Hamisított termék vásárlásának kockázata az interneten

Szerzők

 • Balogh Zita Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Széchenyi István Doktori Iskola
 • Mészáros Katalin Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.01.2-13

Kulcsszavak:

hamisítás, hamis termékek, online vásárlás, észlelt kockázat

Absztrakt

Az internet, mint ma már nélkülözhetetlen értékesítési csatorna, lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy időtől és tértől függetlenül vásároljanak online. Ennek eredményeként, egyre több fogyasztó, egyre gyakrabban és egyre nagyobb értékben vásárol online. Az elektronikus kereskedelem működéséhez azonban elengedhetetlen a biztonsági környezet megteremtése a fogyasztók védelme érdekében. Jelen kutatás célja feltárni, hogy a jogi szabályozások és technológiai megoldások ellenére észlelik-e a fogyasztók az online vásárlás során annak a kockázatát, hogy hamis terméket vásárolhatnak, illetve függ-e ez a kockázat demográfiai tényezőktől. A tanulmány kérdőíves megkérdezéssel nyert empirikus adatokra épül. A hamis termékekkel kapcsolatos statisztikák és a szakirodalmi elemzés után, a kutatás eredményei kerülnek bemutatásra, melyet a hamis termékek elleni küzdelemben használható eszközök bemutatása zár. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy az online piactéren a hamis termék vásárlásának észlelt kockázata nem függ a fogyasztó nemétől, iskolai végzettségétől. Az egyes generációkon belül vizsgálódva szignifikáns eltérés a vásárlási gyakoriság szempontjából jelentkezett a Baby Boom generáció tagjainál; akik havonta többször vásárolnak terméket online, azoknál a hamis termékek vásárlásának észlelt kockázati mértéke jóval alacsonyabb, mint a ritkábban vásárlóknál. A családi állapot függvényében a házas, valamint párkapcsolatban élő fogyasztóknál lelhető fel szignifikáns különbség az észlelt kockázat mértékében.

Szerző életrajzok

 • Balogh Zita, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Széchenyi István Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: Balogh.Zita@phd.uni-sopron.hu

 • Mészáros Katalin, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: meszaros.katalin@uni-sopron.hu

Hivatkozások

Bauer A., Kolos K. szerk. (2016): Márkamenedzsment. Budapest, Akadémiai Kiadó, ISBN 978 963 454 010 6

Bea S., Lee T. (2011): Gender differences in consumers’ perception of online consumer reviews. Electronic Commerce Research. Vol. 11. 201–214. p., DOI: https://doi.org/10.1007/s10660-010-9072-y

Bencsik A., Horváth-Csikós G., Juhász T. (2016): Y and Z Generations at Workplaces. Journal of Competitiveness. Vol. 8 (3). 90 – 106.p., DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06

Chen Y., Kung H., Tsai Ch., (2016): The Effects of Risk Preferences on Consumer Purchasing Counterfeit Goods Online. International Journal of Customer Relationship Marketing and Management. Vol. 7(3), 50-64, p., DOI: https://doi.org/10.4018/IJCRMM.2016070104

Csobánka E. Zs., 2016: The Z Generation. Acta Technologica Dubnicae. Vol. 6 (2), 63-76, p., DOI: https://doi.org/10.1515/atd-2016-0012

Davidson A., Nepomuceno M.V., Laroche M. (2019): Shame on You: When Materialism Leads to Purchase Intentions Toward Counterfeit Products. Journal of Business Ethics. Vol. 155. 479–494, p., DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-017-3479-5

De Winter J. C., Dodou D. (2010): Five-point Likert Items: t-test versus Mann Whitney-Wilcoxon. Practical Assessment, Research & Evaluation. Vol. 15(11), 1-12, DOI: https://doi.org/10.1.1.650.3292

Garbarino E., Strahilevitz M. 2004: Gender differences in the perceived risk of buying online and the effects of receiving a site recommendation. Journal of Business Research. Vol. 57 (7), 768-775, p., DOI: https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00363-6

Gerber Ch., Ward S., Goedhals-Gerber L. (2014): The Impact of Perceived Risk on On-Line Purchase Behaviour, Risk Governance & Control. Financial Markets & Institutions. Vol. 4 (4), 99-106, p., DOI: https://doi.org/10.22495/rgcv4i4c1art4

Kotler Ph., Keller K.L. (2012): Marketingmanagement 2012. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Obal M.W., Kunz W.H., (2013): Trust development in e-services: A cohort analysis of Millennials and Baby Boomers. Journal of Service Management. Vol. 24 (1), 45 – 63, p., DOI: https://doi.org/10.1108/09564231311304189

Onesim R.I, Alboaie L., Pricop A., Panu A., (2020): Counterfeiting scalable detection image based system for e-commerce. SAC '20: Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing. March 2020, 1914–1919.

