A merger típusú cégösszeolvadások multikulturalitási kockázatokat érintő kommunikációs aspektusai

Szerzők

  • Gősi Mariann Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.158-173

Kulcsszavak:

M&A, multikulturalitás, kommunikáció, modellezés, CIMIX, változásértékelés

Absztrakt

Összeolvadásnak nevezzük azt a cégátalakulási folyamatot, amikor két/több cég közös akaratból erőforrásaiknak egyesítése végett új egységgé alakul. Az eddigi cégkarakterisztikák, legyenek azok bármilyen homogének is az összeolvadást megelőzően, jelentősen megváltozhatnak. Az összeolvadás számos alternatív módon képzelhető el. A tanulmány elméleti szinten igyekszik a változásértékelés keretében feltárható kommunikációs kockázatszinteket az összeolvadási folyamatot leírni képes szempontok alapján konzisztensen, statikusan és dinamikusan modellezni, amelynek segítségével a tervezési folyamatok támogatottsága jelentősen növekedhet. A knowhow alkalmas tanácsadásban érdekelt startup alapítására.

Információk a szerzőről

  • Gősi Mariann, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi docens
    E-mail: gosi.mariann@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Ashforth B. E. ‒ Sluss D. M. ‒ Harrison S. H. (2007): Socializationinorganizationalcontext, inHodgkinson, G. P. and Ford, J. K. (szerk.): International review of industrial and organizationalpsychology, vol. 22 –70. p.

Balaton K. (szerk., 2006): Vállalati stratégiák az EU-csatlakozás időszakában című projektzáró tanulmány a VERSENYKÉPESSÉG KUTATÁS MŰHELYTANULMÁNY-SOROZAT 42. 2006. április Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest

Balogh Cs. (2005): Határon túli akvizíciós–fúziós folyamatok és mozgatórugói Pénzügyek és globalizáció SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. (Szerk.: Botos Katalin) JATEPress Szeged, 173–183. p.

Beyer J. M. ‒ Hannah D. R. (2002): Building onthepast: enactingestablishedpersonalidentitiesin a newworksetting, Organization Science, 13(6), 636–652. p.

Boutellier R. – Gassmann O. – von Zedtwitz M. (2001): Managing Global Innovation. UncoveringtheSecrets of FutureCompetitiveness. Secondrevisededition. Springer, Berlin, 165. p.

BoythaGy.‒Tóth T. (szerk.) (2010): Versenyjog. Budapest, PPKE JÁK, 192. p.

Brealy ‒ Myers(1994): Modern vállalati pénzügyek I, II. Panem Kft. Budapest.

Bruner R. F. (2002): Does M&APay? A Survey of EvidencefortheDecsion-Maker. Social Science Research Network ElectronicPaperCollection. http://papers.ssrn.com/abstract=286054 DardenGraduateSchool of Business Administration University of Virginia. WorkingPaper 01–23.

Cartwright S. ‒ Cooper C. L. ‒ Jordan J. (1995): ManagerialPreferencesin International Mergers and Acquisitionspartners. Journal of StrategicChange 1995. 4. pp. 263–269. p.

Cartwright S. ‒ Cooper C. L. (1996): ManagingMergers, Acquisitions and StrategicAlliances: Integratingpeople and Cultures. 1996 ButterworthHeinemann.

Cégvezetés, 2001. 06. 01.:Cégvezetés 38. szám, 2001. június 1. Trendek rovat: A vállalategyesítések Magyarországon is folytatódnak. cegvezetes.hu/2001/6/fuziok-es- felvasarlasokA letöltés ideje: 2015. április 24.

Danbolt J. (2001): Cross-borderacquisitionsintothe UK – An analysis of targetcompanyreturns. University of Glasgow Department of Accounting and Finance. Glasgow.

