Információk

Tájökológiai Lapok * Journal of Landscape Ecology
ISSN 1589-4673 (print)

A folyóirat presztízse a Scimago Journal & Country Rank (SJR) alapján:

Category Year Quartile
Nature and Landscape Conservation 2008 Q3
Nature and Landscape Conservation 2009 Q4
Nature and Landscape Conservation 2010 Q4
Nature and Landscape Conservation 2011 Q4
Nature and Landscape Conservation 2012 Q4
Nature and Landscape Conservation 2013 Q4
Nature and Landscape Conservation 2014 Q4
Nature and Landscape Conservation 2015 Q4
Nature and Landscape Conservation 2016 Q4
Nature and Landscape Conservation 2017 Q4
Nature and Landscape Conservation 2018 Q4
Nature and Landscape Conservation 2019 Q4
Nature and Landscape Conservation 2020 Q4
Nature and Landscape Conservation 2021 Q4

 

Szerkesztőségi irányelvek:

Küldetésnyilatkozat: 
A  Tájökológiai Lapok 2003-ban-ban alapított, évi két alkalommal megjelenő tudományos folyóirat. Esetenként különszámokkal is megjelenhet. A periodika alapvetően a táj egészével kapcsolatos kutatásokban kíván közreműködni. A folyóirat a tájökológia mint szintetizáló tudáson alapuló tudományterület és a hozzá szorosan kapcsolódó diszciplínák területéről közöl eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, ezenkívül ismertetéseket, personáliákat magyar és angol nyelven.

A folyóirat szakterülete:
tájökológia

Kulcsszavak:
táj...

A folyóirat nyelve: 
magyar és angol

Lektorálás:
A folyóirat lektorálása kettős-vak módon történik. A beküldött kéziratok anonim bírálati folyamatban két szakmai bíráló által kerülnek elbírálásra.

Plágium-ellenőrzés:
A Tájökölógiai Lapok szerkesztősége 2022 januárjától szövegegyezés-vizsgálatnak (plágiumkeresésnek) veti alá a benyújtott kéziratokat. A vizsgálat a Magyar Agrár- Élettudományi Egyetem által biztosított szövegegyezés-vizsgáló szolgáltatással történik az egyetemi Moodle rendszeren keresztül. Az érintettek (szerzők, bírálók) is a Moodle felületén tájékozódhatnak a vizsgálat eredményéről.

A cikkek megjelenésének átfutási ideje:
A kézirat beküldésétől számított 1–6 hónap. Amennyiben a kézirat tartalmában vagy formailag nem felel meg a folyóirat irányelveinek, illetve a plágium-ellenőrzés eredményeként nem jelentethető meg, arról a szerkesztőség a beküldő szerzőt 2-4 héten belül értesíti.

Pénzügyi feltételek:
A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel. A folyóirat azonnali nyílt hozzáférést biztosít a tartalomhoz, pénzügyi és jogi korlátozások nélkül lehetőséget ad a tudományos eredmények szabad és jogszerű újrafelhasználására.  

Szabad hozzáférési jogosultság: 
A folyóirat Open Access (Gold). Cikkeire a Creative Commons 4.0 standard licenc alábbi típusa vonatkozik: CC-BY-NC-ND-4.0. Ennek értelmében a mű szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható, azonban nem használható fel kereskedelmi célokra (NC), továbbá nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, származékos mű (ND). A licenc alapján a szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetni a szerző nevét és a szerzői mű címét (BY). 

A szerzők cikkeik kéziratát az alábbi szabályok szerint jogosultak közreadni:
A folyóirat a szerzők számára időbeli korlátozás nélkül és díjmentesen engedélyezi, hogy kézirataiknak a szerkesztőség által elfogadott, akár a bírálói javításokat is tartalmazó, de nem végleges változatait (pre-print verzióit) közzétegyék (e-mailen, a szerző vagy intézménye honlapján, illetve a szerző intézményének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában, illetőleg egyéb non-profit szervereken). Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata. Ha a cikk végső változata már megjelent nyomtatott, illetve online formában, mindenképpen javasolt és engedélyezett a szerzőnek ezen változatot használnia. Ebben az esetben meg kell adnia a folyóiratbeli megjelenés pontos idejét, helyét és fel kell tüntetni a cikk DOI-azonosítóját.
A szerző a közlemény szerzői jogait megtartja, esetleges másodközlés esetén azonban a cikk első megjelenésének bibliográfiai adatait is közölnie kell.

A folyóirat indexálása és archiválása:
A folyóirat cikkeit a Scopus, a CABI, CrossRef és a Google Scholar indexeli. Feldolgozza továbbá a Matarka és az MTMT. A cikkek feltöltését az MTMT-be a kiadó munkatársai végzik.
A cikkek hosszútávú archiválása a REÁL repozitóriumban történik. A cikkek hosszútávú megőrzését biztosaítja továbbá a MATER Press (a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kiadói repozitóriuma.

Adatbányászati politika:
A folyóirat kiadója segíteni kívánja a publikáló szerzőket cikkeik tudományos láthatóságának növelésével, ezért elkötelezett a tartalombányászatra vonatkozó akadályok csökkentése mellett. Aktívan közreműködik a kutatókkal, hogy megkönnyítse a szöveg- és adatbányászatot, ennek érdekében saját kiadói platformján hozzáférést biztosít a webrobotok számára, kiadói platformját, ezirányú szolgáltatásait folyamatosan fejleszti, frissíti.

Adatvédelmi nyilatkozat:
A szerkesztőség számára megadott nevek és e-mail címek kizárólag saját használatra szolgálnak, azokat csakis a felhasználó által beállított célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki.