Eximination of Leisure Spending Habits Broken Down by Weekdays and Weekends

Szerzők

 • Baba Erika University of Debrecen, Sports and Recreation Management
 • Kozma Tímea University of Debrecen, Sports and Recreation Management
 • Pálinkás Réka University of Debrecen, Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business
 • Popovicsné Szilágyi Zita University of Debrecen, Faculty of Engineering https://orcid.org/0000-0001-9821-3642

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4190

Kulcsszavak:

leisure activities, recreational habits, recreation

Absztrakt

In today's modern world, recreation plays an increasingly important role, as one of its most important goals is to maintain health and increase our ability to work. The past few years have been defined by the Covid-19 pandemic. As a result, many areas of life have changed, such as health, the economy, education, entertainment and travel. After the introduction of restrictions, we spent more time at home, so activities in our free time also changed. It is important to make good use of the extra time available to us in addition to work.The aim of the study was to observe how busy the participants spend their days and how much time they spend on each activity. The research was conducted using an online questionnaire in which 343 people participated. In terms of gender distribution, women accounted for 72% and men for 28%. The survey covered active and passive actions. The questions covered separate weekdays and weekends, thus providing a comprehensive picture of leisure habits.

Szerző életrajzok

 • Baba Erika, University of Debrecen, Sports and Recreation Management

  hallgató
  baba.erika0528@gmail.com

 • Kozma Tímea, University of Debrecen, Sports and Recreation Management

  hallgató
  k.timea10@gmail.com

 • Pálinkás Réka, University of Debrecen, Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business

  PhD hallgató
  rekapalinkas9@gmail.com

 • Popovicsné Szilágyi Zita, University of Debrecen, Faculty of Engineering

  nemzetközi referens
  szilagyizita@eng.unideb.hu

Hivatkozások

Bácsné Bába É. – Müller A. – Molnár A. (2021a): Az egészségünket meghatározó tényezők bemutatása egy lehetséges egészségmodell segítségével. Gradus, 8(1), 90–102. https://doi.org/10.47833/2021.1.art.006

Bácsné Bába É. – Müller A. – Pfau C. – Balogh R. – Bartha É. – Szabados Gy. – Bács Z. – Ráthonyi-Odor K. – Ráthonyi G. (2023): Sedentary behavior patterns of the hungarian adult population. International journal of environmental research and public health, 20(3), paper: 2702. https://doi.org/10.3390/ijerph20032702

Bácsné Bába É. – Pikó P. – Müller A. Ráthonyi G. – Balogh P. – Kósa Zs. – Kovács N. – Sándor J. – Ádány R. – Bács Z. (2022): Physical activity pattern characterized by domains and dimensions of the Roma population in comparison with that of the general population in northeast Hungary. International journal of environmental research and public health, 19(6), pa-per: 3545. https://doi.org/10.3390/ijerph19063545

Bácsné Bába É. – Ráthonyi G. – Müller A. – Ráthonyi-Odor K. – Balogh P. – Ádány R. – Bács Z. (2020): Physical activity of the population of the most obese country in Europe, Hungary. Frontiers in public health, 8 paper 203. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00203

Bácsné Bába É. – Ráthonyi G. – Pfau C. – Müller A. – Szabados Gy. N. – Harangi-Rákos M. (2021b): Sustainability-sport-physical activity. International journal of environmental research and public health, 18: 1455. https://doi.org/10.3390/ijerph18041455

Balogh R. – Csiza M. – Bácsné Bába É. (2021): A labdarúgás fogyasztói piacának elemzése. In: Balogh, László (szerk.) Versenysport és szabadidősport. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet, pp. 73–84.

Boda E. – Bácsné Bába É. – Laoues N. – Müller A. (2019): Rekreációs fogyasztói szokások vizsgálata magyar fiatal felnőttek körében. Különleges bánásmód, 5(4), 33–44. https://doi.org/10.18458/kb.2019.4.33

Boda E. – Herpainé Lakó J. (2015): A rekreáció elmélete és módszertana 2. Eger: EKF Líceum Kiadó.

Borbély A. – Müller A. (2008): A testi-lelki harmónia összefüggései és módszertana. Budapest, Magyarország: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület.

Gregor B. (2008): Táplálkozni ésszerűen, mozogni rendszeresen. Egészségfejlesztés, 49(1–2). 2–8.

