A gyalogtúrázás egészségvédő hatásai

Szerzők

 • Kozma Tímea Debreceni Egyetem
 • Baba Erika Debreceni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4128

Kulcsszavak:

túrázás, szabadidősport, egészség, sportturizmus

Absztrakt

Napjainkban az egészségtudatos életmód egyre nagyobb figyelmet kap, így az aktív sportturizmus, és ezen belül is a gyalogos turizmus népszerűsége is folyamatosan nő. A kutatásunk célja volt általánosan megvizsgálni a túrázás egészségvédő hatásait a túrázók körében. A primer kutatásunk során rendszeresen túrázó személyeket kérdeztünk meg, hogy milyen változásokat tapasztaltak a rendszeres túrázás hatására fizikai –és mentális állapotukban, szociális kapcsolataikban. Online kérdőíves felmérést végeztünk, melynek adatait SPSS statisztikai program segítségével elemeztük (gyakoriság, átlag, szórás, khi-négyzet próba). A kérdőívet összesen 491 fő töltötte ki, akiknek a 35%-a hetente jár túrázni. Azon kitöltők, akik nem sportolnak mást mellette (39%), 38%-uk túrázik heti rendszerességgel.

A rendszeres túrázás óta a válaszadók közül voltak, akik testsúlycsökkenésről, valamint erőnlét –és állóképesség fejlődéséről számoltak be, továbbá a magas vérnyomással és magas koleszterinszinttel küzdők aránya is csökkent. A válaszadók kétharmada relaxált túrázás közben –és ennek valamint a természet nyugtató közegének köszönhetően– nyugodtnak érezték magukat túrázás közben, valamint ez a nyugalom a túrázás után is érezhető volt. A mindennapok során megélt kreativitást is többen tapasztalták, emellett többen kezdtek tudatos jelenlétben élni, mint rendszeres túrázás előtt. Túrázás hatására több pozitív változás történt a kitöltők szociális kapcsolataiban is; a kitöltők fele számolt be arról, hogy túrázás közben barátra tett szert, és még többen nyilatkozták, hogy túrázás hatására jobb lett a kapcsolatuk a barátjukkal/családtagjukkal, akivel együtt túráztak.

Szerző életrajzok

 • Kozma Tímea, Debreceni Egyetem

  ORCID: https://orcid.org/0009-0000-6084-8271
  egyetemi hallgató
  Sport-és rekreációszervezés III. évfolyam
  k.timea10@gmail.com
  levelező szerző

 • Baba Erika, Debreceni Egyetem

  ORCID: https://orcid.org/0009-0008-4500-6824
  egyetemi hallgató
  Sport-és rekreációszervezés III. évfolyam
  baba.erika0528@gmail.com

Hivatkozások

Aronson, E. (2008): A társas lény. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bácsné Bába É. – Müller A. – Molnár A. (2021): Az egészségünket meghatározó tényezők bemutatása egy lehetséges egészségmodell segítségével. Gradus, 8(1), 90–102. https://doi.org/10.47833/2021.1.ART.006

Bodasińska, A. – Piech, K. (2021): Multigenerational physical activity during COVID-19 pandemic–good practices of Biała Podlaska. LASE Journal of Sport Science, 12(1), 101–113. Letöltés dátuma: 2022.11.14. forrás: https://journal.lspa.lv/images/2021_2/LASE_COVID-updated.pdf

Borbély A. – Müller A. (2015): Sport és Turizmus. Debrecen: Campus Kiadó.

Bujdosó, Z. – Szűcs, Cs. (2012): A new way of gastronomic tourism:beer tourism Acta Turistica 6(1), 5–20.

Fónagy O. E. – Ránky, M. (2020): Erdőfürdő, avagy hogyan merülj el a tudatos jelenlétben. Recreationcentral.Eu. https://doi.org/10.21486/recreation.2020.10.2.5

Hojcska, Á. – Szabó, Z. – Bujdosó, Z. (2022): Multi-aspect overview of mineral-water-based therapies of musculoskeletal disorders in Hungary Ecocycles 8 (2), 23–36

Juma, L. O. – Bakos, I. M. – Juma, D. O. – Khademi-Vidra, A. (2022): Mobile-application usage potential for nature interpretation and visitor management at Masai Mara National Reserve, Kenya; Wildlife viewers' perspectives. Geojournal of Tourism and Geosites. 43(3) 1163–1174.

Juma, L.O. – Khademi-Vidra, A. (2022): Nature Interpretation as an Environmental Educational Approach in Visitor Management; The Application Dilemma for Different Target Groups at Masai Mara National Reserve, Kenya. Sustainability. 14(5). 1–21. https://doi.org/10.3390/su14052935

Kassai, Zs., & Farkas, T. (2007). A Leader+ program alulnézetből. Comitatus: Önkormányzati Szemle 17, 71–80

Kassai, Zs., & Farkas, T. (2016). School closures in rural Hungary. In: Horská E., Kapsdorferová Z. & Hallová M. (eds.) The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society 477–483

Kinczel A. – Müller A. (2022): Study on travel habits and leisure activities in the light of COVID-19 triggered changes in Romania and Hungary. Geojournal of tourism and geosites. 41(2), 440–447. https://doi.org/10.30892/gtg.41214-848

Kovács (2022): Erdőfürdő, több mint egy séta. Letöltés dátuma: 2022.08.01. forrás: https://www.erdofurdo.com/hogy-mi-is-ez/

Könyves E. – Müller A. – Szalay F. – Szabó R. (2005): Cserkeszőlő és Karcag egészségturizmusának összehasonlító elemzése. Szolnoki tudományos közlemények IX. 2–9.

