A diákok iskolába járási szokásainak vizsgálata Budapest keleti agglomerációjában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.03.2-14

Kulcsszavak:

helyiérdekű vasút, közlekedés, operátor, regionális vonalak, szállítás

Absztrakt

A mobilitás, mint a XXI. század társadalom alapvető szükséglete, a közösségi közlekedési rendszerek segítségével is megvalósítható. A versenyképesség, a megfelelő életminőség és a társadalmi összetartozás is ezzel biztosítható. Az utasok, a szolgáltatók, illetve a döntéshozó, hatósági szerepet betöltő szervezetek (pl. állam, önkormányzatok, szakhatóságok) napjaink közlekedési rendszereinek legfőbb szereplői. A vonalas infrastruktúrákkal való ellátottság jól jellemzi egy adott terület fejlettségét, gazdasági-társadalmi súlyát. Egy agglomerációs terület életében fontos tényezőt jelentenek az infrastruktúra igénybevételét befolyásoló tényezők (pl. a kiszolgálás sűrűsége, menetrendszerűsége, hozzáférhetősége, városhoz/városközponthoz való közelsége, késések, zsúfoltság stb. A vasúti és a helyiérdekű vasúti (HÉV) vonalakkal, mint a közösségi közlekedés legelterjedtebb, több mint másfél évszázados múltra visszatekintő képviselőivel, Budapest keleti agglomerációjában is találkozhatunk. A régió közlekedési térképén két fontos gerincet alkot a gödöllői HÉV-vonal és az azzal szinte hurkot képező 80a számú MÁV vasúti fővonal (Budapest–Hatvan). Tanulmányomban primer kérdőíves kutatás segítségével Budapest keleti agglomerációjában vizsgálom meg 11. osztályos középiskolások iskolába járási szokásait.

Információk a szerzőről

  • Erdei Attila, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: erdei1974attila@gmail.com

Hivatkozások

Enyedi Gy. (1988): A városnövekedés szakaszai. Budapest, Akadémiai Kiadó. 110 p.

Erdei A. – Erdeiné Késmárki-Gally Sz. (2018): Development of China’s railway connections in the 21th century In: Neszmélyi, György Iván (szerk.) Regional integration and spatial processes in the world, Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, pp. 27-41.

Káposzta J. (2019): A regionális térszerkezet változásainak kapcsolatrendszere, STUDIA MUNDI - ECONOMICA 6: 3 pp. 18-28. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.03.18-28

KSH (2013): Közlemények a budapesti agglomerációról 16. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bptelepulesszerk.pdf (Hozzáférés: 2020. 04. 07.)

KSH (2014): Magyarország településhálózata 1. Agglomerációk, településegyüttesek. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo_telepuleshalozata/agglomeracio.pdf (Hozzáférés: 2020. 04. 07.)

KSH (2018): https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok (Hozzáférés: 2020. 04. 07.)

MÁV (2016): Belső anyag.

MÁV (2018): Vasútállomások. A magyar királyi államvasutak és a kezelésében levő helyiérdekű vasutak térképe, http://vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg (Hozzáférés: 2019. 01. 03.)

Péli L. – Neszmélyi Gy. I. (2015): Territorial Differences of Rural Cities and the Development of Transport Infrastructure in Hungary, ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES: JOURNAL OF THE CENTRE FOR REGIONAL GEOGRAPHY 11: (2) pp. 69-84.

TeIR (2019): Gödöllői járás, Helyzet-Tér-Kép. http://www.teir.hu/helyzet-terkep/kivalasztott mutatok.html (Hozzáférés: 2019. 02. 26.)

Tisza I. (1996): A magyar állami, magán- és helyiérdekű vasúttársaságok fejlődése 1876-1900 között, In: Kovács L. (szerk.): Magyar Vasúttörténet 2. kötet. Budapest: Közlekedési Dokumentációs Kft., pp. 83-84.

Tóth, T. – Káposzta, J. (szerk.) (2014): Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben (elmélet). Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2014. 163 p.

Wettstein D. – Szabó A. (2005): Helyiérdekű vasutak építészete. Architectura Hungariae 7(3). http//ww.arch.et.bme.hu/arch_old/korabbi_folyam/27/27szabow.html (Hozzáférés: 2019. 01. 03.)

1005/1971. (II.26.) számú kormányhatározat

1880. évi XXXI. törvénycikk a helyi érdekü vasutakról

2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatósági hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Letöltések

Megjelent

2020-09-28

Hasonló cikkek

11-20 a 86-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.