A MAGYAR FIATAL FELNŐTTEK SPORTOLÁSI SZOKÁSAI ÉS A SPORT MOTIVÁCIÓJUK ALAKULÁSA

Szerzők

  • Kinczel Antonia Debreceni Egyetem, GTK
  • Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem, GTK
  • Molnár Anikó Debreceni Egyetem, GTK
  • Müller Anetta Debreceni Egyetem, GTK
  • Laoues-Czimbalmos Nóra Debreceni Egyetem, GYGYK

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2573

Kulcsszavak:

aktív életmód, szabadidősport, prevenció

Absztrakt

A fiatal felnőttek sportolási szokásainak vizsgálatára online kérdőívet szerkeszettünk, melyet online felületeken, social media használatával töltettünk ki (N=481). A válaszokból csak a fiatal felnőttek adatait szűrtük le, melyet feldolgoztunk a tanulmányban. Alapstatisztikát, gyakoriságot számítottunk, az összefüggések vizsgálatára Chi2 próbát alkalmaztunk. Az eredményeink azt igazolták, hogy a lakóhely (falu, város, főváros) tekintetében a sportolási helyszínek prefenciája és a sportmotiváció eltérően alakult.  A falun élők 31,5%-a nyilatkozta azt, hogy otthon sportol, míg a városi válaszadóknak csupán 17%-a, mely igen erős szignifikáns eltérést mutatott (p=0,000). A városi válaszadók 17,4%-a fitnesz-wellness központokba sportol, mely szignifikánsan magasabb, mint a falusi válaszadók aránya (8,7%). Ugyancsak a városi fiatal felnőttek (18,4%) részesítik előnyben az egyesületi sportolási formát a falusiakkal (15,2%) szemben (p<0,05). A fiatalok sportmotivációjában az egészség, boldogság, vonzó külső és a szórakoztató funkció kapta a legmagasabb értéket.  A fővárosi fiatalok sportmotivációjában az egészség és társaság, a városi fiatalok motivációjában a szórakozás, boldogság önmagam megismerése, míg a falusi fiatalok esetében a motivációban a vonzó külalak és a mások elvárása szignifikánsan magasabb átlagértéket kapott a többi csoporthoz képest.

Szerző életrajzok

Kinczel Antonia, Debreceni Egyetem, GTK

Sport- és Rekreációszervezés Évfolyam (Debreceni Egyetem, GTK)

Bácsné Bába Éva, Debreceni Egyetem, GTK

Prof. Dr. Bácsné Prof. Dr. Bába Éva
egyetemi tanár
Debreceni Egyetem, GTK

Molnár Anikó, Debreceni Egyetem, GTK

Molnár Anikó
Sportközgazdász hallgató II.. Évfolyam
Debreceni Egyetem, GTK

Müller Anetta, Debreceni Egyetem, GTK

Dr. Müller Anetta
egyetemi docens
Debreceni Egyetem, GTK

Laoues-Czimbalmos Nóra, Debreceni Egyetem, GYGYK

Laoues-Czimbalmos Nóra tanársegéd
Debreceni Egyetem, GYGYK

Downloads

Megjelent

2021-07-07

Hogyan kell idézni

Kinczel, A., Bácsné Bába, Éva, Molnár, A., Müller, A., & Laoues-Czimbalmos, N. (2021). A MAGYAR FIATAL FELNŐTTEK SPORTOLÁSI SZOKÁSAI ÉS A SPORT MOTIVÁCIÓJUK ALAKULÁSA. Acta Carolus Robertus, 11(1), 27–39. https://doi.org/10.33032/acr.2573