Központi Statisztikai Hivatal (2021a): Egészségügyi helyzetkép, 2019. Letöltés dátuma: 2022.07.15. forrás:

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/egeszsegugyi_helyzetkep_2019.pdf

Központi Statisztikai Hivatal (2021b): Szubjektív jóllét, mentális egészség, 2019. Letöltés dátuma: 2022.07.15. forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/elef/szubjektiv_jolet_2019/index.html#azidseksakzpkorakkrbencskkentadepresszisokarnya

Lengyel A. – Keczeli D. – Orosz R. – Bács Z. – Müller A. – Szőke Sz. – Bácsné Bába É. (2021): Initial Validation of the Mindful Presence Scale: The Issue of the Construal Level of Scale Items. Frontiers in psychology. 12.sz., 1–17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.626084

Massy-Westropp, M. (2023): ’Nature prescriptions’ can improve physical and mental health Letöltés dátuma: 2023.04.17. forrás: https://medicalxpress.com/news/2023-04-nature-prescriptions-physical-mental-health.html

Molnár C. – Dávid L. – Vasa, L. (2014). Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies. In: Laskowski, M; Sauer, P (szerk.) Innovations and sustainable development : actual research problems in Eastern Europe. Lublin, Lengyelország : Lublin University of Technology, pp. 137–153.

Mráz K. (2021): A magány pszichológiája. Letöltés dátuma: 2022.07.15. forrás: https://pszichologus.mrazkata.com/a-magany-pszichologiaja/

Müller A. – Könyves E. – Szabó R. (2005): A wellnessturizmus sokszínű kínálatának bemutatása. Iskolai testnevelés és sport - elméleti módszertani és információs szaklap. 27. sz., 29–34.

Müller A. – Könyves E. (2006): Az egészségturizmus lehetőségei az Észak-alföldi régióban. Acta academiae paedagogicae agriensis nova series: sectio sport XXXIII. 132–143.

Müller A. – Könyves E. – Várhelyi T. – Mondok A. (2008): Új utakon a testnevelőtanár képzés Egerben: A sportszakos hallgatók utazási szokásainak és a sítáborozás kínálati elemeivel való elégedettségének vizsgálata. Economica. 1. sz. 85–95.

Müller A. – Szabó R. (2009): Analysis of Agárd, Komárom and Papa's Thermal bath, According the Guest's satisfaction. Acta academiae paedagogicae agriensis nova series: sectio sport XXXVI. 89–101.

Müller A. – Rácz I. (2011): Aerobik és fitnesz irányzatok. Pécs: Dialóg Campus.

Müller A. – Kerényi E. – Könyves E. (2011a): Effect of climate therapy and rehabilitation in Mátra Medical Institute Applied Studies in Agribusiness and Commerce. Apstract - applied studies in agribusiness and commerce. 5(3-4), 39–42. https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2011/3-4/5

Müller A. – Kerényi E. – Könyves E. (2011b): Effect of climate therapy and rehabilitation in Mátra Medical Institute Applied Studies in Agribusiness and Commerce. Apstract - applied studies in agribusiness and commerce. 5(3–4), 39–42.

Müller A. – Bácsné Bába É. (2018): Az egészséges életmód és a sport kapcsolata. Létavértes: Létavértes SC ’97 Egyesület

Müller A. – Ráthonyi G. – Bíró M. – Ráthonyi-Ódor K. – Bács Z. – Ács P. – Hegyi G. – Bácsné Bába É. (2018): The effect of complex climate therapy on rehabilitation results of elderly asthmatic and chronic obstructive airways disease (COPD) patients. European journal of integrative medicine. 20 sz. 106–114. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2018.04.007

Müller A. – Bácsné Bába É. – Kinczel A. – Molnár A. – Boda J. E. – Papp-Váry Á. ; Tütünkov -Hrisztov J. (2023): Recreational Factors Influencing the Choice of Destination of Hungarian Tourists in the Case of Bulgaria. Sustainability. 15(1), 1–18. https://doi.org/10.3390/su15010151

Orbán K. (2015): A sport egészségmegőrző szerepe. In: Dr. Balogh L. – Kiss G. – Orbán K. – Vári B. – Dr. Bóka F. – Meszlényi-Lemhart E. – Dr. Mikulán R. (2015): Rekreáció III.

Pap A. (2021): Environmental education opportunities in trekking camp movement. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 11(2), 75–90. https://doi.org/10.24368/jates.v11i2.234

Priatmoko S. - Kabil M. – Vasa, L. - Pallás E. – Dávid L.(2021): Reviving an Unpopular Tourism Destination through the Placemaking Approach: Case Study of Ngawen Temple, Indonesia Sustainability 13(12) 6704–6725

Raza, M.A. – Imran, M. – Rosak-Szyrocka, J. – Vasa, L. – Hadi, N.U. (2023). Organizational Change and Workplace Incivility: Mediated by Stress, Moderated by Emotional Exhaustion. International Journal of Environmental Research And Public Health 2023(20), Paper: 2008

Varga-Hatos K. – Karner C. (2008): A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 46(2), 25–33.

WHO (2010): Global recommendations on physical activity for health. Letöltés dátuma: 2022.07.15. forrás: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789?sequence=1

WHO (2023): WHO remains firmly committed to the principles set out in the preamble to the Constitution. Letöltés dátuma: 2022.07.15. forrás: https://www.who.int/about/governance/constitution

Letöltések

Megjelent

2023-12-15

Hogyan kell idézni

A gyalogtúrázás egészségvédő hatásai. (2023). Acta Carolus Robertus, 13(2), 195-209. https://doi.org/10.33032/acr.4128

Hasonló cikkek

1-10 a 12-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei