Állóképességi sportrendezvények Magyarországon 2018-2019-ben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2845

Kulcsszavak:

Egészségmegörzés, Állóképességi sport, Futóversenyek, Triatlon, Duatlon, Kerékpárversenyek, Turizmus

Absztrakt

Az alábbi tanulmány során a 2018-as és 2019-es évben Magyarországon megrendezett állóképességi sportrendezvények népszerűségének alakulását vizsgálom szekunder statisztikai adatok alapján, illetve a szabadidősport szerepét és jelentőségét elemzem, bemutatom az állóképességi sportrendezvények helyzetét, gazdasági hatásait. A kutatás eredményei igazolják, hogy mind a 2018-as, mind a 2019-es adatok alapján a futóversenyek a legnépszerűbbek az állóképességi sportokat tartalmazó versenyek közül. A triatlon és duatlon versenyek rendezésében szezonalitás érvényesül, leginkább májustól szeptemberig rendezik meg ezeknek az eseményeknek a döntő többségét. A kerékpárversenyek leggyakoribb versenyei május, június és a szeptemberi hónapokban vannak. A futóversenyek közül a legtöbbet szeptemberben rendezik, de az április és a május hónapok is népszerűek. A turizmusban betöltött szerepe is meghatározó ezeknek az eseményeknek, hiszen a különböző futórendezvényekhez kapcsolódó turisztikai fogyasztásnövekedést mutat, a versenyeken induló hazai és külföldi résztvevők számának növekedése miatt. 2018-ban több mint háromszor annyi külföldi futó vett részt a nagyobb budapesti versenyeken, mint 10 évvel korábban. A Magyarországon eltöltött vendégéjszakák száma pedig 2007-hez képest nagyjából négyszer magasabb lett, illetve a futóturizmus által generált költés is több mint hatszorosára emelkedett (Hecker, 2019).

Információk a szerzőről

  • Maklári Gergely, Debreceni Egyetem

    ORCID: 0000-0001-7815-4403

    Gazdálkodás és Szervezéstudományok PHD
    II:Évfolyam Debreceni Egyetem
    maklarigergo88@gmail.com

Hivatkozások

Ács P. – Hécz R. – Paár D. – Stocker M. (2011): A fittség (m)értéke: A fizikai inaktivi-tás nemzetgazdasági terhei Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 58(7-8), 689-708. DOI: https://doi.org/10.24365/ef.v60i1.308

Ács, P. – Stocker, M. – Füge, K. – Paár, D. – Oláh, A. – Kovács, A. (2016a): Economic and public health benefits: the result of increased regular physical activity. European Journal of Integrative Medicine, 8(2), 8-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eujim.2016.11.003

Aicher, T. J. – Newland, B. L. (2017): To explore or race? Examining endurance athle-tes’ destination event choices. Journal of Vacation Marketing, 24(4), 340-354. DOI: https://doi.org/10.1177/1356766717736364

Andersen, J. J. – Vania, N. (2020): Marathon Statistics 2019 Worldwide. forrás: https://runrepeat.com/research-marathon-performance-across-nations

Bíró M. (2018): Bevezetés a sportpedagógiába In: Münnich Á. (szerk.): Fejezetek a Sport-pszichodiagnosztika és Tanácsadás témaköreiből. Debrecen: Debreceni Egyetem Bölcsészet-tudományi Kar Pszichológiai Intézet

Budapest Sportiroda (BSI) (2020): BSI események eredménylistái. forrás: http://www.futanet.hu/cikk/bsi-esemenyek-eredmenylistai

Czeglédi O. – Sipos-Onyestyák N. – S. Mishler – S. Cernaianu – Tóth Cs. – R. Melo (2018): Városi futóversenyek hatásai a helyi turizmusra és területfejlesztésre. In: Szabó T. – Bánhidi M. – Szőts G. (szerk): Magyar Sporttudományi Társaság, 127-158.

Dávid L. – Tóth G. – Bujdosó Z. – Herneczky A. (2007): A turizmus és a regionális versenyképesség kapcsolatának mutatói a Mátravidék példáján keresztül. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 4(1), 3-20.

