Agrár-környezetgazdálkodási programok és különböző művelésű agrárterületek hatása az énekesmadarak fajdiverzitására

Szerzők

  • Fehér Ádám Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. https://orcid.org/0000-0002-9856-9769
  • Tóth Bálint Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
  • Heltai Miklós Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. https://orcid.org/0000-0002-9856-9769

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3658

Kulcsszavak:

mezőgazdaság, földhasználat, agrár-környezetgazdálkodás, biodiverzitás, énekesmadarak, KAP

Absztrakt

Az EU közös agrárpolitikájában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a biodiverzitást növelő, a természeti erőforrásokat fenntarthatóan kezelő földhasználati formák és gazdálkodási elemek. Megvalósításukban kiemelt szerep jut az agrár-környezetgazdálkodási programoknak, amelyeknek legfontosabb feladata, hogy elősegítsék a mezőgazdálkodás során jelentkező tájhasználati konfliktusok feloldását. Egyes célprogramok sikeressége a jellemző madárközösségek monitorozásával (Farmland Bird Index) hatékonyan vizsgálható. Több európai kutatás eredményeit összevetve elmondható, hogy a gyepek fenntartásába, a változatos táplálékforrások megőrzésébe, és a búvóhelyek-költőhelyek létesítésére fordított támogatások eredményesek lehetnek, ha azok nem csak néhány parcellán, hanem térségi szinten is megvalósulnak. Ugyanakkor az eredményeket, így a programok értékelését is jelentősen befolyásolja, hogy milyen monitoring módszert, mekkora léptékben alkalmaznak Európa különböző adottságú mezőgazdasági területein.

Információk a szerzőről

  • Fehér Ádám, Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

    levelező szerző
    feher.adam.hun@gmail.com

Hivatkozások

ÁNGYÁN J., FÉSŰS I., PODMANICZKY L., TAR F. 1999: Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program a környezetkímélő, a természet védelmét és a táj megőrzését szolgáló mezőgazdasági termelési módszerek támogatására. FVM agrár-környezetgazdálkodási tanulmánykötetek, pp. 22.

BUTLER, S. J., BOCCACIO, L., GREGORY, R. D., VORISEK, P., NORRIS, K. 2010: Quantifying the impact of land-use change to European farmland bird populations. Agriculture, Ecosystems and Environment 137: 348– 357. https://doi.org/10.1016/j.agee.2010.03.005

CSÁNYI S. 2007: Vadbiológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 136.

DEFRA 2009: DE5: Trends in populations of farmland birds, http://archive.defra.gov.uk/evidence/statistics/foodfarm/enviro/observatory/indicators/d/de5_data.htm.

DEFRA 2013: Biodiversity 2020: a strategy for England’s wildlife and ecosystem services. Indicators summary 2013, October 2013, Department for Environment Food & Rural Affairs, pp. 63.

DEVICTOR, V., JULLIARD, R., CLAVEL, J., JIGUET, F., LEE, A., COUVET, D. 2008: Functional biotic homogenization of bird communities in disturbed landscapes. Global Ecology and Biogeography, 17: 252–261. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2007.00364.x

DONALD, P. F., GREEN, E. R., HEATH, M. F. 2001: Agricultural intensification and the collapse of Europe’s farmland bird populations. Proceedings: Biological Sciences, 268, 25–29. https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1325

DOXA, A., PARACCHINI, M. L., POINTEREAU, P., DEVICTOR, V., JIGUET, F. 2012: Preventing biotic homogenization of farmland bird communities: The role of High Nature Value farmland. Agriculture, Ecosystems and Environment 148: 83–88. https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.11.020

ELTS, J., LÖHMUS, A. 2012: What do we lack in agri-environment schemes? The case of farmland birds in Estonia. Agriculture, Ecosystems and Environment 156: 89–93. https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.04.023

EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL 2014: Trends of common birds in Europe, 2014 update. Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, http://www.ebcc.info/index.php?ID=557.