Europhoenix (2015): Cégegyesülés, mint a felvásárlás alternatívája, www.europhoenix.com/hu/node/713www.europhoenix.huAz Euro-Phoenix a vállalatfelvásárlás és a vállalati pénzügyi tanácsadás szakértője Közép-Európában és más fejlődő piacokon. Az Euro-Phoenix Csoport működését 1999-ben kezdte, jelenleg egy Nagy-Britanniában bejegyzett holdingon keresztül teljes egészében a cég menedzsmentjének tulajdonában áll. Irodái megtalálhatóak Magyarországon, Horvátországban és Romániában. Tapasztalata több mint 200 sikeresen lezárt tranzakcióra terjed ki.A letöltés ideje: 2015. április 24.

Heidrich B. (2002): Eladó a menyasszony? Vállalati összeolvadások és felvásárlások kulturális kihívásai. Vezetéstudomány. 33. évf. 5 szám, pp. 11–21. 13. p.

http://edok.lib.uni-orvinus.hu/193/1/42_z%C3%A1r%C3%B3_balaton.pdf

Ibarra H. (1999): Provisionalselves: experimentingwith image and identityinprofessionaladaptation, Administrative Science Quarterly, 764–791. p.

Jansen S. A. ‒ Pohlmann N. (2000): Herausforderungen und Zumutungen: Das Human Resource Management beiFirmenzusammenschlüssen, Personalführung 2/2000, pp. 30‒39. p.

Katits E. (2002): Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban. Budapest, KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 456 pp. 97. p. (Közgazdasági és jogi kiadványok) ISBN 9632246756

Kende T.‒Szűcs T. (2011): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Budapest, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 148. p.

King D. R. (2002): The State of Post Acquisition Performance Literature: Wheretofrom Here? Indiana University at Bloomington School of Business Academy of Management IteractivePaper

Kleinert J. ‒ Klodt H. (2002): Causes and Consequences of MergerWaves. KielWorkingPaperNo. 1092. Kiel Institute of World EconomicsKiel.

Leonard-Barton D. (1995): Well springs of knowledge – Bulding and sustainingthesources of innovation. Boston

Miskolci Bodnár P.(2011): A magyar versenyjog anyagi jogi szabályai. Miskolc, Novotni Kiadó, 153. p.

ModyA. ‒Negishi S. (2000): Cross-BorderMergers and AcquisitionsinEastAsia: Trends and Implications. World Bank’s ForeignInvestmentAdvisory Service PREM Network seminar. World Bank, Washington 2000.

Pratt M. G. ‒ Rockmann K. W. ‒ Kaufmann J. B. (2006): Constructingprofessionalidentity: therole of work and identitylearningcyclesinthecustomization of identityamongmedicalresidents, Academy of Management Journal, 49(2), 235–262. p.

Rudnák I. (2010): A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében – doktori (PhD) értekezés – Gödöllő, 32–35. p.

Säntti R.(2001): HowCulturesInteractin an International Merger. University of Tampere, Acta 819, Tampere, Finland 2001.

Szilágyi P. (2011): Fúziókontroll Magyarországon – Alapvetések. In: Tóth Tihamér – Szilágyi Pál (szerk.): A magyar versenyjog múltja és jövője - Jubileumi kötet a modern magyar versenyjog 20 éves fennállására. Budapest, PPKE JÁK, 151–152. p.

Tóth K. (2004): Szinergia és valóság: A felvásárlások vezetésének hatása a szinergiák realizálására. Ph.D. értekezés, BKÁE Gazdálkodástani Ph.D. program, Budapest, Kézirat

Vaara E. (1995): Making of Success and FailureinMergers and Acquisitions.

Vaara E. (1999): CulturalDifferces and Post-mergerproblems, Misconseptions and cognitivesimplifications. NordiskeOrganisasjounsstudier. 1999. 59‒88. p.

Whish R. (2010): Versenyjog. Budapest, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 797. pp.

Zsupanekné P. I. (2011): A vállalati növekedés teoretikus és praktikus szemlélete doktori értekezés PTE, Pécs. 14. p.

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 14-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.