A regionális térszerkezet változásainak kapcsolatrendszere

Szerzők

 • Káposzta József Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.03.18-28

Kulcsszavak:

területfejlesztés, vidékgazdaság, regionális kapcsolatrendszerek, növekedés

Absztrakt

A rendszerváltás óta eltelt közel három évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk fejlettségi térképét. Vannak térségek, amelyek a nyertesei lettek, míg mások szenvedő alanyaivá váltak az átalakulásnak. Ezzel szoros összefüggésben áll az a tény, hogy napjainkban a legfejlettebb területeken a legintenzívebb az urbanizálódás folyamata. A térségek városiasodása, fejlettsége vagy éppen elmaradottsága sajátos okokból ered, ezért helyzetüket is egyedi módon kell kezelni. Feltehetően a kistérségek problémáinak orvoslása javítana tágabb környezetük helyzetén is, ezért a mélyreható elemzések az egész ország javát szolgálnák. A
régiók között fejlettségi különbségek kialakulását a természeti adottságok mellett jelentősen befolyásolják az adott térség gazdasági jellemzői, a humán erőforrás mennyisége és annak minősége, a régió megközelíthetősége, infrastruktúrája, és a helyi életminőség is. Mindezek összefüggéseinek kapcsolatrendszerét igyekszem vizsgálni az alábbi tanulmányban.

Információk a szerzőről

 • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi tanár
  E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

   

   

   

   

Hivatkozások

Forman, B. (2001): Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai. Kiadó: az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja, Budapest, 2001.

Horváth, Gy. (2009): Preliminary thoughts on the role of reindustrialisation and environmental protection in regional development. In: BARANYI Béla – FODOR István (szerk.): The role of environmental industry in the regional reindustrialization in Hungary. MTA Regionális Kutatások Központja. Debrecen-Pécs, 2009. pp. 9-18.

Káposzta J.-Ritter K.-Nagy H. (2016): Local Economic Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable Development of Rural Areas. In: Vasily Erokhin (szerk.): Global Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition. USA: IGI Global, 2016. (ISBN 9781522504528) pp. 281-298.

Mezőségi, A. (2007): Gazdasági együttműködés tendenciái az osztrák-magyar Határtérségben. OTDK dolgozat.

Nagy, H. (2003): Problems and questions in the Hungarian regional policy. MendelNet 2002/3, Brno, ISBN 80-7302-045-9, ISBN 80-7302-046-7 pp. 213–219.

Páger, B. (2011): A környezetipar szerepe Szász-Anhalt fejlődésében. OTDK dolgozat.

Péli, L. (2013): Növekedési pólusok főbb regionális gazdaságtani összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon. PhD disszertáció, Gödöllő, 2013.

Ritter, K. (2008): Agrár-munkanélküliség és a területi egyenlőtlenségek. Bulletin Of The University Of Agricultural Sciences (Gödöllő) 2: 639–652. old.

Süli-Zakar I. 1999: A régiók Európában és Magyarországon. Debreceni Szemle, VII.évf. 3. pp. 355-370.

Tóth, T.-Káposzta, J. (szerk.) (2014): Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben (elmélet). Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2014. 163. old. (ISBN:978-963-269-407-8)

Tsoukalis, L. (1997): The new european economy revisited. Oxford Books, p. 320. ISBN: 9780198774778

Letöltések

Megjelent

2019-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 92-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2 3 > >>