A női munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon az aktivitás és a munkaszerződések tükrében

Szerzők

  • Győrváriné Tumpek Gabriella Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola (GRTDI), Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Szent István Campus https://orcid.org/0000-0002-4041-4350

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4424

Kulcsszavak:

női munkavállalók, reintegráció, hátrányos helyzet

Absztrakt

A női munkavállalók helyzete eltérő sajátosságokat mutat a férfiakéhoz képest. A nőknek egész karrierútjuk alatt a diszkrimináció számos formájával kell megküzdeniük. Különösen nehéz a kisgyermeket nevelő munkavállalók helyzete ezen a téren. Jelen tanulmányunkban a munkaerőpiaci aktivitást és a munkaszerződés kötési módok különbségeit és ezek lehetséges okait kívánjuk vizsgálni nemenkénti összehasonlításban.

Információk a szerzőről

  • Győrváriné Tumpek Gabriella, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola (GRTDI), Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Szent István Campus

    PhD hallgató
    Gyorvarine.Tumpek.Gabriella@phd.uni-mate.hu

Hivatkozások

Aronson, E. (1996): A társas lény. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Farkas, F. – Karoliny, M. – László, Gy. – Poór, J. (2007). Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest. 494 p.

Győrváriné Tumpek G. – Kenderfi M. (2022): Kisgyermekes nők reintegrációjának támogatási lehetőségei. Acta Carolus Robertus, 12(1), 23–38. https://doi.org/10.33032/acr.2874

Hungler S. – Kende Á. (2019): Nők a család- és foglalkoztatáspolitika keresztútján. Pro Futuro, 9(2), 100–117. https://doi.org/10.26521/profuturo/1/2019/3881

Hunyady Gy. – Székely M. (szerk.) (2003): Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 616 p.

Kenderfi M. (2012): A hátrányos helyzetű fiatalok pályaérettsége. In: Szretykó Gy. (szerk.): Gazdasági kannibalizmus: hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon és az emberi erőforrás menedzsment. Pécs: Comenius Kft, pp. 312–330.

Koncz K. (2016): A női karriertípusok és jellemzőik. Opus et Educatio, 3(1), 30–39. DOI:

Mészáros A. (szerk.). (2006): A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. Egyének és csoportok. Miskolc: Z-Press Kiadó Kft.

Primecz H. (2015): HR-rendszerek nők és férfiak szolgálatában. Néhány gondolat a társadalmi nem (gender) és a HR kapcsolatáról. Munkaügyi Szemle, 59(6), 7–11.

Völgyesy P. (2012): A munkamegosztási rendszer fejlődési tendenciái XIX-XX. század. Budapest: Kollégium Kft.

Letöltések

Megjelent

2023-06-30

Hogyan kell idézni

A női munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon az aktivitás és a munkaszerződések tükrében. (2023). Acta Carolus Robertus, 13(1), 136-144. https://doi.org/10.33032/acr.4424

Hasonló cikkek

1-10 a 14-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei