Gyógy- és wellness szolgáltatások érdekeltségének vizsgálata a magyar nők körében

Szerzők

  • Szabó Katalin Debreceni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2881

Kulcsszavak:

egészségturizmus, gyógyturizmus, wellness, rekreáció

Absztrakt

Magyarország a geológiai adottságainak köszönhetően különleges turisztikai vonzerővel bír. Hazán számos termálvíz kúttal rendelkezik, így igazi gyógyvíz nagyhatalomnak minősül. Világviszonylatban, a rangos 5. helyet foglalja el, Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után. E természeti források kihasználására ma már komplex terápiák épülnek, melynek köszönhetően a fürdőlátogatások egyre inkább beépülnek az emberek mindennapjaiba. Kiváló lehetőséget kínál a gyógyulásra, az egészségmegőrzésre, a rendszeres testmozgás és a pihenés összekapcsolására. Az egészségturizmus egyre elterjedtebb, azonban ma már nem csak a gyógy szolgáltatásokat keresik, hanem egyre inkább a wellness szolgáltatásokat is. A wellness magába foglal aktív és passzív programokat, melyek preventív, rekreációs és relaxációs célból vehetőek igénybe. Fejlődését jelentősen befolyásolja a gyógy turizmus, a wellness szállodák, a különböző wellness szolgáltatások és a spák térhódításai.
Kutatásomban az emberek gyógy és wellness szolgáltatás igénybevételeit vizsgálom, és azt hogy ezek hogyan épülnek be a rekreációba.

Információk a szerzőről

  • Szabó Katalin, Debreceni Egyetem

    Sport- és rekreációszervezés
    III. évfolyam
    Debreceni Egyetem, GTK
    szabo.katalin.degtk@gmail.com

Hivatkozások

Adibe, B., Hebert, C., Perticone, K., & Dowd, S. M. (2021). Creating wellness in a pan-demic: a practical framework for health systems responding to COVID-19. Nejm Catalyst Innovations in Care Delivery, 2(2). DOI: https://doi.org/10.1056/CAT.20.0218

Bíró M. – Müller A. (2017): Aktív pihenés, rekreáció = Active relaxation, recreation. In: Dobos, Anna; Mika, János (szerk.): Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében = Natu-ral and cultural beritage int he Eger Region. Eger: Líceum Kiadó, pp. 128–130.

Biró, M . – Pucsok, J.M. – Hidvégi, P. – Molnár, A. – Mikhárdi, S. – Lenténé, P.A. (2019): A magyarországi és az Észak‐alföldi fürdők jellemzőinek, forgalmának és a fürdők által nyújtott szolgáltatásoknak az elemzése. In: Balogh, László (szerk.) Sport és társadalom. Debrecen, Magyarország Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet. 137 p. pp. 18–28.

Borbély A. – Müller A. (2008): A testi- lelki harmónia összefüggései és módszertana. PEM Tanulmányok VII. Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest. pp. 18.

Bujdosó, Z - Remenyik, B. (2008): Turizmusmenedzsment az Észak-Magyarország Régió-ban In: Dávid, L (szerk.) A turizmus szerepe az Észak-Magyarország Régióban I-II Gyön-gyös, Magyarország: Károly Róbert Főiskola (KRF) pp. 85–101

Bujdosó, Z. (2016): A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere Magyarországon In: Kókai, S (szerk.) A változó világ XXI. századi kihívásai: tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére Nyíregyháza, Magyarország: Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet (2016) 602 p. pp. 63–76

Egészségtudományi fogalomtár – www. fogalomtar.aeek.hu [online] Letöltés dátuma: 2022.04.29.

Gönczi K. – Lukács A. (2014): Egészségügyi szolgáltatások vendégelégedettségi vizsgálata a magyarországi gyógy- és termálfürdőkben. Mozgás, környezet, egészség. International Re-search Institute sro, Komárno, Slovakia. pp. 108–118.

Hidvégi P. – Bíró M. – Müller A. – Váczi P. (2017): Testnevelési program a munkahelyi egészségfejlesztésben, Acta Academiae Agriensis Nova Series: Sectio Sport, 44. pp. 3.

Hőnyi, D., Kinczel, A., Váczi, P., & Müller, A. (2021). Fiatalok rekreációs tevékenységei-nek vizsgálata. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 7(2), 105–110. DOI: https://doi.org/10.18458/KB.2021.2.105

Kinczel, A. – Bába, É. B. – Molnár, A. – Müller, A. – Laoues-Czimbalmos, N. (2021). A magyar fiatal felnőttek sportolási szokásai és sport motivációjuk alakulása. Acta Carolus Ro-bertus, 11(1), 27–39. DOI: https://doi.org/10.33032/acr.2573

Kinczel, A. – Müller, A. (2022): Study on travel habits and leisure activities in the light of COVID-19 triggered changes in Romania and Hungary. Geojournal Of Tourism And Geosites 41 (2) 440–447. DOI https://doi.org/10.30892/gtg.41214-848

Kinczel, A. (2021): Szabadidő-eltöltési szokások itthon és határon túl. Acta Carolus Rober-tus, 11 (2). 19–29 DOI: https://doi.org/10.33032/acr.2540

Lengyel A. (2019): A mindfulness és liminalitás felértékelődése: spirituális elvonulási köz-pontok, a fenntartható jövő desztinációi? Turizmus bulletin, 19(1), pp. 14–24.

Lengyel, A. (2022): Authenticity, mindfulness and destination liminoidity: a multi-level model. Tourism Recreation Research 47 (1) 31–46. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1815412

Magyar Turisztikai Ügynökség – www.mtu.gov.hu [online] Letöltés dátuma: 2022.04.29.

Mosonyi, A. –Lengyel, A. – Müller, A. (2013): Branding potential of spas in the Northern Plain and the Mid-Transdanubian Regions. Apstract - Applied Studies In Agribusiness And Commerce 7 (4-5) 97–101. DOI: https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2013/4-5/13

Müller A. – Bíró M. – Hidvégi P. – Váczi P. – Plachy J. – Juhász I. – Hajdú P. – Seres J. (2013): Fitnesz trendek a rekreációban. Acta Academiae Agriensis Nova Series: Sectio Sport, 40. pp. 25–34.

Müller A. – Szabó R. – Kerényi E. – Mosonyi A. (2009): Fürdőkutatás a Közép- dunántúli régióban. Acta Academiae Agriensis Nova Series: Sectio Sport, 36. pp.77–87.

Müller, A. – Szabó, R.: (2009): Analysis of Agárd, Komárom and Papa's Thermal bath, According the Guest's satisfaction. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series: Sectio Sport 36 pp. 89–101.

Remenyik, B. – Horváth, D. – Vasa, L. (2020). Relationships between cycle theories, susta-inable tourism, and the effects of the COVID-19 in Hungary. Economic Annals-XXI 185 (9-10), 79–90.

Révész L., Müller A., Herpainé Lakó J., Boda E., Bíró M. (2015): A rekreáció elmélete és módszertana 1. EKF Liceum Kiadó.

Letöltések

Megjelent

2022-12-14

Hogyan kell idézni

Gyógy- és wellness szolgáltatások érdekeltségének vizsgálata a magyar nők körében. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(2), 74-84. https://doi.org/10.33032/acr.2881

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei