Kulturális intelligencia bemutatása, mérési lehetőségei

Szerzők

 • Garamvölgyi Judit Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Rudnák Ildikó Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.113-126

Kulcsszavak:

Kulturális intelligencia, CQ, multikulturális, hatékonyság

Absztrakt

A munkahelyi hatékonyságot számos tényező befolyásolja, ezek egyike a kulturális intelligencia, melynek szintje a más kultúrába való sikeres beilleszkedést és hatékonyságot jelzi. A CQ kutatása 1997-ben kezdődött. A kulturális intelligencia négy képességkörből (ösztönzés, tudás, stratégia, akció) áll össze, amelyek együttesen határozzák meg a CQ értéket. Mérésére a tudományosan validált Kulturális intelligencia skála (CQS), és a Kulturális intelligencia önértékelés használható.

Szerző életrajzok

 • Garamvölgyi Judit, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  PhD-hallgató
  E-mail: garamvolgyi.jutka@gmail.com

 • Rudnák Ildikó, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: rudnak.ildiko@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Ang, S. – Van Dyne, L. – Koh, C. (2006): Personality Correlates of the Four-Factor Model of Cultural Intelligence. Group & Organization Management; Feb 2006; 31, 1 DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1059601105275267

Ang, S., – Van Dyne, L., – Koh, C.K.S., – Ng, K.Y., – Templer, K.J., – Tay, C., – Chandrasekar, N.A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation, and task performance. In: Management and Organization Review, 3: 335-371 p.. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1740-8784.2007.00082.x

Ang, S., Van Dyne, L., & Tan, M.L. (2011). Cultural intelligence. In: R.J. Sternberg &S.B. Kaufman (Eds.), In: Cambridge Handbook on Intelligence, New York: Cambridge University Press 582-602. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511977244.030

Ang., S. – Van Dyne, L., (2007): Conceptualization of Cultural Intelligence – Definition, Distinctiveness, and Nomological Network. In: Handbook on Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications Armonk, NY: M.E. Sharpe 3-15. p.

Balázs L., (2013): A szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kölcsönkapcsolatának vizsgálata az iskolában – Doktori (PhD) értekezés

Balogh Á., (2011): Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája? Doktori (PhD) értekezés.

Balogh Á., (2011): Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája? Doktori (PhD) értekezés.

Earley, P., C., - Ang, S., (2003): Cultural Intelligence. Individual Interactions Across Cultures. Stanford University Press, Stanford, California.

Earley, P., C., - Ang, S., (2003): Cultural Intelligence. Individual Interactions Across Cultures. Stanford University Press, Stanford, California.

Earley, P., C., - Mosakowski, E., (2004): Cultural Intelligence. Harvard Business Review October 2004. pp. 139-146.

Gardner, H. (1999): Multiple Intelligences. Atlantic Monthly May, 1999

Geher, G. – Kaufman, S., B. (2011): Mating Intelligence. In: The Cambridge Handbook of Intelligence. Cambridge University Press, New York 603-620. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511977244.031

John O. Willis, Ron Dumont, and Alan S. Kaufman (2011): Factor-Analytic Models of Intelligence. In: The Cambridge Handbook of Intelligence. Cambridge University Press, New York 39-57. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511977244.004

John O. Willis, Ron Dumont, and Alan S. Kaufman (2011): Factor-Analytic Models of Intelligence. In: The Cambridge Handbook of Intelligence. Cambridge University Press, New York 39-57. p.

Kihlstrom, J., F. – Cantor, N. (2011) Social Intelligence. In: The Cambridge Handbook of Intelligence. Cambridge University Press, New York 564-581 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511977244.029

Livermore, D., (2011): The Cultural Intelligence Difference. Master the One Skill You Can’t Do Without in Today’s Global Economy. Amacom, New York.

