A poszt-COVID hatás és a digitalizáció

mint szezonkiegyenlítő tényező

Szerzők

 • Gulya Mátyás Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.5018

Kulcsszavak:

internetelérés, poszt-covid, szezonalitás, telepítőtényező

Absztrakt

A negatív eseményeknek is lehet pozitív hatása. A Covid időszak alatt „megtanult” magatartás formák és munkavégzési módok a pandémia elmúlásával a társadalommal szimbiózisban élnek tovább, annak negatív és pozitív hatásaival együtt. A digitalizlódási folyamatok a járvány kapcsán jelentősen felgyorsultak, a cégeket az adott szinteken a termelési vagy szolgáltatási folyamatok átgondolására késztették. Jelentős számú anyag foglalkozik a Covid utáni tünetek elemzésével, főként annak gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásával.

A jelen munka a jelenség turisztikai ágazatra gyakorolt eredményét vizsgálja, azaz a távmunka és a szezonalitás kiigazításának win-win játszmáját. Ennek kapcsán vizsgálható maga az infrastruktúra, mint telepítőtényező; illetve vizsgálható egy erős szezonalitással rendelkező turisztikai desztináció, illetve ezek korrelálása. Kérdés lehet, hogy egy telepítőtényező, a többi tényező milyen mérvű átértékelődését hozhatja magával, illetve milyen hatást gyakorolhat a turizmusra.

Információk a szerzőről

 • Gulya Mátyás, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola

  Gulya Mátyás
  PhD hallgató
  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola
  gulyamatyas@gmail.com

Hivatkozások

Alreahi, M.; Bujdosó, Z.; Lakner, Z.; Pataki, L.; Zhu, K.; Dávid, L.D.; Kabil, M. Sustainable Tourism in the Post-COVID-19 Era: Investigating the Effect of Green Practices on Hotels Attributes and Customer Preferences in Budapest, Hungary. Sustainability 2023, 15, 11859. https://doi.org/10.3390/su151511859

Anderson, A. J., Kaplan, S. A. & Vega, R. P. (2015). The impact of telework on emotional ex-perience: When, and for whom, does telework improve daily affective well-being? European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(6), p. 882p. 897. http://dx.doi.org/10.1080/1359432X.2014.966086

Baert, S., Lippens, L., Moens, E., Sterkens, P. & Weytjens, J. (2020). The COVID-19 Crisis and Telework: A Research Survey on Experiences, Expectations and Hopes. IZA Institute of Labor Economics, No. 13229.

Baum, T. – Hai, N. T. T. (2020): Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID19. International Journal of Contemporary Hospitality Management 32(7). Letöltés dátuma: 2023. 11. 22. forrás: https://doi.org/10.1108/ijchm-03-2020-0242

Borko, S. – Geerts, W. – Wang, H. (2020): The travel industry turned upside down. Skift Research – Mckinsey & Company.

Brezovnik, B., Hoeman I., Kostrubiec, J. (eds.) (2021): Local Self-Government in Europe. Lex Lo-calis Press, Maribor. Letöltés dátuma: 2023. 11. 20. forrás: https://doi.org/10.4335/978-961-7124-00-2

Callentine, L. U. (1995). The ecology of the mobile workplace: Influence of household composition and home workspace on satisfaction, stress, and effectiveness. Cornell University, Ithaca, NY.

Daniels, K., Lamond, D. A. & Standen, P. (2000). Managing Telework. Perspectives from Hu-man Resource Management and Work Psychology. Thomson Learning.

Dicken P – lloyd E. P., 1990: Location is Space, HarperCollinsPublishers, New York, 1990: pp. 255-287 és 293-337

European Comission (2022): The Digital Economy and Society Index 2022. Európai Bizottság honlapja. Letöltés dátuma: 2023. 10. 12. forrás: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Ferguson, N. (2020): Civilizáció; Scolar Kiadó, Budapest 2020., ISBN: 9789632446578, p.458.

Gössling, S. –Scott, D. – C. Hall, M. (2021): Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19, Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

Infostart (2021): Budapest mindenkit messze lekörözött a home office terén. Infostart honlapja. Letöltés dátuma: 2023. 12. 27. forrás: https://infostart.hu/gazdasag/2021/04/07/budapest-mindenkit-messze-lekorozott-a-home-office-teren

Kanizsamédiaház (2021): 2020-ban háromszor annyian dolgoztak otthonról, mint az azt meg-előző tíz évben. Kanizsamédiaház honlapja. Letöltés dátuma: 2024. 01. 06. forrás: https://kanizsaujsag.hu/hir/202104/2020-ban-haromszor-annyian-dolgoztak-otthonrol-mint-az-azt-megelozo-tiz-evben

