Munkaerőpiaci folyamatok, kompetenciák és azok változásai a pandémia alatt

Szerzők

 • Varga Erika Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
 • Szira Zoltán Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2869

Kulcsszavak:

munkaerőpiac, toborzás, kiválasztás, kompetencia, Covid-19, álláskeresés, álláskeresők

Absztrakt

Talán közhelynek számít, azonban máig is érvényes igazságot fogalmazunk meg, amikor azt állítjuk, hogy minden gazdaság hajtóereje a munka, melyet elsősorban az emberi erőforrás mennyisége és minősége határoz meg.

  A munkaerőpiaci kereslet-kínálat egyensúlyának biztosítása a humán erőforrás-gazdálkodás egyik legfontosabb és legalapvetőbb feladata, amely „normál” körülmények között sem könnyű – nem beszélve az elmúlt évek pandémiás időszakáról. Egészségügyi vetülete mögött a Covid-19 járvány sajnos, súlyos politikai, szociális, demográfiai és gazdasági gondokat is hagyott maga mögött, melyeket nem egyszerű felszámolni vagy megoldani.

Célkitűzésünk a fentebb felsorolt területek közül a HR egyik szegmensének, a toborzás és kiválasztásnak  vizsgálata és változásainak követése a pandémia idején, melynek során a HR szakembereknek új, talán eddig még sosem tapasztalt kihívásokkal kellett és kell szembenézniük. Röviden szólunk azokról az új készségekről, kompetenciákról, melyek a pandémia következtében kerültek előtérbe, míg mások háttérbe szorultak.

A cikkben az alábbi kérdésekre keressük a választ:

Miben rejlenek ezek a nehézségek a munkáltató és a munkavállaló részéről? Okozhat-e egy ilyen járvány teljes strukturális változást a toborzási-kiválasztási folyamatokban? Az álláskeresőket hogyan akadályozza a járvány az eddigiektől eltérően az álláskeresésben? Hamarabb vagy később találnak munkát a járvány ideje alatt munkanélkülivé vált álláskeresők? Milyen területeken ugrott meg a munkaerőkereslet száma, és hol látható számottevő munkaerőkereslet csökkenés a 2019-es évhez képest?

Szerző életrajzok

 • Varga Erika, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

  ORCID: 0000-0001-5105-7187
  Dr. habil., PhD
  egyetemi docens
  Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem
  Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Idegen Nyelvi Tanszék
  e-mail: varga.erika@uni-mate.hu

 • Szira Zoltán, Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

  ORCID: 0000-0002-7299-4695
  Dr. habil., PhD
  egyetemi docens
  Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem
  Agrár-és Élelmiszergazdasági Intézet, Nemzetközi-szabályozási és Gazdasági Jogi Tanszék
  e-mail: szira.zoltan@uni-mate.hu

Hivatkozások

Braun E. – Veresné Valentinyi K. (2019): HR Trends at the beginning of the 21st century. Trendy v podnikání, 9(3), 54 – 61. DOI: 10.24132/jtb.2019.9.3.54_61.

Cseh-Papp I. (2012): Opportunities for part time employment in a Hungarian company. Virgil Madgearu Review Of Economic Studies And Research, 5(1), 23–32.

Csehné Papp I. (2008): Workforce mobility in Central-Hungarian region. Acta Regionalia Et Environmentalica, 5(2), 33–37.

Dávid, L.; Tóth, G.; Bujdosó, Z.; Herneczky, A. (2007): A turizmus és a regionális versenyképesség kapcsolatának mutatói a Mátravidék példáján keresztül. Észak-magyarországi stratégiai füzetek, 4(1), 3–20.

DreamJobs: Mi lesz az álláskereséssel? Munkaerőpiaci változások a járvány ideje alatt. Letöltési dátum: 2020.04.18. forrás: https://dreamjo.bs/hu/blog/post/mi-lesz-az-allaskeresessel-munkaeropiaci-valtozasok-a-jarvany-ideje-alatt

European Commission (EC) (2020): 2020. tavaszi gazdasági előrejelzés: Mély és egyenetlen recesszió, bizonytalan fellendülés. Letöltési dátum: 2020. 05.06. forrás: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_799

International Labour Organization: COVID-19 causes devastating losses in working hours and employment. Letöltési dátum: 2020.04.13. forrás: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/langen/index.htm.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH): A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként. Évközi statisztikai adat. forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf010b.html?down=781

KSH 2020_1: Gyorstájékoztató, munkanélküliség, 2020. május 27. forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun2004.html

KSH 2020_2: Gyorstájékoztató, foglalkoztatottság, 2020. május 27. forrás: http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/fog2004

KSH 2020a: Gyorstájékoztatók, munkanélküliség, 2020. április 28. forrás: https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/mun2003

KSH 2020b: Gyorstájékoztatók, foglalkoztatás, 2020. április 28. Letöltés dátuma: 2020. 05.06. forrás: https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/fog2003.

McKinsey Global Insitute (2021): The postpandemic economy-The future of workafter COVID-19. Letöltés dátuma: 2022.02.09. forrás: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19.

McKinsey & Company (2021a): The next normal arrives: Trends that will define 2021—and beyond. Letöltés dátuma: 2022.02.09. forrás: https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond

Publicus Intézet (n.d.): Koronavírus társadalmi és politikai hatásai, 2. rész. Letöltési dátum: 2020. 05. 06. forrás: https://publicus.hu/blog/koronavirus-tarsadalmi-es-politikai-hatasai-2-resz/

PwC (2020): Kényszerpihenő helyett túlórák, avagy kik a COVID-19 nyertesei? Letöltési dátum: 2022.02.09. forrás: https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/Kenyszerpiheno

_helyett_tulorak_avagy_kik_a_COVID-19_nyertesei.pdf

Letöltések

Megjelent

2022-12-14

Hogyan kell idézni

Munkaerőpiaci folyamatok, kompetenciák és azok változásai a pandémia alatt. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(2), 13-23. https://doi.org/10.33032/acr.2869

Hasonló cikkek

1-10 a 15-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei