Az agrártámogatások és a gabonaágazat jövedelmének összehasonlítása

Szerzők

  • Lipcsei József Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.02.31-39

Kulcsszavak:

Területalapú támogatás, Támogatás-maximalizálás, Jövedelem, Hozam, Bértábla

Absztrakt

Az agrártámogatások sokszínűsége választási lehetőséget ad a termelők számára, hogy ökológiai, - ökonómiai vagy kombinált gazdálkodási módot alkalmazzanak a gazdaságban. A területalapú támogatások szakmai értelmezése tág keretek között valósulhat meg. Lehetőség adódik a kiemelt jogcímek lehívására is támogatás-maximalizálás céljából, mellőzve az intenzív termelést. A tanulmányomban a kiegészítő jogcímek, a termelési jövedelmek és a bértábla egyes elemei közötti szélsőségekre kívánok rámutatni.

Információk a szerzőről

  • Lipcsei József, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: lipcseijozsef@citromail.hu

Hivatkozások

Ökológiai gazdálkodás kézikönyv (2015)

Balázs V. (2019): NAK- EK Roadshow- A termeléshez kötött támogatások módosításai

FAO (2009): How to Feed the World 2050? High-level Expert Forum, Rome, 12-13 October 2009

Glatz F. (2008): Új vidékpolitika. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ

KSH (2019): Statisztikai tükör, 2019. február 15.

Oláh E. – Vári A. (2011): Támogatási jogcímek. In: Csirke I. (szerk): Agrártámogatások 2011. Budapest, Mezőgazda Kiadó, 91-191. p.,

Pepó P. – Győri Z. (1997): A minőségi búzatermesztés meghatározó tényezői. Gyak. Agrof. VIII. (10.). 11-14 p.

Peterson W. F. (2009): A Billion Dollars a Day: The Economics and Politics of Agricultural Subsidies. 1st edition. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ

Rosen S. – Meade B. – Murray A. (2015): International food security assessment, 2015-2025. GFA-26, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, June 2015

Swinnen J. F. M. (2009): On the Future of Direct Payments. Paper presented at the BEPA Workshop. February 26. 2009, European Commission, Brussels

Székelyhidi T. et al. (2003): Alternatív vidéki vállalkozások szervezése. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház Rt.

Törőné Dunay A. (2012): Az EU agrártámogatási rendszerének változásai és a csatlakozás hatása a mezőgazdasági vállalkozásokra. Budapest, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft..

Vásáry M. (2008): Az agrártámogatási rendszer adaptációja (A közvetlen támogatások implementációjának egyes összefüggései). Budapest, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft.

Winters L. (1998): A mezőgazdasági támogatás úgynevezett „nem gazdasági” célkitűzései. In: Fertő I. – Éder T. (szerk): Az agrárpolitika gazdaságtana. Budapest, Századvég Kiadó, 113-149. p.

Felhasznált jogszabályok:

A. 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

B. 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

C. 9/2019. (IV. 1.) AM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

D. 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól

E. 10/2019. (IV. 1.) AM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

F. 31/2018. (X. 15.) AM rendelet az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról

G. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

H. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Letöltések

Megjelent

2020-05-20

Hasonló cikkek

1-10 a 11-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.