Futónaptár (2021): Letöltés dátuma: 2022. 01. 22. forrás: http://futonaptar.hu/

Hawley, A. – Mercuri, M. – Hogg, K. – Hanel, E. (2017) Obstacle course runs: review of acquired injuries and illnesses at a series of Canadian events (RACE). Emer-gency Medicine Journal, 34(3), 170–174. DOI: https://doi.org/10.1136/emermed-2016-206012

Hecker F. (2019): Milliárdokat futnak össze a külföldiek. Világgazdaság honlapja. forrás: https://www.vg.hu/vilaggazdasag/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/milliardokat-futnak-ossze-a-kulfoldiek-1518614/

Jeukendrup, A. E. (2011): Nutrition for endurance sports: Marathon, triathlon, and road cycling. Journal of Sports Sciences, 29(1), 91–99. DOI: https://doi.org/10.1080/02640414.2011.610348

Kennelly, M. – Moyle, B. – Lamont, M. (2013): Constraint negotiation in serious leisure: A study of amateur triathletes. Journal of Leisure Research, 45(4), 466–484. DOI: https://doi.org/10.18666/jlr-2013-v45-i4-3895

Kinczel A. – Bácsné Bába É. – Molnár A. – Laoues-Czimbalmos N. – Müller A. (2020): A magyar fiatal felnőttek sportolási szokásai és a sportmotivációjuk alakulása. Acta Ca-rolus Robertus, 11(1), 27-38. DOI: https://doi.org/10.33032/acr.2573

Kinczel A. – Müller A. (2020): Aktivitás, szabadidősport. Különleges Bánásmód - Interdisz-ciplináris folyóirat, 6(2), 49-58. DOI: https://doi.org/10.18458/kb.2020.2.49

Kravitz, L. – Dalleck, L. C. (2002): Physiological factors limiting endurance exercise ca-pacity. Advanced sports conditioning for enhanced performance. IDEA Health and Fit-ness, 4, 21–77.

Matsui, K. – Harada, M. – Union, T. (2009): A study on the lifestyle of new endurance sports participants–focus on triathlon participants. In: Proceedings of the 19th Conference of the European Association for Sport Management. Waseda University, Tokyo, Japan Additio-nal references available upon request, pp.109–110.

Müller A. – Bácsné, Bába É. – Gabnai Z. – Pfau, C. – Pető K. (2019): A fitnesztrendek és új típusú mozgásformák társadalmi és gazdasági aspektusai. Acta Carolus Robertus, 9(2), 109-122. DOI: https://doi.org/10.33032/acr.2019.9.2.109

Müller A. – Bíró M. – Bodolai M. – Hidvégi P. – Váczi P. – Dávid L. – Szántó Á. (2017): A 2016-os fitnesztrendek helye és szerepe a rekreációban. Acta Academiae Paeda-gogicae Agriensis Nova Series: Sectio Sport, 44, 91-102.

NN Biztosító (2018): A futók többsége mobil nélkül nem indul futni. forrás: https://www. nn.hu/sajto/-/content/M5mewRibyh3R/17-08-09-a-futok-tobbsege-mobil-nelkul-nem-indul-futni (2018)

Nagy N. – Ökrös Cs. – Sós, Cs. – Földesi Gy. – Egessy, J. (2016): Motivation of hunga-rian junior competitive swimmers. Sport and social sciences with reflection on practice, 61-75.

O’Neil, J. W. – Steyn, B. J. (2007): Strategies used by South African non-elite athletes to cope with the environmental stressors associated with endurance events. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 29(2), 99–107. DOI: https://doi.org/10.1037/e548052012-450

Szőllősi A. – Ujj Z. – Szentpétery Zs. – Jolánkai M. (2004): A szántóföldi növényter-mesztés néhány agroökológiai aspektusa. Agro-21 Füzetek, 11(37) 96–88.

Triatlon.hu (2022): Letöltés dátuma: 2022. 01. 25. forrás: http://triatlon.hu/versenynaptar

Velo.hu (2022): Letöltés dátuma: 2022. 01. 24. forrás: http://velo.hu/index.php?modul=versenynaptar&datum=2021

Letöltések

Megjelent

2022-12-14

Hogyan kell idézni

Állóképességi sportrendezvények Magyarországon 2018-2019-ben. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(2), 38-47. https://doi.org/10.33032/acr.2845

Hasonló cikkek

1-10 a 25-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.