EWALD, J. A., AEBISCHER, N. J., RICHARDSON, S. M., GRICE, P. V., COOKE, A. I. 2010: The effect of agri- environment schemes on grey partridges at the farm level in England. Agriculture, Ecosystems and Environment, 138, 55–63. https://doi.org/10.1016/j.agee.2010.03.018

FARAGÓ S. 1997: Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

FARAGÓ S. 2006: Élőhely-gazdálkodás mezei területeken, különös tekintettel a gyepgazdálkodásra. Gyepgazdálkodási közlemények 2006/4: 13–24. https://doi.org/10.55725/gygk/2006/4/1-2/10372

GALAMBOS A. 2014: Múlt és jelen: Az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Konferenciája, II. Szakosztály.

GILLINGS, S., FULLER, J. R., SUTHERLAND, J. W. 2007: Winter field use and habitat selection by Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria and Northern Lapwings Vanellus vanellus on arable farmland. Ibis, 149, 509–520.

HELTAI M. 2014: Élőhelyfejlesztés mezőgazdasági területeken. Jegyzet vadgazda mérnöki szakos hallgatók részére. Szent István Egyetem, Vadgazda Mérnöki Szak, Gödöllő. p. 111.

HIRON, M., BERG, A., EGGERS, S., JOSEFSSON, J., PÄRT, T. 2013: Bird diversity relates to agri-environment schemes at local and landscape level in intensive farmland. Agriculture, Ecosystems and Environment 176: 9–16. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.05.013

HOFER, G., HERZOG, F., SPIESS, M., BIRRER, S. 2002: Vegetation und Brutvögel als Öko-Indikatoren im Mittelland. Agrarforschung 9: 152–157. In: KLEIJN, D., SUTHERLAND, W. J. 2003: How effective are European agri-environment schemes in conserving and promoting biodiversity? Journal of Applied Ecology 40: 947–969.

HÓDI Á. 2014: Vidékfejlesztés, agrár-környezetvédelem a 2014–2020-as időszakban. Széchenyi Programiroda, http://www.szpi.hu/download/Tavaszi-konferenciasorozat/2014/Zalaszentgrot/videkfejlesztes-agrar-kornyezetvedelem-a-2014-2020-as-idoszakban.pdf

HÖTKER, H., RAHMANN, G., JEROMIN, K. 2003: Positive Auswirkungen des Ökolandbaus auf Vögel der Agrarlandschaft – Untersuchungen in Schleswig-Holstein auf schweren Ackerböden. Naturschutz und Ökolandbau. Fachtagung, 2013 oktober 16-17., Witzenhausen, pp.18.

KEENLEYSIDE, C. (Szerk.) 2006: Farmland birds and agri-environment schemes in the New Member States. A report for the Royal Society for the Protection of Birds. RSPB, Sandy, UK, pp. 137.

KLEIJN, D., BERENDSE, F., SMIT, R., GILISSEN, N. 2001: Agri-environment schemes do not effectively protect biodiversity in Dutch agricultural landscapes. Nature, 413: 723–725.

KLEIJN, D., SUTHERLAND, W. J. 2003: How effective are European agri-environment schemes in conserving and promoting biodiversity? Journal of Applied Ecology 40: 947–969.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2014: AGRÁRCENZUSOK – HOSSZÚ IDŐSOROK – TÁBLÁZATOK: 3.1. Magyarország földterülete művelési ágak szerint, 1853–2013, https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/html/tabl1_3_1.html.

