Felhő alapú szolgáltatások használata a hazai kkv-szektorban

Szerzők

  • Nagy-Borsy Viktor Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.03.39-59

Kulcsszavak:

infokommunikációs technológiák, digitalizáció, technológiamenedzsment, felhő alapú technológiák, kkv-szektor

Absztrakt

Az infokommunikációs technológiák elterjedése a társadalomban és a gazdaságban, valamint a digitalizáció hatásai egyaránt a szolgáltatásközpontú gazdaság felé való elmozdulásra utal. A gyűjtőnéven felhő alapú szolgáltatásoknak feltűnése ebbe a trendbe sorolható, ezen megoldások lényegében mindenki számára elérhetőek és könnyedén használhatóak. A felhő alapú technológiák alkalmazásával járó előnyök különösen jól illeszkednek a kis- és középvállalkozások jellegzetességeihez, specialitásához. A tanulmány célja, a felhő alapú szolgáltatások használatának, elterjedésének reprezentatív adatok alapján való vizsgálata a hazai kkv-szektorban, Európai Uniós kitekintéssel.

Információk a szerzőről

  • Nagy-Borsy Viktor, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: viktor.nagy-borsy@uni-corvinus.hu

     

Hivatkozások

Abdollahzadegan, A. - Hussin, A. R. C. - A., Gohary, M. M. - Mahyar, A. (2013): The Organizational Critical Success Factors for Adopting Cloud Computing in SMEs. Journal of Information Systems Research and Innovation (JISRI), Volume 4, Issue 1, 67-74. p. ISSN: 2289-1358

Acs, Z. (1992): Small Business Economics: A Global Perspective. Challenge, 35:6, 38-44. p. DOI: https://doi.org/10.1080/05775132.1992.11471626

Acs Z. - Preston, L. (1997): Small and Medium-Sized Enterprises, Technology; and Globalization: Introduction to a Special Issue on Small and Medium-Sized Enterprises in the Global Economy. Small Business Economics Vol 9, 1–16. p.

Alshamaila, Y. - Papagiannidis, S. - Li, F. (2013): Cloud computing adoption by SMEs in the north east of England: A multi‐perspective framework. Journal of Enterprise Information Management. Vol. 26 No. 3. 250-275. p. DOI: https://doi.org/10.1108/17410391311325225

Assante, D. - Castro, M. - Hamburg, I. - Martin, S. (2016): The Use of Cloud Computing in SMEs. Procedia Computer Science, 83, 1207–1212. p. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.04.250

Armbrust, M. - Fox, A. - Griffith, R. - Joseph, A. - Katz, R. - Konwinski, A. - Lee, G. - Patterson, D. - Rabkin, A. - Zaharia, M. (2009): Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. University of California at Berkeley. Technical Report No. UCB/EECS-2009-28 February 10, 2009.

Baksi, Z. (2016): A vállalati kultúra sajátosságai a KKV szektorban. Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények, 1(1), 1-10. p. DOI: https://doi.org/10.21791/IJEMS.2016.1.3.

Bőgel, Gy. (2009): Az informatikai felhők gazdaságtana – üzleti modellek versenye az informatikában. Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. július–augusztus, 673–688. p.

Chiao, Y. - Yang, K. - Yu, C.J. (2006): Performance, Internationalization, and Firmspecific Advantages of SMEs in a Newly-Industrialized Economy. Small Business Economics. Vol. 26, 475–492. p. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-005-5604-6

Davenport, T. H. - Leibold, M. - Voelpel, S. (2006): Strategic Management in the Innovation Economy Strategy Approaches and Tools for Dynamic Innovation Capabilities. Publicis Corporate Publishing and Wiley.

Dempsey, D. - Kelliher, F. (2018): Industry Trends in Cloud Computing. Alternative Business-to-Business Revenue Models. Switzerland, Palgrave Macmillan.

Deutsch, N. - Hoffer, I. - Berényi, L. - Nagy-Borsy, V. (2019): A technológia szerepének stratégiai felértékelődése. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem. ISBN 978-963-503-762-9

Digital Agenda Data (2020): DESI - Compare countries progress. Elérhető: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-see-the-evolution-of-two-indicators-andcomparecountries#chart={%22indicator%22:%22desi_2a1_bds%22,%22breakdown%22:%22ind_total%22,%22unit-measure%22:%22pc_ind%22,%22refarea%22:[%22HU%22]}. Utolsó lekérdezés dátuma: 2020.04.22.