Hegedűs V. (2007): A hazai urbánus térségek és a rekreációs terek összefüggései. Tájökológiai lapok/Journal of landscape ecology, 5(2), 225–237.

Herpainé Lakó J. – Simon I. Á. – Nábrádi Zs. – Müller A. (2017): Családok sportolási szokásainak szocioökonómiai hátterére. Képzés és gyakorlat: training and practice, 15(4), 37–52. https://doi.org/10.17165/tp.2017.4.4

Herpainé Lakó J. (2018): Three generation research concerning sport and value. In: Jaromír, Šimonek; Beáta, Dobay (szerk.) Sport science in motion: proceedings from the scientific conference. Športová veda v pohybe: recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác z konferencie. Mozgásban a sporttudomány: válogatott tanulmányok a konferenciáról. Komárno, Szlovákia : Univerzita J. Selyeho. pp. 274–280.

Kinczel A. – Maklári G. – Müller A. (2020): Recreational activities and motivation among young people. Geosport for society, 12(1), 53–65. https://doi.org/10.30892/gss.1206-059

Kinczel A. – Müller A. (2020): Aktivitás, szabadidősport. Különleges Bánásmód, 6(2), 49–58. https://doi.org/10.18458/kb.2020.2.49

Kinczel A. – Müller A. (2022): Study on travel habits and leisure activities in the light of COVID-19 triggered changes in Romania and Hungary. Geojournal of tourism and geosites. 41(2), 440–447. https://doi.org/10.30892/gtg.41214-848

Kinczel A. – Tóth A. R. – Pálinkás R. – Molnár A. – Dobay B. – Müller A. (2022): Research on the consumer habits of street workout leisure sports. Selye e-studies ,13(2), 4–12.

Könyves E. – Müller A. – Szalay F. – Szabó R. (2005): Cserkeszőlő és Karcag egészség-turizmusának összehasonlító elemzése. Szolnoki tudományos közlemények, IX. 2–9.

Laoues-Czimbalmos N. – Szerdahelyi Z. – Müller A. (2021): Development of leisure and sports consumption and sports motivation among children with disabilities. Apstract – applied studies in agribusiness and commerce, 15(1–2), 75–82. https://doi.org/10.19041/apstract/2021/1-2/9

Lengyel A. – Keczeli D. – Orosz R. – Bács Z. – Müller A. – Szőke Sz. – Bácsné Bába É. (2021): Initial Validation of the Mindful Presence Scale: The Issue of the Construal Level of Scale Items. Frontiers in psychology, 12., 1–17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.626084

Molnár A. – Sánta J. – Ráthonyi G. (2020): Examination of the Hungarian esport ecosystem throgh international examples. Applied studies in agribusiness and commerce, 14(1–2), 96–101.

Müller A. – Bácsné Bába É. – Kinczel A. – Molnár A. – Boda J. E. – Papp-Váry Á.; Tütünkov -Hrisztov J. (2023): Recreational Factors Influencing the Choice of Destination of Hungarian Tourists in the Case of Bulgaria. Sustainability, 15(1), 1–18. https://doi.org/10.3390/su15010151

Müller A. – Bácsné Bába É. – Pfau C. – Molnár A. – Laoues-Czimbalmos N. (2019): Extrém sportfogyasztás vizsgálata egy kutatás tükrében. International journal of engineering and management sciences / Műszaki és menedzsment tudományi közlemények, 4(3), 135–142. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2019.3.13.

Müller A. – Bácsné Bába É. (2018): Az egészséges életmód és a sport kapcsolata. Létavértes: Létavértes SC ’97 Egyesület

Müller A. – Bíró M. – Hidvégi P. – Váczi P. – Plachy J. – Juhász I. – Hajdú P. – Seres J. (2013): Fitnesz trendek a rekreációban. Acta academiae paedagogicae agriensis nova series: sectio sport, 40. 25–34.

Müller A. – Boda E. J. – Ráthonyi G. – Ráthonyi-Odor K. – Barcsák B. – Könyves E. – Bíró M. – Dobay B. – Bendíkova E. (2016): Analysis of the cavebath of Miskolctapolca’s brand elements and guests satisfaction. Apstract – applied studies in agribusiness and commerce, 10(4–5), 155–160. https://doi.org/10.19041/apstract/2016/4-5/20

Müller A. – Bolega S. – Gabnai Z. – Bácsné Bába É. – Pfau C. (2018b): A BMX, és egyéb extrém sportok választásának motivációs tényezői. International journal of engineering and management sciences, 3(4), 426–441. https://doi.org/10.21791/ijems.2018.4.35.

Müller A. – Kerényi E. – Könyves E. (2011a): Effect of climate therapy and rehabilitation in Mátra Medical Institute Applied Studies in Agribusiness and Commerce. Apstract - applied studies in agribusiness and commerce, 5(3–4), 39–42. https://doi.org/10.19041/apstract/2011/3-4/5

Müller A. – Kerényi E. – Könyves E. (2011b): Effect of climate therapy and rehabilitation in Mátra Medical Institute Applied Studies in Agribusiness and Commerce. Apstract - applied studies in agribusiness and commerce, 5(3–4), 39–42.

Müller A. – Könyves E. – Szabó R. (2005): A wellnessturizmus sokszínű kínálatának bemutatása. Iskolai testnevelés és sport - elméleti módszertani és információs szaklap, 27., 29–34.

Müller A. – Könyves E. – Várhelyi T. – Mondok A. (2008): Új utakon a testnevelőtanár képzés Egerben: A sportszakos hallgatók utazási szokásainak és a sítáborozás kínálati elemeivel való elégedettségének vizsgálata. Economica. 1. 85–95.

Müller A. – Könyves E. (2006): Az egészségturizmus lehetőségei az Észak-alföldi régióban. Acta academiae paedagogicae agriensis nova series: sectio sport, XXXIII., 132–143.

Müller A. – Ráthonyi G. – Bíró M. – Ráthonyi-Ódor K. – Bács Z. – Ács P. – Hegyi G. – Bácsné Bába É. (2018a): The effect of complex climate therapy on rehabilitation results of elderly asthmatic and chronic obstructive airways disease (COPD) patients. European journal of integrative medicine. 20., 106–114. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2018.04.007

Müller A. – Szabó R. (2009): Analysis of Agárd, Komárom and Papa's Thermal bath, According the Guest's satisfaction. Acta academiae paedagogicae agriensis nova series: sectio sport, XXXVI., 89–101.

Nagy Á. – Fazekas A. (2016): Offline helyett online szabadidő? A fiatalok szabadidős tereinek és médiahasználatának átalakulása. Médiakutató: médiaelméleti folyóirat, 17(2), 41–57.

Pfau C. – Müller A. – Bács Z. – Bácsné Bába É. (2018): Az egészséges táplálkozás szerepe és jelentősége. Táplálkozásmarketing, 5(1), 49–63. https://doi.org/10.20494/tm/5/1/4

Ráthonyi G – Ráthonyi-Odor K. (2017): Innovatív mobiltechnológiai megoldások a turizmusban. Acta carolus robertus, 7(2), 161–180.

Ráthonyi G. – Takács V. – Szilágyi R. – Bácsné Bába É. – Müller A. – Bács Z. – Harangi-Rákos M. – Balogh L. – Ráthonyi-Odor K. (2021): Your physical activity is in your hand—objective activity tracking among university students in Hungary, one of the most obese countries in Europe. Frontiers in public health, 9, paper: 661471. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.661471

Ropolyi L. (2006): Az internet természete. Budapest: Typotex Kft.

Simon A. – Vass Z. – Farkas V. – Gyombolai Z. – Kovács É. (2020): Az ülő életmóddal kapcsolatos tényezők idősotthonban élő, járásképes idős személyek körében. Orvosi hetilap, 161(28), 1157–1180. https://doi.org/10.1556/650.2020.31765

Takács J. (2008): „Ha a mosogatógép nem lenne, már elváltunk volna…” Férfiak és nők otthoni munkamegosztása európai összehasonlításban. Esély: társadalom és szociálpolitikai folyóirat, 19(6), 51–73.

Letöltések

Megjelent

2023-06-30

Hogyan kell idézni

Eximination of Leisure Spending Habits Broken Down by Weekdays and Weekends. (2023). Acta Carolus Robertus, 13(1), 119-128. https://doi.org/10.33032/acr.4190

Hasonló cikkek

1-10 a 23-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei