Az agroökológia természetvédelmi vonatkozásainak vizsgálata a gazdálkodók gyakorlata és a fogyasztók megítélése alapján

Szerzők

  • Harkányi Annamária Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Agroökológiai és Ökológiai Gazdálkodási Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
  • Ujj Apolka Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Agroökológiai és Ökológiai Gazdálkodási Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.4955

Kulcsszavak:

agroökológia, ökológiai gazdálkodás, biodiverzitás, rugalmas ellenállóképesség, együtthatások, újrahasznosítás

Absztrakt

Az utóbbi évtizedekben a mezőgazdasági termelés gyakorlata és az élelmezési rendszer gyökeresen megváltozott. Az okszerűtlen mezőgazdasági gyakorlatok számos környezeti problémához vezettek, amelyek hatással vannak társadalmunk egészére is. Környezetkímélő, ugyanakkor gazdaságilag is hosszútávon fenntartható gazdálkodási formák és alternatív megközelítések azonban léteznek. Az agroökológia nem csak tudományos megközelítéssel, de társadalmi és gyakorlati oldalról is, komplexen támogatja a méltányos élelmezési rendszerre való áttérést. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) kidolgozta az agroökológia 10 alapelemét, ami segítségül szolgál egy fenntartható, „helyreállító” gazdálkodási rendszer létrehozásában. A 10 alapelemből 4 kapcsolódik szorosan a természetvédelemhez, ezeket választottuk ki kutatásunkhoz: biológiai sokféleség, együtthatások, újrahasznosítás és rugalmas ellenállóképesség. A kiválasztott alapelemek gyakorlati megvalósulásának értékelése céljából vizsgáltuk a gazdálkodói és a fogyasztói oldalt. A gazdálkodói gyakorlat értékeléséhez mélyinterjút készítettünk két vizsgált gazdaság vezetőjével, a fogyasztók tudásának és motivációinak megismeréséhez pedig kérdőíves felmérést alkalmaztunk a gazdaság rendszeres vásárlói között. A kérdések összeállításához releváns szakirodalomra alapozott indikátorokat határoztunk meg, amelyekhez interjú/kérdőíves kérdéseket rendeltünk. A mélyinterjúk eredményei rávilágítottak arra, hogy mely gyakorlatok alkalmazásával teljesíti a két vizsgált gazdaság az agroökológia természetvédelmi vonatkozású alapelemeit. A gazdaságok fogyasztói körében végzett felmérés alapján megállapítható, hogy a vásárlókat tudatosság jellemzi, döntésükben nem csak az egészséges élelmiszer iránti igény dominál, de a környezetbarát és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása is fontos szempont.

Információk a szerzőről

  • Harkányi Annamária, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Agroökológiai és Ökológiai Gazdálkodási Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

    levelező szerző
    harkanyi.annamaria@gmail.com

Hivatkozások

Risch, S.J., Andow, D., Altieri, M.A. 1983: Agro-ecosystem diversity and pest control: Data, tentative conclusions and new research directions. Environmental Entomology 12(3): 625–629. DOI: https://doi.org/10.1093/ee/12.3.625

Altieri, M.A., Nicholls, C.I., Henao, A., Lana, M.A. 2015: Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems. Agronomy for Sustainable Development 35: 869–890. DOI: https://doi.org/10.1007/s13593-015-0285-2

Balogh L., Réthy K., Balázs B. 2020: Az agroökológia magyarországi helyzetének és szereplőinek feltérképezése 2019–2020. Védegylet, Budapest, p. 62., pp. 6–9.