Dincă, V. M., Dima, A. M., & Rozsa, Z. (2019): Determinants of cloud computing adoption by Romanian SMEs in the digital economy. Journal of Business Economics and Management, 20(4), 798-820. DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9856

Effiong, A. (2020): Small-to-Medium-Size Enterprise Managers’ Experiences With Cloud Computing. Walden Dissertations and Doctoral Studies. 8532. Walden University, Information Systems and Technology School.

Evans, P. (2000): Strategy: The End of The End Game?. Journal of Business Strategy, 21(6): 12-16. p.

Eurostat (2020): Cloud Computing services. Code: isoc_cicce_use. Elérhető: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=en. Utolsó lekérdezés dátuma: 2020.04.20.

Európai Bizottság, (2020): A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) 2019 - országjelentés. Elérhető: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59993. Utolsó lekérdezés dátuma: 2020.04.22.

Európai Parlament (2004): Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról.

Európai Unió Hivatalos Lapja. 16/2. kötet, 2004.04.30. 49–55. Elérhető: http://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0808 &from=EN Utolsó letöltés dátuma: 2020.04.20.

Hágen, I. - Holló, Zs. (2017): A hazai KKV–k helyzete, a versenyképesség, innováció és controlling tükrében. Controller Info, 5. évf., 1.sz.

Hassan, H. (2020): Factors influencing Cloud Computing Adoption in Small Medium Enterprises. Journal of Information and Communication Technology. 16(1), 21-41. p.

Hitchens, D. - Thankappan, S. - Trainor, M. - Clausen, J. - De Marchi, B. (2005): Environmental Performance, Competitiveness and Management of Small Businesses in Europe. Journal of Economy and Society Geography. Volume 96, Issue 5. 541-557. p. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2005.00485.x

Hussin, H., Salleh, N.A., Suhaimi, M.A., Rahman, M.M., Ali, A.M. (2018): A Model to Assess the Impacts of Cloud Computing use on SME performance: a RresourceBased View. Advanced Science Letters, Volume 24, Number 3, March 2018, pp. 1800-1804. DOI: https://doi.org/10.1166/asl.2018.11164

Kállay, L. - Kissné, K. E. - Kőhegyi, K. - Maszlag, L. (2008): A kis- és középvállalkozások helyzete. Éves jelentés 2007. Budapest, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium.

Kállay László (2012): KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás. Műhelytanulmány. Budapest, Vállalatgazdaságtan Intézet.

Kavis, M. J. (2015): Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS). Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons Inc.

Khayer A., Talukder M. S., Bao Y., Hossain M.N. (2020) Cloud computing adoption and its impact on SMEs’ performance for cloud supported operations: A dual-stage analytical approach. Technology in Society. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101225.

Központi Statisztikai Hivatal (2015): Módszertani dokumentáció/adatgyűjtések. Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai. Tárgyév: 2015. Azonosítókód: 1840. Segédletek. Elérhető: https://www.ksh.hu/apps/meta.objektum?p_lang=HU&p_menu_id=1120&p_ot_id=1100&p_obj_id=1840_2015&p_session_id=57280539 Utolsó letöltés dátuma: 2020.04.20.

Központi Statisztikai Hivatal (2020/a): Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai 2020. Elérhető: https://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2020/kerdoiv/k201840.pdf Utolsó lekérdezés dátuma: 2020.04.20.

Központi Statisztikai Hivatal (2020/b): Vállalkozások IKT használata a foglalkoztatottak száma szerint. Elérhető: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp Utolsó lekérdezés dátuma: 2020.04.20.

Lewis, G. A. (2012): The role of standards in Cloud-Computing interoperability. Software Engineering Institute, Pittsburgh. Carnegie Mellon University.

Lieber, I. (2016): Az információs és kommunikációs technológiák felmérésének elve és gyakorlata. Statisztikai Szemle, 94. évfolyam 11–12. szám, 1214-1228. Elérhető: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2016/2016_11-12/2016_11-12_1214.pdf Utolsó lekérdezés dátuma: 2020.04.20.

Mell, P. - Grance, T. (2009): The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory, Gaithersburg, Maryland, Technical Report Version 15.

Mell, P. - Grance, T. (2011): The NIST dDfinition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. National Institute of Standards and Technology. Gaithersburg.

Mester, É. - Tóth, R. (2015): A magyarországi kkv-k aktuális helyzete és finanszírozási lehetőségei. Economica, 8(1), 74-90. p.

Microsoft News Center (2016): Egyre több kkv a felhőben. Elérhető: https://news.microsoft.com/hu-hu/2016/04/26/egyre-tobb-kkv-a-felhoben/. Utolsó lekérdezés dátuma: 2020.04.22.

Nagy-Borsy, V. (2018): Technológiamenedzsment stratégiai megközelítésben – nézőpontok és értelmezések. In Svéhlik, Cs. (Eds.) Gazdálkodástudományi kihívások a 21. században. KHEOPS Automobil-Kutató Intézet.

Neicu, A.-I., Radu, A.-C., Zaman, G., Stoica, I., Răpan, F. (2020): Cloud Computing Usage in SMEs. An Empirical Study Based on SMEs Employees Perceptions. Sustainability, 12(12), 4960. June 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/su12124960

Nemeslaki, A., Sasvári, P. (2015): A felhőalapú számítástechnika használata a közés üzleti szférában. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2015 (4). 76-84. p. ISSN: 2063-9058

Némethné G., A. (2010): A kis- és középvállalatok versenyképessége – egy lehetséges elemzési keretrendszer. Közgazdasági Szemle. LVII. évf., 2010. február, 181–193. p.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2014): Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól. Budapest, Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkárság, 2014. december. Elérés: https://www.kormany.hu/download/b/f7/30000/Z%C3%B6ldk%C3%B6nyv%20v%C3%A9gleges.pdf Utolsó letöltés dátuma: 2020.04.20.

Papanek, G. (2010): A gyorsan növekvő magyar kkv-k: a gazdaság potenciális motorjai. Közgazdasági Szemle. 4. sz., 354-370. p.

Pelser, T. G. (2014): The Enigma Of Technology Management In Strategy Deployment. International Business & Economics Research Journal. 13(5). DOI: https://doi.org/10.19030/iber.v13i5.8762

Rizos, V. - Behrens, A. - Kafyeke, T. - Hirschnitz-Garbers, M. - Ioannou, A. (2015):

The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs. CEPS Working Paper. No. 412, September 2015.

Ross, P. K. - Blumenstein, M. (2015): Cloud computing as a facilitator of SME entrepreneurship, Technology Analysis & Strategic Management, 27(1), 87-101. p. ISSN 0953-7325

Sági, Gy. (2014): Indokolatlan félelmek fogják vissza a felhőszolgáltatások terjedését. Elérhető: https://bitport.hu/ma-meg-csak-reszlegesen-felhos-a-hazai-kkv-vilag. Utolsó lekérdezés dátuma: 2020.04.22.

Sultan, N. A. (2011): Reaching for the “cloud”: How SMEs can manage. International Journal of Information Management. Volume 31, Issue 3, June 2011, 272-278. p. 48. Szabó, Gy. - Benczúr, A. - Molnár, B. (2013): ERP-rendszerek a számítási felhőben (cloud computing). A felhőtechnikával összefüggő új ERP kiválasztási kritériumok elemzése. Vezetéstudomány, XLIV. (11). 62-68. p. ISSN 0133-0179

Szerb László (2010): A magyar mikro-, kis és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata. Vezetéstudomány, 41.évf 12. sz. 20-35. p.

Szerb László (2014): Mennyire versenyképesek a magyar kisvállalatok? A magyar kisvállalatok (MKKV szektor) versenyképességének egyéni-vállalati szintű mérése és komplex vizsgálata. Marketing és Menedzsment, 48 évf. Különszám. 3-21. p.

Thurik, R. - Wennekers, S. (2004): Entrepreneurship, small business and economic growth. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 11 No. 1., 140-149. p. DOI: https://doi.org/10.1108/14626000410519173

Letöltések

Megjelent

2020-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 20-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.