A városi közösségi közlekedés minőségének értékelése a Combinex módszer alkalmazásával

Szerzők

  • Borbás Péter Dániel Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.05.2-16

Kulcsszavak:

közösségi közlekedés, közszolgáltatás, értékelési rendszer, Combinex módszer

Absztrakt

A városi személyszállítási közszolgáltatások minősége fontos tényezővé vált a közösségi közlekedés elfogadottságának javítása és az egyéni gépjárműhasználat visszaszorítása szempontjából. A szolgáltatási minőség több szempontból is vizsgálható. Jellemzően a felhasználók elvárásrendszerét részben tartalmazza az ellátásért felelős megrendelő által meghatározott minőségi kritériumrendszer. Az elemzés célja egy konkrét példán keresztül bemutatni, hogyan lehet értékelni a városi közlekedési közszolgáltatás minőségét egy kiválasztott többtényezős döntéselemzési módszer segítségével (Combinex). A vizsgálat a Budapesten működő közlekedési közszolgáltatási rendszerben rögzített elvárásokat (közszolgáltatási követelmények) veszi alapul és a közlekedési szolgáltató tényleges teljesítményére vonatkozó adatokat elemzi. A módszer segítségével aggregálásra kerültek a minőségi indikátorok súlyozott adatai, illetve a vizsgált időszakokra jellemző értékek összevetése és az eredmények értékelése is megtörtént. Összességében a villamos ágazat teljesítményére kiterjedő elemzés rámutat arra, hogy a közszolgáltatási szerződésben meghatározott minőségi indikátorok eltérő prioritásúak, de az elmúlt évek tényadatai alapján az utaskomfortot terén további javulás szükséges.

Információk a szerzőről

  • Borbás Péter Dániel, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: borbaspd70@gmail.com

Hivatkozások

Ács, P. (2014): Gyakorlati adatelemzés, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 27-29. p, ISBN 978-963-642-682-8

Alkharabsheh, A., Moslem, S., Oubahman, L., Duleba, Sz. (2021): An Integrated Approach of Multi-Criteria Decision-Making and Grey Theory for Evaluating Urban Public Transportation Systems, Sustainability 2021, 13, 2740. DOI: https://doi.org/10.3390/su13052740

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról (2007. október 23.), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1370&from=HU

Bozóki, S. (2006): Súlyozás páros összehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a többszempontú döntési feladatokban, Ph.D. értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Ph.D. Program, Budapest, 37. p

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 20/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A1200020.FOV&dbnum=104&council=fovaros

Chocolac, J. - Sommerauerova, D. - Hyrslova, J. - Kucera, T. - Hruska, R. - Machalik, S. (2020): Service quality of the urban public transport companies and sustainable city logistics, De Gruyter Open Access, January 31, 2020, DOI: https://doi.org/10.1515/eng-2020-0010

Duleba, Sz. (2010): A Hierarchical Model to Evaluate Public Transport’s Supply Quality, Acta Technica Jaurinensis, Vol.3 No. 3 (2010), 377-382. p, ISSN 2064-5228 (Online), https://acta.sze.hu/index.php/acta/article/view/86

Gupta, S., Starr, M. (2014): Production and Operations Management Systems, CRC Press, 4. p, ISBN: 978-1-4665-0733-3

Gyarmati, J. (2003): Többszempontos döntéselmélet alkalmazása a haditechnikai eszközök összehasonlításában, PhD értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Kindler, J., Papp, O. (1977): Komplex rendszerek vizsgálata, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 95. p

Közszolgáltatási Szerződés a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK) valamint a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szolgáltató) között, 2021. január 1., https://www.bkv.hu/hu/kozerdeku_adatok/kozszolgaltatasi_szerzodes/

Michelberger, P., Beke, É. (2020): Stratégiai döntéseknél alkalmazható összesített kockázati mutatószámok meghatározása, DOI: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.7.1, Belügyi Szemle 2020/7

Tóth T., Káposzta J. (2021): Successful Management of Settlements to Boost Rural Development. European Countryside, Vol.13 (Issue 4), pp. 819-833. DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044

Letöltések

Megjelent

2021-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 41-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.