Barros-Rodríguez, A., Rangseekaew, P., Lasudee, K., Pathom-aree, W., Manzanera, M. 2021: Impacts of agriculture on the environment and soil microbial biodiversity. Plants 10: 2325. DOI: https://doi.org/10.3390/plants10112325

Barrios, E., Gemmill-Herren, B., Bicksler, A., Siliprandi, E., Brathwaite, R., Moller, S., Batello, C., Tittonell, P. 2020: The 10 Elements of Agroecology: enabling transitions towards sustainable agriculture and food systems through visualnarratives: Journal Ecosystems and People 16(1): 230–237. DOI: https://doi.org/10.1080/26395916.2020.1808705

Batáry, P., Báldi, A., Ekroos, J., Gallé, R., Tscharntke, T. 2020: Biologia Futura: landscape perspectives on farmland biodiversity conservation. Biologia Futura 71: 10–12. DOI: https://doi.org/10.1007/s42977-020-00015-7

Bennet, B., Carpenter, S.R., Gordon, L.J., Ramankutty, N., Balvanera, P., Campbell, B., Cramer, W., Foley, J., Folke, C., Karlberg, L., Liu, J., Lotze-Campen, H., Mueller, N.D., Peterson, G.D., Polasky, S., Rockstörm, J., Scholes, R.J., Spierenburg, M. 2014: Toward a more resilient agriculture. Solutions 5: 65–75.

Berti, G., Mulligan C. 2016: Competitiveness of small farms and innovative food supply chains: The role of food hubs in creating sustainable regional and local food systems. Sustainability 8(7): 616. DOI: https://doi.org/10.3390/su8070616

Ciaccia, C., Armengot Martinez, L., Testani, E., Leteo, F., Campanelli, G., Trinchera, A. 2020: Weed functional diversity as affected by agroecological service crops and no-till in a Mediterranean Organic vegetable system. Plants 9(6): 689. DOI: https://doi.org/10.3390/plants9060689

CIDSE 2018 The Principles of Agroecology. Towards just, resilient, and sustainable food systems. CIDSE together for global justice, Brussels, p. 12., pp. 6–9. https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2018/04/EN_The_Principles_of_Agroecology_CIDSE_2018.pdf

Davidova, S.M., Thomson, K. 2014: Family farming in Europe: challenges and prospects. In-depth analysis. European Parliament, European Union, p. 65.

Dériné Karácsony I. 2001: Felfaljuk a jövőnket? In: Ezer év innováció Magyarországon. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, Budapest, pp. 123–125. https://doi.org/10.23716/TTO.08.2001.19

Dumont, B., Fortun-Lamothe L., Jouven, M., Thomas, M., Tichit, M. 2013: Prospects from agroecology and industrial ecology for animal production in the 21st century. Animal 7(6):1028–1043. DOI: https://doi.org/10.1017/S1751731112002418

Európai Unió hivatalos weboldala (2022) https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/agriculture_hu

FAO (2018) The 10 elements of agroecology. Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems, pp. 1-12. https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf

FAO (2022) Global programme on banana fusarium wilt disease. https://www.fao.org/3/i7921e/i7921e.pdf

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2022) The state of food security and nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable. FAO, Rome, p. 260. DOI: https://doi.org/10.4060/cc0639en

Fenta, A.A., Tsunekawa, A., Haregeweyn, N., Tsubo, M., Yasuda, H., Kawai, T., Ebabu, K., Berihun, M.L., Belay, A.S., Sultan, D. 2021: Agroecology-based soil erosion assessment for better conservation planning in Ethiopian river basins. Environ Research 195: 110786. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.110786

Geisseler, D., Smith, R., Cahn, M., Muramoto, J. 2021: Nitrogen mineralization from organic fertilizers and composts: Literature survey and model fitting. Journal of Environmental Quality 50(6):1325–1338. DOI: https://doi.org/10.1002/jeq2.20295

Giller, K.E., Hijbeek, R., Andersson, J.A., Sumberg, J. 2021: Regenerative Agriculture: An agronomic perspective. Outlook on Agriculture 50(1): 13–25. DOI: https://doi.org/10.1177/0030727021998063

Gurr, G.M., Wratten, S.D., Landis, D.A., You, M. 2017: Habitat management to suppress pest populations: Progress and prospects. Annual Review of Entomology 62: 91–109. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-035050

Horstink, L. 2017: A global food polity: ecological-democratic quality of the twenty-first century political economy of food. PhD thesis. University of Lisbon, Lisbon, p. 274.

