar vidék talpra állításáért! Gazdálkodás. 54. 83-586. 6. Goda P., Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben. In: Területi Statisztika, 53 (2) pp. 169-189. DOI: https://doi.org/10.15196/TS560101

Gujarati D. N. (2003): Basic Econometrics. McGraw-Hill Higher Education.

Guth L. ; Káposzta J. ; Kapronczai I. ; Lehota J. ; Molnár J. ; Péter B.; Puskás, J.; Szénay L. ; Tóth T. ; Villányi, L. ; et al. Agrárgazdaságtan Budapest, Magyarország : Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó (2000) , 242 p.

Horváth, M.-Józsa Z. (2016): "Az államigazgatás helyi és területi szervei: koncentráció és koncentrátum." 564-582. DOI: https://doi.org/10.14232/phd.3950

Kollár K., Goda P., Tóth T. (2009): The Main Dimensions of the Regional Competitivness Delhi Business Review 10:(2) p. 109.

Nagy L. - Balogh P. (2013): Ökonometria, Debreceni Egyetem, Debrecen 160 pp.

Ritter K. - Nagy H. - Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy Észak-magyarországi példán keresztül. pp. 224-242. In: Lukovics M. - Savanya P. (szerk.) (2013): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press

Letöltések

Megjelent

2019-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 42-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.