Nemzeti közgyűjteményi honlapok nyelvi támogatásának elemzése

Szerzők

  • Losonczi György Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.01.62-83

Kulcsszavak:

multikulturalitás, közgyűjteményi honlapok, hasonlóságelemzés, multilingualizmus

Absztrakt

Az Európai Unió egy igazi „multi nyelvű” intézmény, amely támogatja az „egy közösség több eltérő kultúra/nyelv” eszméjét, vagyis a multikulturalizmust. Tanulmányomban megvizsgálom, hogy a hivatalos nyelven kívül milyen nyelveket támogatnak a közgyűjteményi intézmények honlapjai? Van-e összefüggés az adott ország etnikai, idegenforgalmi adataival a honlapokon használt nyelveknek. Vagyis kísérletet teszek a multikulturalizmus nyelvi és közgyűjteményi aspektusának tranzakciós adatokból való aggregált levezetésére országonként annak érdekében, hogy a multikulturalizmus kifejezés objektív tartalommal legyen megtölthető.

Információk a szerzőről

  • Losonczi György, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    PhD-hallgató
    E-mail: info@CW-Index.com

Hivatkozások

Bánkuti, G. - Pitlik, L. (2010): About the Method of Component-based Object Comparison for Objectivity. In R. Bhatia, A. Pal, G. Rangarajan, V. Srinivas & M. Vanninathan (Szerk.), Proceedings of the International Congress of Mathematitians. 19–27 August 2010, Hyderabad, India

Bereczky, L. – Geczényi, L – Gyürei, V. – Monok I. – Fejős, Z – Kovács, T. (2004): A közgyűjtemények a nemzeti kulturális örökség digitalizálásában. http://magyarirodalom.elte.hu/biop/barbar/cikkek/20040601.htm (Letöltve: 2015.04.29)

CIA (2013): The World Factbook 2013-14. Washington, DC: Central Intelligence Agency, (Online). https://www.cia.gov/Library/publications/the-worldfactbook/fields/2098.html (Letöltve: 2015.04.28)

OECD (2012): OECD.StatExtracts. (Online). http://stats.oecd.org/#

OECD (2014): OECD Tourism Trends and Policies 2014, OECD Publishing. (Online). http://dx.doi.org/10.1787/tour_2014-en (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/oecdtourism-trends-and-policies-2014_tour-2014-en)

European Commission (2006): Special Eurobarometer 286 – Europeans and their Languages. (Online). ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf (Letöltve: 2015.04.28)

European Commission (2012): Special Eurobarometer 386 – Europeans and their Languages. (Online). http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf

European Commission (2015): Official languages of the EU. (Online). http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_en.htm

TourMIS (2015):(Online). http://www.tourmis.info/ (Letöltve: 2015.04.28)

Nemzetgazdasági Minisztérium (2012) Nemzeti fejlesztés 2020 - Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata. http://kecskemet.hu/foepitesz/nf2020_oftk.pdf

eduline.hu (2005): A kultúraközvetítés intézményrendszere. (Online). http://eduline.hu/segedanyagtalalatok/letolt/4589 (Letöltve: 2015.04.28)

Pitlik L. (1993): Automated Generating of problem-specific Function for Forecasting and Decision Making orig.: Automatisierte Generierung problemspezifischer

Prognosefunktionen zur Entscheidungsuntersttzung, Wissenschaftlicher Fachverlag, Giessen, Germany ISBN 3-928563-60-2, 1993.

Wikipedia (2015/a): List of countries ranked by ethnic and cultural diversity. (Online).level. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_ranked_by_ethnic_and_cultural_diversity_level (Letöltve: 2015.04.28)

Wikipedia (2015/b): Európai Unió. (Online). http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3

Wikipedia (2015/c): List of national and state libraries. (Online). http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_and_state_libraries

Wikipedia (2015/d): List of official languages. (Online). http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages

Wikipedia (2015/e): List of national museums. (Online). http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_museums

The European Library (2015): National Libraries Websites. (Online). http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/discover/contributors

European Board of National Archivists (EBNA) (2015): National Libraries Websites. (Online). http://ebna.eu/national-libraries-websites/

Historical Archives of the European Union (2015): National Archives. (Online). http://vlib.iue.it/hist-eur-integration/Archives.html

One World Nations Online (2015): Languages of the World. (Online). http://www.nationsonline.org/oneworld/languages.htm

Letöltések

Megjelent

2016-03-01