Papp-Váry, Á., (2013): A márkanév ereje. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

Pi S.M., Sangruang J. (2011): The Perceived Risk of Online Shopping in Taiwan. Social Behaviour and Personality. Vol. 39 (2), 275-286, p., DOI: https://doi.org/10.2224/sbp.2011.39.2.275

Richins M.L., Dawson S., (1992): A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement. Journal of Consumer Research. Vol. 19(3), 303-16, p.

Qian Y., (2011): Counterfeiters: Foes or Friends? How Do Counterfeits Affect Different Product Quality Tiers? NBER Working Paper No. 16785.

Tari A. (2011): Z generáció. Budapest, Tericum Kiadó Kft.

Tang F., Tian V., Zaichkowsky J. (2014): Understanding counterfeit consumption. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. Vol. 26 (1), 4-20, p., DOI: https://doi.org/10.1108/APJML-05-2017-0100

Törőcsik M. (2017): Fogyasztói magatartás - Insight, trendek, vásárlók. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Veres I. (2017): Hazai Online kereskedelem az észlelt kockázatok tükrében. Acta Periodica, Vol. 12. 139-152, p.

Viot C., Le Roux A., Kremer F. (2014). Attitude towards the purchase of counterfeits: Antecedents and effect on intention to purchase. Recherche et Applications en Marketing (English Edition). SAGE Publications. Vol. 29 (2), 3-31, p., DOI: https://doi.org/10.1177/2051570714533474

Zheng L., Favier M., Huang P., Coat F. (2012): Chinese Consumer Perceived Risk and Risk Relievers in E-shopping for Clothing. Journal of Electronic Commerce Research. Vol. 13 (3), 255-274, p., DOI: https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428589

Zhang L., Tan W., Xu Y., Tan G. (2012): Dimensions of Perceived Risk and Their Influence on Consumers’ Purchasing Behavior in the Overall Process of B2C. In: Zhang L., Zhang C. (eds) Engineering Education and Management. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 111. Springer, Berlin, Heidelberg

Zhang H., Hua D., Huang Ch., De Smedt, S. (2020): Materials and Technologies to Combat Counterfeiting of Pharmaceuticals: Current and Future Problem Tackling. Advanced Materials 32(11), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.201905486

Wang Y., Lin J, Choic T, (2020): Gray market and counterfeiting in supply chains: A review of the operations literature and implications to luxury industries. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. Vol. 133, 1-14, p., DOI: https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.101823

EUROSTAT (2020). Internet purchases by individuals: Last online purchase in the 12 months. Letöltve: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 2020.04.15.

Közel 5,4 milló online vásárló hazánkban (2019). eNet. Letöltve: https://enet.hu/hirek/kozel-54-millio-online-vasarlo-hazankban/. 2020.04.05.

Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border 2018. (2019). European Commission, ISBN 978-92-76-09008-3, Letöltve: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf, 2020.05.05.

The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy – Report prepared for BASCAP and INTA. (2018) International Chamber of Commerce (ICC). Letöltve:https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-BASCAP-Frontier-report 2016.pdf, 2020.04.18.

Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products (2020). OECD. Letöltve: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a7c7e054-en.pdf?expires=1589094733&id=id&accname=guest&checksum=5018559A64BEB1EBE171A125BA1AEB9D, 2020.04.20.

Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods (2019). OECD/European Union Intellectual Property Office (EUIPO). ISBN 978-92-64-31249-4 Letöltve: https://euipo.europa.eu/tunnel web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf, 2020.04.25.

https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm, 2020.04.30.

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Hamis_a_ruha20191218.html, 2020.05.09.

https://hk.louisvuitton.com/eng-hk/magazine/articles/brand-protection#preserving creativity. 2020.04.19

Letöltések

Megjelent

2021-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 27-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.