„Multikulturális tréning” külföldi hallgatókat oktatók számára

SZIE GTK kezdeményezés a külföldi hallgatók elvárásainak és az egyetem oktatási sajátosságainak összehangolására

Szerzők

 • Rudnák Ildikó Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
 • Komor Levente Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
 • Józsa Imola Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.138-148

Kulcsszavak:

multikulturalitás, interkulturális kompetencia, beilleszkedés, befogadás, kulturális sokk, etnocentrizmus, etnorelativizmus, kulturális Johari-ablak, csapatépítés, oktatói tréning

Absztrakt

Egy oktatási intézményben, a Szent István Egyetemen, multikulturalitással foglalkozó, az oktatók számára szervezett tréning elméleti és vizsgálati eredményeit tárjuk fel. Aktualitását a növekvő külföldi hallgatói létszám szolgáltatja, ami nemcsak az angol nyelven oktatott tanórák számának növekedését jelenti, hanem az intézmény humán erőforrásának megfelelő felkészítését is. A tréning elemzése után javaslatokat teszünk a felmerülő problémák enyhítésére, a sokszínűség előnnyé formálására, a multikulturalizmusban rejlő lehetőségek kiaknázására.

Szerző életrajzok

 • Rudnák Ildikó, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: Rudnak.Ildiko@gtk.szie.hu

 • Komor Levente, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: Komor.Levente@gtk.szie.hu

 • Józsa Imola, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

  PhD-hallgató
  E-mail: Jozsa.Imola@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Bennett, M.J. (1993): Towards a developmentalmodel of interculturalsensitivityIn R. Michael Paige, ed. Education fortheInterculturalExperience. Yarmouth, ME: Intercultural Press, ISBN0-912736-25-9

Brein, M. – David, K. H. (1973): ImprovingCross-culturalTraning and Mesurement of Cross-culturalLearning. Vol. 1. Denver, Center for Research and Education, ISSN1443- 1475

Feischmidt M. szerk. (1997): Multikulturalizmus. Osiris Kiadó, Bp., p.121, ISBN9638638753

Hannerz, U. (1992): Kulturális komplexitás. Tanulmányok a gondolkodás társadalmi szerveződéséről című művéből. (CulturalComplexity: StudiesintheSocial Organization of Meaning. Columbia University Press, 1992, New York) In: Kisebbség-kutatás. 2005.1. szám, ISSN 1588-0893

Hidasi J. (2004): Interkulturális kommunikáció. Budapest, Scolar Kiadó, ISBN 9789632440699

Holmstrom, B. – Tirole, J. (1989): The Theory of theFirm. InSchmalensee&Willig, Handbook of Industrial Organization, North Holland, ISBN-13: 978-0-691-12556-2

Hoops, J. (1981): AnalyzingDiversityinJournalismInstruction: A Critical Race TheoryCaseStudy, pp.87-100., International Journal of DiversityinOrganizations, Communities and Nations. ISSN 1447-9583 (Online)

Kirkpatrick, D. (1975): EvaluatingTrainingPrograms.San Francisco, Berrett-Koehler, ISBN0-7506-7601-9

Klaudy K. (2012): Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában. Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája. ELTE BTK, Gólyavár, 2012. június 20-21., ISBN 978- 963-312-164-1

Konczos-Szombathelyi M. (2008): Kommunikáló kultúrák. L’Harmattan Kiadó, ISBN9789632361369

Kultúrák@kontextusok.kommunikáció (2007): Hidasi J. (szerk.) Perfekt Kiadó, Budapest, ISBN 9789633947173

Légrádiné Lakner Sz. (2006): Tréningmódszer a felsőoktatásban. In: Tudásmenedzsment, VII. évfolyam, 1. szám 2006. április, 60-66.p, ISSN1586-0698

Petró K. (2000): A kultúra fogyasztása: élmény és szenvedély, avagy adalékok a kultúra menedzseléséhez. Vezetéstudomány, 2000. 12. sz. p.17.,ISSN 0133-0179

Rudnák I. (2010): A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében. PhD-értekezés. Szent István Kiadó, Gödöllő

Schneider, S. – Barsoux, J.(1997):ManagingAcrossCultures.Prentice Hall, 267-310.p., ISBN-13: 978-0-13-272220-9

Tirole, J. (1988): The Theory of Industrial Organization. The MIT Press, ISBN 9780262200714

Torgyik J.(2005): Fejezetek a multikulturális nevelésből. Eötvös József Könyvkiadó, Bp., ISBN 963 7338 26 8.

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

11-20 a 20-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.