Mackintosh, N. J (2011): History of Theories and Measurement of Intelligence In: The Cambridge Handbook of Intelligence. Cambridge University Press, New York 3-18. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511977244.002

Mayer, J. D., – Salovey, P., – Caruso, D. R. – Cherkasskiy, L. (2011): Emotional Intelligence In: The Cambridge Handbook of Intelligence. Cambridge University Press, New York 528-549. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511977244.027

Mayer, J., D. – Caruso, D., R. – Salovey, P. (2000): Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for an Intelligence. In: Intelligence 27(4) pp. 267-298 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-2896(99)00016-1

McClelland, D. C. (1973): Testing for Competence Rather Than for „Intelligence”. In: American Psychologist, Vol 28(1), Jan 1973, 1-14. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/h0034092

Ng, K.Y., Van Dyne, L., & Ang, S. (2012). Cultural intelligence: A review, reflections, and recommendations for future research. In A.M. Ryan, F.T. Leong, & F.L. Oswald (Eds.), Conducting multinational research: Applying organizational psychology in theworkplace Washington, DC: American Psychological Association. 29-58. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/13743-002

Rockstuhl, T.- Hong, Y. – Ng, K., Y. – Ang. S., and Chiu, C., (2010): The culturally intelligent brain: from detecting to bridging cultural differences In: Neuro Leadershipjournal 2010/3 1-15. p.

Rockstuhl, T., – Seiler, S., – Ang, S., – Van Dyne, L, – Annen, H. (2011): Beyond general intelligence (IQ) and emotional intelligence (EQ): The role of cultural intelligence (CQ) on cross-border leadership effectiveness in a globalized world. In: Journal of Social Issues, 67: 825-840. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.2011.01730.x

The Cultural Intelligence Center (2012) – Academic Construct Validityhttp://www.culturalq.com/papers/Academic Validity of Cultural Intelligence Mar 19 2012.pdf letöltve 2014-03-08 22:20

The Cultural Intelligence Center (2014) Cultural Intelligence Feedback Report www.cqdifference.com

Thomas, D., C., (2009): Cultural Intelligence: Is there anything new here? Előadás anyaga - IACCM Annual Conference Vienna

Thomas, D, C., - Inkson, K., (2009): Cultural Intelligence: Living and Working Globally. Berrett-Koehler Publishers

Trompenaars F. – Woolliams P. (2011): Lost in Translation - Harvard Business Review April 2011 Web exclusive.

Van Dyne, L. – Ang, S., (2006): A self-assessment of your CQ. In: Earley, P., C. – Ang,S. – Tan, J-S. CQ: Developing cultural intelligence at work Stanford CA: Stanford University Press 217-227. p.

Van Dyne, L., – Ang, S., – Ng, K.-Y., – Rockstuhl, T., – Tan, M.L., – Koh, C. (2012). Sub-dimensions of the four factor model of cultural intelligence: Expanding the conceptualization and measurement of cultural intelligence (CQ). In: Social and Personal Psychology: Compass, 6/4, 295-313. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-9004.2012.00429.x

Van Dyne, L., Ang, S., & Koh, C. (2008). Development and validation of the CQS: The cultural intelligence scale. In S. Ang, & L. Van Dyne, (Eds.) In: Handbook on Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications Armonk, NY: M.E. Sharpe 16-38. p.

Wagner, R., K. (2011): Practical Intelligence In: The Cambridge Handbook of Intelligence. Cambridge University Press, New York 550-563. p. DOI: http://http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511977244.028

http://content.time.com/time/covers/0,16641,19951002,00.html letöltve: 2014-09-12

http://content.time.com/time/covers/0,16641,19951002,00.html letöltve: 2014-09-12 10:49

http://multipleintelligencesoasis.org/about/the-components-of-mi/ letöltve 2014-09-11 12:53

http://www.culturalq.com/20itemscalego.html letöltve: 2014-09-22 13:45

http://www.culturalq.com/docs/Van Dyne & Ang self assessment of CQ 2006.pdf letöltve: 2015-04-21 10:20

http://www.intelltheory.com/stern.shtml letöltve: 2014-09-17 15:12

http://www.linnvandyne.com/fourfac.html letöltve: 2014-09-12 18:22

http://www.linnvandyne.com/specfactor.html letöltve 2014-09-22 14:51

http://www.linnvandyne.com/specfactor.html letöltve: 2014-09-12 18:21

http://www.onlinepszichologia.hu/mindennapok/intelligencia-a-valo-vilagban letöltve: 2014-09-13 16:53

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 21-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.