Howard, P.H. 2009: Visualizing consolidation in the global seed industry: 1996–2008. Sustainability 1: 1266–1287. DOI: https://doi.org/10.3390/su1041266

Jeanneret, P., Aviron, S., Alignier, A., Lavigne, C., Helfenstein, J., Herzog, F., Kay, S., Petit, S. 2021: Agroecology landscapes. Landscape Ecolology 36: 2235–2257. DOI: https://doi.org/10.1007/s10980-021-01248-0

Leaky, R.R.B. 2014: Plant cloning: Macro-propagation. Encyclopodia Agriculture and Food Systems 4: 349–359. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-52512-3.00223-0

MTVSZ 2015: Agroökológia – egy új élelmezési rendszer Európa számára. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest, pp. 3–7. https://mtvsz.hu/dynamic/agrookologia_kiadvany.pdf

Muller, A., Jawtusch, J., Gattinger, A. 2011: Mitigating greenhouse gases in agriculture. A challenge and opportunity for agricultural policies. Diakonisches Werk der EKD e.V. for Brot für die Welt, Stuttgart, p. 89.

Musarurwa, H., Chimuka, L., Tavengwa, N. T. 2019: Green pre-concentration techniques during pesticide analysis in food samples. Journal of Environmental Science and Health B 54(9): 770–780. DOI: https://doi.org/10.1080/03601234.2019.1633213

Rodics G., Ujj A. 2022: Bevezetés az agroökológiába: kézikönyv gazdálkodóknak. trAEce (Erasmus+, 2019-1-HU01-KA202-060895). Diverzitás Alapítvány, Gödöllő, p. 128., pp. 12–16., 19–23.

Réthy K., F. Tóth B. 2020: Az agroökológia tíz alapelve és hazai példái. Védegylet Egyesület, Budapest, pp. 5–47.

Shanahan, M. 2022: Honey bees and industrial agriculture: What researchers are missing, and why it's a problem. Journal of Insect Science 22(1): 1–8. DOI: https://doi.org/10.1093/jisesa/ieab090

Stein, A.J. 2010: Global impacts of human mineral malnutrition. Plant and Soil 335: 133–154. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-009-0228-2

Téglásiné Kovács, J. 2017: Az élelemhez való jog megjelenésének társadalmi igénye. Doktori értekezés. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Budapest, p. 268. DOI: https://doi.org/10.15774/PPKE.JAK.2020.008

Tscharntke, T., Tylianakis, J.M., Rand, T.A., Didham, R.K., Fahrig, L., Batáry, P., Bengtsson, J., Clough, Y., Crist, T.O., Dormann, C.F., Ewers, R.M., Fründ, J., Holt, R.D., Holzschuh, A., Klein, A.M., Kleijn, D., Kremen, C., Landis, D.A., Laurance, W., Lindenmayer, D., Scherber, C., Sodhi N., Steffan-Dewenter, I., Thies, C., van der Putten, W.H., Westphal, C. 2012: Landscape moderation of biodiversity patterns and processes – eight hypotheses. Biological Reviews 87(3): 661–685. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2011.00216.x

Tscharntke, T., Grass, I., Wanger, T.C., Westphal, C., Batáry, P. 2021: Beyond organic farming-harnessing biodiversity-friendly landscapes. Trends in Ecology & Evolution 36(10): 919–930. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.06.010

Ujj A., Strenchock L., Bálint Cs. 2020: Agroökológiai helyzetelemzés. Magyarország 2020. NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet, Budapest, p. 36.

Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D., David, C. 2009: Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development 29: 503–515. DOI: https://doi.org/10.1051/agro/2009004

Letöltések

Megjelent

2023-12-20

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Az agroökológia természetvédelmi vonatkozásainak vizsgálata a gazdálkodók gyakorlata és a fogyasztók megítélése alapján. (2023). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 21(2), 47–74. https://doi.org/10.56617/tl.4955

Hasonló cikkek

1-10 a 173-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.