Kazekami, S. (2020). Mechanisms to improve labor productivity by performing telework. Tele-communications Policy, p. 44(2), 101868. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.101868

Knox P 1982: Urban SocialGeography; Longman Group, Harlow, 1982, pp. 63-79

KSH (2023): Turizmus, vendéglátás, éves adatok. KSH honlapja. Letöltés dátuma: 2024. 01. 10. forrás: https://www.ksh.hu/stadat?lang=hu&theme=tur

Laws, E. – Prideaux, B. (2005): Crisis Management: A Suggested Typology. Journal of Travel & Tourism Marketing 19(2-3): pp. 1-8. https://doi.org/10.1300/j073v19n02_01

Mazilu, M. – Marinescu, R. – Bălă, D. – Dragomir, L. (2019): Crisis Management in Tourism. Quaestus Multidisciplinary Research Journal 14: pp. 289-298.

McCann, P., Ortega-Argilés, R., Yuan, P. (2022): The Covid-19 shock in European regions. Regional Studies, 7. Letöltés dátuma: 2023. 11. 28. forrás: https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1983164

Mello, L. (2021): The Great Recession and the Great Lockdown: howaretheyshapingintergovern‐mental relations. In: Lago, I. (eds.) HandbookonDecentralization, Devolution and theState. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 347-374.

Növekedés (2022): Beérte a magyar internethasználat az EU átlagot. Növekedés című interne-tes honlap. 2023. 12. 28. forrás: https://novekedes.hu/tech/beerte-a-magyar-internethasznalat-az-eu-atlagot

Pataki-Bittó Fruzsina − Kun Ágota (2021): Az otthoni munkavégzés és a jóllét, Új munkaügyi szemle, II. évfolyam 2021/4. sz. 43, pp 43-51.

Pálné Kovács Ilona (2023): Az önkormányzati válságkezelés és/vagy reziliencia, Tér és Társa-dalom, 37.évf., 1. szám. Letöltés dátuma: 2024. 01. 12. forrás: https://doi.org/10.17649/TET.37.1.3465

Santana G. (2004): Crisis Management and Tourism. Beyond the Rhetoric. Journal of Travel and Tourism Marketing. Letöltés dátuma: 2023. 11. 08. forrás: https://doi.org/10.1300/j073v15n04_05

Sardeshmukh, S. R., Sharma, D. & Golden, T. D. (2012). Impact of telework on exhaustion and job engagement: a job demands and job resources model. New Technology Work and Employment, 27, p. 193- 207. https://doi.org/10.1111/j.1468-005X.2012.00284.x

Shafizadeh, K. R., Mokhtarian, P. L., Niemeier, D. A. & Salomon, I. (2007). The Costs and Benefits of HomeBased Telecommuting, Journal of Infrastructure Systems. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0342(2007)13:1(12)

Sigala, M. (2020): Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and reset-ting industry and research. Journal of Business Research. Letöltés dátuma: 2023. 12. 29. forrás: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.015

Sleszynski, P., legutko-kobus, P., Rosenberg, M., Pantyley, V., Nowak, M.J. (2022): Assessing Urban Policies in a Covid-19 World. International Journal of Environmental Research and Public He-alth Letöltés dátuma: 2023. 12. 29. forrás: https://doi.org/10.3390/ijerph19095322

Song, Y. & Gao, J. (2020). Does Telework Stress Employees Out? A Study on Working at Ho-me and Subjective Well-Being for Wage/Salary Workers. Journal of Happiness Studies, 21, p. 2649-2668. https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-019-00196-6

Stacey, J. (2020): Rebuilding tourism for the future: Covid-19 policy responses and recovery. OECD Policy Responses to Coronavirus (Covid-19). Letöltés dátuma: 2024.01.23. forrás: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rebuilding-tourism-for-the-future-covid-19- policy-responses-and-recovery-bced9859

Stojanović, D. – Ilić, D. (2016): Specifics of risks and risks management in tourism. TiscTourism In-ternational Scientific Conference Vrnjačka Banja 1(2): pp. 307-322.

Vittersø, J., Akselsen, S., Evjemo, B., Julsrud, T. E., Yttri, B., & Bergvik, S. (2003). Impacts of Home-Based Telework on Quality of Life for Employees and Their Partners. Quantitative and Qualitative Results From a European Survey. Journal of Happiness Studies, 4, p. 201-233. https://doi.org/10.1023/A:1024490621548

Zoltán Z. (1980): Telephelyválasztás, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, p. 34-41

Letöltések

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

A poszt-COVID hatás és a digitalizáció: mint szezonkiegyenlítő tényező. (2024). Acta Carolus Robertus, 14(1), 78-91. https://doi.org/10.33032/acr.5018