A HAZAI OKOS ÉS AUTONÓM FALVAK TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Szerzők

  • Némediné Kollár Kitti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdálkodás Intézet, Vidék- és Területfejlesztés Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.01.57-67

Kulcsszavak:

SMART falvak, autonóm település, digitalizáció, KAP

Absztrakt

Jelen kézirat az okos falvak, autonóm falvak és alternatív energiaforrások legfontosabb fogalmainak áttekintését és legfontosabb térgazdasági összefüggéseinek bemutatását tűzi ki alapvető célul. Napjainkban kiemelt fontosságú az SMART tényezők tárgazdasági szerepe a településeken (digitalizáció jelene), az okos falvak, okos megoldások és autonóm falvak definiálása vidéken, illetve az alternatív energiaforrások, ökotelepülések bemutatása, melyhez szorosan kapcsolódik a SMART Rural21 zászlóshajó projekt is. A kéziratban az okos rendszerek és a fenntarthatóság kapcsolatrendszerére világítunk rá a vidéki térben. Az alábbi kérdésre keressük elsődlegesen a választ: Hogyan könnyítheti meg a vidéki települések mindennapi életét a digitalizáció és az alternatív energiaforrások jelenléte?

Információk a szerzőről

  • Némediné Kollár Kitti, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdálkodás Intézet, Vidék- és Területfejlesztés Tanszék

    egyetemi docens
    levelező szerző
    E-mail: nemedine.kollar.kitti@uni-mate.hu

Hivatkozások

Áldorfai, György; Józsa, Viktória; Káposzta, József; Nagy, Henrietta; Varga-Nagy, Adrienn (2017): Challenges and development paths of central and Eastern European locations in the globalised world: report on the first international smart communities academy. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 9:3 pp. 229-232., 4 p. (2017)

Dobos K. – Kulcsár S. – Nagy P. – Sik A. – Szemerey S. – Megyhárt É. (2015): SMART City Tudásplatform Metodikai javaslat, Lechner Tudásközpont, Budapest, 2015.

Gáspár M. (2019). Az okos falu-egy másik falu. Az új lokalizmus, mint az okos falu és térség fejlesztésének tágabb gondolkodási kerete. Új Magyar Közigazgatás, 12(3), 12–19.

Halmosi B. Á. (2020): Uniós Közös Agrárpolitika 2021-2027-ben, https://magyarmezogazdasag.hu/

Hudson H. (2013). From rural village to global village. New York: Routledge, 168 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203933138

Káposzta J. – Honvári P. (2019) A smart falu koncepciójának főbb összefüggései és kapcsolódása a hazai vidékgazdaság fejlesztési stratégiájához, Tér és Társadalom. DOI: https://doi.org/10.17649/tet.33.1.3091

Káposzta J.- Ritter K. – Nagy H. (2016): Local Economic Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable Development of Rural Areas In: Vasily Erokhin (szerk.) Global Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition. 361 p. Hershey: IGI Global, 2016. pp. 281-298. ISBN:9781522504528, 33 (1). pp. 83-97. ISSN 2062-9923 (online), DOI: https://doi.org/10.17649/TET.33.1.3091

Kassai Zs. – Molnár M. (2016): The social success factors of local rural development In: Ritter K. (szerk.) Economic and local aspects of rural development. 117 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 108-117. ISBN:978-963-269-550-1

Kulcsár L. (2018). Vidékfejlesztés és a helyi társadalom. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 15(3), 4–13

Nagy H. - Káposzta J.-Varga-Nagy A. (2018). Is ICT smartness possible development way for Hungarian rural areas? 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, 463–468

Szalai Á. – Fabula Sz. (2021): Az okos vidékfejlesztés lehetőségei és korlátai Magyarországon, Modern Geográfia Vol. 16, Issue 1, 2021: 59–79 DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2021.16.01.04

Tóth, T., Káposzta, J. (2021): Succesful management of settlements to boost rural development. EUROPEAN COUNTRYSIDE 13 (2021) 4. pp. 819-833. 15 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044

Venczel, Márk, Peredy, Zoltán, Rohács, Dániel, Rohács, József (2019): Intelligens biztonsági megoldások a nemzetközi repülőterek jövőbeli terrorfenyegetettségének hatékony csökkentése érdekében. REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 31: 3 pp. 187-204, 18 p. (2019) DOI: https://doi.org/10.32560/rk.2019.3.631

Visvizi A.- Lytras M. (2018). It’s Not a Fad: Smart Cities and Smart Villages Research in European and Global Contexts. Sustainability, 10(8), 1–10. DOI: https://doi.org/10.3390/su10082727

Lechner Tudásközpont (2021). Okos projekt példatár. http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu/peldatar (Utolsó letöltés: 2022. 01. 10).

https://www.smartrural21.eu/

Ökotáj (okotaj.hu)

https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/okos-varos-smart-city

https://www.ksh.hu/teruletiatlasz_urban_audit

https://enrd.ec.europa.eu

http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/

Letöltések

Megjelent

2022-03-02

Hasonló cikkek

11-20 a 62-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei