A Magyarországon regisztrált bűncselekmények változásának alakulása a COVID-19 járvány időszakában

Szerzők

  • Sólyomfi Andrea Hanna Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.03.86-96

Kulcsszavak:

Covid19, biztonság, bűncselekmény, kriminálstatisztika, biztonsági hatások

Absztrakt

A 2019-ben, Kínában kitört járvány 2020 januárban kezdett nemzetközi szinten elterjedni a világban. A WHO 2020. január 30-án vészhelyzetet hirdetett, a járvány egyik gócpontja pedig 2020. márciusára áthelyeződött az Európai Unió területére. 2020. március 14-ét követően egymás után jelentették be az európai országok kormányai a korlátozó intézkedéseket. A legtipikusabb korlátozó intézkedés a kijárási tilalom volt, de az utazási korlátozások is mindennapossá váltak. Magyarországot sem kerülte el a pandémia, amelynek hatására a kormány kijárási korlátozást léptetett életbe. Az akkor életbe léptetett rendelkezések alapján mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos volt. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhetett sor. A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrizte, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. A COVID19 koronavírus járvány számtalan ponton érinti a biztonság különböző vetületeit. Ilyen területek a gazdasági és szociális biztonság, az ellátásbiztonság, az egészségügyi ellátórendszer biztonsága. Emellett természetesen számtalan egyéb terület is érintett lehet a járvány hatásaival. Ezek közül a jelen tanulmány a kriminológia területét elemezi, Magyarország fókusszal. A vizsgálódás középpontjába a 2020-ban regisztrált bűncselekmények számának alakulása áll. Célja pedig annak elemzése, hogy a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásai megjelennek-e a hazai bűnügyi statisztikákban, és ha igen, akkor milyen területekre fókuszálva.

Információk a szerzőről

  • Sólyomfi Andrea Hanna, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: hanna.solyomfi@gmail.com

Hivatkozások

Barabás (2020): Barabás A. Tünde: Alkalmazott kriminológia, Dialóg Campus, Budapest 2020, ISBN 978-963-531-240-5, pp 112-113., 117.

Belovics, Békés, Busch, Domokos, Gellér, Margitán, Molnár, Sinku (2014): Belovics Ervin, Békés Imre, Busch Béla, Domokos Andrea, Gellér Balázs, Margitán Éva, Molnár Gábor, Sinku Pál: Büntetőjog; Általános rész, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014

EKB (2020): Európai Központi Bank: Gazdasági jelentés pénzügyi és gazdasági áttekintés, 2020 https://www.mnb.hu/letoltes/2020-issue-4-overview-to-pl-hu-mod.pdf (Letöltve: 2021.03.26)

EUROPOL (2020): How criminals profit from the COVID-19 pandemic | Europol https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic (Letöltve: 2021.03.26)

Felbab-Brown (2020): Felbab-Brown: How COVID-19 is changing law enforcement practices by police and by criminal groups. Brookings https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/07/how-covid-19-is-changing-law-enforcement-practices-by-police-and-by-criminal-groups/ (Letöltve: 2021.03.26)

GOV.HU, (2020): Németh Szilárd: hétfőtől a katonák is segítik a rendőrök munkáját a közterületen (gov.hu) https://koronavirus.gov.hu/cikkek/nemeth-szilard-hetfotol-katonak-segitik-rendorok-munkajat-kozteruleten (Letöltve: 2021.03.30)

Hermann, Morse, Jackman (2020): Hermann, P., Morse, D., & Jackman, T.: Patrolling the beat while keeping a distance: Police officers face new rules, rhythms amid pandemic. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/patrolling-the-beat-while-keeping-a-distance-police-officers-face-new-rules-rhythms-amid-pandemic/2020/03/27/334b3602-6afc-11ea-abef-020f086a3fab_story.html (Letöltve: 2021.03.26)

Horváth (2019): Dr. Horváth Eszter Ph.D, Igazságügyi Statisztika, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2019, ISBN 978-615-5837-47-0, pp 23.

Hunyadi, Molnár (2020): Hunyadi Bulcsú, Molnár Csaba: A koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi következményei Józsefvárosban, Friedrich-Ebert-Stiftung – Political Capital, Budapest, 2020, pp 7.

INTERPOL (2020): COVID-19 Pandemic - Guidelines for Law Enforcement – Interpol, 2020 https://www.interpol.int/content/download/15793/file/COVID-19%2520Guidelines%2520for%2520Law%2520Enforcement%2520-%2520second%2520edition%2520-%2520November%25202020.pdf (Letöltve: 2021.03.26)

Jennings, Perez (2020): Wesley G. Jennings, Nicholas M. Perez: The Immediate Impact of COVID-19 on Law Enforcement in the United States, Epub kiadás folyamatban, 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275851/ (Letöltve: 2021.03.26)

Kingkade (2020): Kingkade, T.: Police see rise in domestic violence calls amid coronavirus lockdown. NBC News https://www.nbcnews.com/news/us-news/police-see-rise-domestic-violence-calls-amid-coronavirus-lockdown-n1176151 (Letöltve: 2021.03.26)

KSH (2020): KSH Területi Statisztika, Mátyás Szabolcs – Németh József – Ritecz György: A turizmusbiztonság társadalmi és gazdasági összefüggéseinek statisztikai vizsgálata, 2020/5, DOI: https://doi.org/10.15196/TS600503

OKRI (2011): OKRI Szemle, Gál István László: A gazdasági válságok, a gazdasági bűnözés és a gazdasági büntetőjog egyes összefüggései 2011/11

PWC (2009): PwC GECS 2009 https://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/pwc-globaleconomiccrimesurvey-hu2009-hu-ok.pdf (Letöltve: 2021.03.26)

UNODC (2020): Property Crime Brief 2020 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Property_Crime_Brief_2020.pdf (Letöltve: 2021.03.26)

Waseem, Laufs (2020): Zoha Waseem and Julian Laufs: Policing a Pandemic: Impact of COVID-19 on Law Enforcement Agencies, Department of Security and Crime Science, Jill Dando Institute, UCL Policing a Pandemic: Impact of COVID-19 on Law Enforcement Agencies (forensicmag.com) https://www.forensicmag.com/567716-Policing-a-Pandemic-Impact-of-COVID-19-on-Law-Enforcement-Agencies/ (Letöltve: 2021.03.26)

WHO (2020): Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-CoV) https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) (Letöltve: 2021.03.26)

Letöltések

Megjelent

2021-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 12-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.