A kötöttpályás közlekedés szerepe Budapest keleti agglomerációjának fejlődésében

Szerzők

  • Erdei Attila Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar https://orcid.org/0000-0003-4726-7979

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.04.13-23

Kulcsszavak:

helyiérdekű vasút, közlekedés, operátor, regionális vonalak, szállítás

Absztrakt

A közösségi közlekedési rendszerek fő funkciója a mobilitás. Ezzel lehet biztosítani a versenyképességet, a megfelelő életminőséget és a kohéziót a társadalom számára. A közlekedési rendszerek legfőbb szereplői az utasok, a szolgáltatók, illetve a döntéshozó, hatósági szerepet betöltő szervezetek (pl. állam, önkormányzatok, szakhatóságok). Budapest keleti agglomerációját ma és a múltban is sűrűn behálózzák a vasúti és a HÉV pályák. Budapest agglomerációjának közlekedési térképét tanulmányozva jól látható, hogy a terület két fontos „gerince” a gödöllői HÉV-vonal, és az azzal szinte hurkot képező 80a számú MÁV vasúti fővonal (Budapest-Hatvan). A helyiérdekű vasutak történetét áttekintve felfedezhetők további vonalak létezésének bizonyítékai, amelyek egykor szintén jelentős hatással voltak a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére. Kutatásomban fő célom megvizsgálni, hogy milyen hatásai voltak/vannak a kötöttpályás közlekedési rendszereknek a budapesti agglomeráció ezen részének fejlődésére.

Információk a szerzőről

  • Erdei Attila, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    PhD-hallgató
    E-mail: erdei1974attila@gmail.com

Hivatkozások

Enyedi Gy. (1988): A városnövekedés szakaszai. Budapest, Akadémiai Kiadó. 110 p.

Erdei A. - Erdeiné Késmárki-Gally Sz. (2018): Development of China’s railway connections in the 21th century In: Neszmélyi, György Iván (szerk.) Regional integration and spatial processes in the world. Gödöllő, Magyarország : Szent István Egyetemi Kiadó, (2018) pp. 27-41. , 1 p.

Helyzet-Tér-Kép (2019): Gödöllői járás, TeIR http://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/kivalasztott-mutatok.html (Hozzáférés: 2019. 02. 26.)

Káposzta J. (2019): A regionális térszerkezet változásainak kapcsolatrendszere, STUDIA MUNDI - ECONOMICA 6: 3 pp. 18-28., 11 p. http://studia.mundi.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/studia/2019-vol6-no3/studia_mundi_vol_6_no_3_2.pdf

Kertész Z. (2017): Az elővárosi vasút. A budapesti HÉV története, Budapest, Kornétás Kiadó, 180 p. ISBN 978 615 5058 91 2

KSH (2018): https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok

Lovas Gy. (1999): A Budapest-Gödöllő-Vác helyiérdekű vasút. pp. 240-288. In: Villányi Gy. – Varga K. – Keller L. – Horváth F. – Molnár E. – Kubinszky M. (1999): Vasúthistória Évkönyv, MÁV, Budapest, 371 p.

MÁV (2016): Belső anyag.

MÁV (2018): Vasútállomások. A magyar királyi államvasutak és a kezelésében levő helyiérdekű vasutak térképe, http://vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg (Hozzáférés: 2019. 01. 03.)

MÁV-START (2017): Belső anyag.

Péli L., Neszmélyi Gy. I. (2015): Territorial Differences Of Rural Cities And The Development Of Transport Infrastructure In Hungary, ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES: JOURNAL OF THE CENTRE FOR REGIONAL GEOGRAPHY 11: (2) pp. 69-84.

Tisza I. (1996): A magyar állami, magán- és helyiérdekű vasúttársaságok fejlődése 1876-1900 között, In: Kovács L. (szerk.): Magyar Vasúttörténet 2. kötet. Budapest: Közlekedési Dokumentációs Kft., pp. 83-84. ISBN 963 5523 130

Tóth, T.-Káposzta, J. (szerk.) (2014): Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben (elmélet). Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2014. 163 p. (ISBN:978-963-269-407-8)

Wettstein D. – Szabó A. (2005): Helyiérdekű vasutak építészete. Architectura Hungariae 7(3). ISSN 1588-0109, http//ww.arch.et.bme.hu/arch_old/korabbi_folyam/27/27szabow.html (Hozzáférés: 2019. 01. 03.)

A 1880. évi XXXI. törvénycikk a helyi érdekű vasutakról

A 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatósági hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Letöltések

Megjelent

2019-12-15

Hasonló cikkek

1-10 a 86-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.