KUIJPER, D. P. J., OOSTERVELD, E., WYMENGA, E. 2009: Decline and potential recovery of the European grey partridge (Perdix perdix) population - a review. European Journal of Wildlife Research 55 (5): 455–463. https://doi.org/10.1007/s10344-009-0311-2

NORRIS, K. 2008: Agriculture and biodiversity conservation: opportunity knocks. Conservation Letters 1: 2–11. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2008.00007.x

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 2011: Nemzeti Vidékfejlesztési Terv – Tájékoztató az Agrár-környezetgazdálkodási Intézkedésből támogatást igénylők részére, www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1021180_13pd.f

PEACH, W.J., LOVETT, L.J., WOTTON, S.R., JEFFS, C. 2001: Countryside stewardship delivers cirl buntings (Emberiza cirlus) in Devon, UK. Biological Conservation 101: 361–373. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00083-0

PRINCÉ, K., JIGUET, F. 2013: Ecological effectiveness of French grassland agri-environment schemes for farmland bird communities. Journal of Environmental Management 121: 110–116. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.02.039

PRINCÉ, K., MOUSSUS, J. P., JIGUET, F. 2012: Mixed effectiveness of French agri-environment schemes for nationwide farmland bird conservation. Agriculture, Ecosystems and Environment 149: 74–79. https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.11.021

REDHEAD, J. W., PYWELL, R. F., BELLAMY, P. E., BROUGHTON, R. K., HILL, R. A., HINSLEY, S. A. 2013: Great tits Parus major and blue tits Cyanistes cauruleus as indicators of agri-environmental habitat quality. Agriculture, Ecosystems and Environment 178: 31–38. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.06.015

SANDERSON, J. F., KUCHARZ, M., JOBDA, M., DONALD, F. P. 2013: Impacts of agricultural intensification and abandonment of farmland birds in Poland following EU accession. Agriculture, Ecosystems and Environment 168: 16–24. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.01.015

SHEEHAN, D. K., GREGORY, R. D., EATON, M. A., BUBB, P. J., CHENERY, A. M. 2010: The wild bird index – Guidance for national and regional use. UNEP–WCMC, Cambridge, UK, pp. 26.

SKUTAI J., PODMANICZKY L. 2004: Internet alapú agrár-környezetgazdálkodási információs rendszer fejlesztésének tapasztalatai. XIV. Országos Térinformatikai Konferencia, Szolnok.

STJERNMAN, M., GREEN, M., LINDSTRÖM, A., OLSSON, O., OTTVALL, R., SMITH, H. G. 2013: Habitat-specific bird trends and their effect on the Farmland Bird Index. Ecological Indicators 24: 382–391. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.07.016

SZARO, R., SEXTON, W. T., MALONE, C. R. 1998: The emergence of ecosystem management as a tool for meeting people’s needs and sustaining ecosystems. Landscape and Urban Planning 40: 1–7. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(97)00093-5

SZÉP T., NAGY K. 2006: Status of natural values in Hungary at the joining to the EU on the base of common bird monitoring (MMM) program of the MME for the 1999–2005 period. Természetvédelmi Közlemények 12: 5–16.

SZÉP T., NAGY K., NAGY ZS., HALMOS G. 2012: Population trends of common breeding and wintering birds in Hungary, decline of long-distance migrant and farmland birds during 1999–2012. Oris Hungarica 20(2):13–63. https://doi.org/10.2478/orhu-2013-0007

TERLOUW, R. J. S. 1992: Weidevogelonderzoek voor de evaluatie van de beheersplannen Bethunepolder en Polder Mijnden 1991. Publicatie No. 50. Bureau Terlouw, Gouderak/Directie Beheer Landbouwgronden, Utrecht. In: KLEIJN, D., SUTHERLAND, W. J. 2003: How effective are European agri- environment schemes in conserving and promoting biodiversity? Journal of Applied Ecology 40: 947– 969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2003.00868.x

TRYJANOWSKY, P., HARTEL, T., BÁLDI A., SZYMANSKI, P., TOBOLKA, M., GOŁAWSKI, A., KONVIČKA, M., HROMADA, M., JERZAK, L., KUJAWA, K., LENDA, M., ORŁOWSKI, G., PANEK, M., SKÓRKA, P., SPARKS, T. H., TWOREK, S., WUCZYNSKI, A., ZMIHORSKI, M. 2011: Can research in Western Europe identify the fate of farmland bird biodiversity in Eastern Europe? Acta Ornithologica 46(1): 79–90.

VAN BUEL, H., VERGEER, J. W. 1995: Weidevogels van de relatienotagebieden waterland en Zeevang in 1993. LBL Publicatie No. 78. Bureau van Buel, Wouwse Plantage/Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, Utrecht. In: KLEIJN, D., SUTHERLAND, W. J. 2003: How effective are European agri- environment schemes in conserving and promoting biodiversity? Journal of Applied Ecology 40: 947– 969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2003.00868.x

VICKERY, A. J., BRADBURY, B. R., HENDERSON, G. I., EATON, A. M., GRICE, V. P. 2004: The role of agri-environment schemes and farm management practices in reversing the decline of farmland birds in England. Biological Conservation, 119, 19–39. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2003.06.004

VOŘÍŠEK, P., JIGUET, F., STRIEN, V. A., ŠKORPILOVÁ, J., KLVAŇOVÁ, A., GREGORY, D. R. 2010: Trends in abundance and biomass of widespread European farmland birds: how much we lost? Bou Conference Proceedings - Lowland Farmland Birds 3.

WEIBEL, U. 1998: Habitat use by foraging skylarks (Alauda arvensis L.) in an arable landscape with wild flower strips. Bulletin of the Geobotanical Institute ETH 64: 37–45. In: KLEIJN, D., SUTHERLAND, W. J. 2003: How effective are European agri-environment schemes in conserving and promoting biodiversity? Journal of Applied Ecology 40: 947–969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2003.00868.x

WEISS, J., MICHELS, C., JÖBGES, M., KETTRUP, M. 1999: Zum Erfolg im Feuchtwiesenschutzprogramm NRW – das Beispiel Wiesenvögel. LÖBF-Mitteilungen 3: 14–26. In: KLEIJN, D., SUTHERLAND, W. J. 2003: How effective are European agri-environment schemes in conserving and promoting biodiversity? Journal of Applied Ecology 40: 947–969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2003.00868.x

WILKINSON, N. I., WILSON, J. D., ANDERSON, G. Q. A. 2012: Agri-environment management for corncrake Crex crex delivers higher species richness and abundance across other taxonomic groups. Agriculture, Ecosystems and Environment 155: 27–34. https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.03.007

WILSON, J. D. 1994: German agri-environmental schemes. 1. A preliminary review. Journal of Rural Studies 10(1): 27– 45. https://doi.org/10.1016/0743-0167(94)90004-3

WILSON, J. D., TAYLOR, R., MUIRHEAD, L. B. 1996: Field use by farmland birds in winter: an analysis of field type preferences using resampling methods. Bird Study, 43, 320–332. https://doi.org/10.1080/00063659609461025

WUCZYNSKI, A., KUJAWA, K., DAJDOK, Z., WOJCIECH G. 2011: Species richness and composition of bird communites in various field margins of Poland. Agriculture, Ecosystems and Environment 141: 202– 209. https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.02.031

WRETENBERG, J., PÄRT, T., BERG, A. 2010: Changes in local species richness of farmland birds in relation to land-use changes and landscape structure. Biological Conservation 143: 375–381. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.11.001

ZEEBROECK, M., GIJSEGHEM, D. 2012: Evaluation of agri-environmental measures in Flanders, Belgium. In: OECD (szerk.): Evaluation of Agri-environmental Policies: Selected Methodological Issues and Case Studies, OECD Publishing, pp. 129–140. https://doi.org/10.1787/9789264179332-9-en

Letöltések

Megjelent

2015-07-19

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Agrár-környezetgazdálkodási programok és különböző művelésű agrárterületek hatása az énekesmadarak fajdiverzitására. (2015). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 13(1), 19-31. https://doi.org/10.56617/tl.3658

Hasonló cikkek

1-10 a 106-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei