Z generáció véleménye a zöld pénzügyi megoldásokról egy primer kutatás tükrében

Szerzők

 • Baranyi Aranka Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
 • Zsigrai Hanna Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4646

Kulcsszavak:

fenntarthatóság, zöld pénzügyi megoldások, Z generáció, tudatosság

Absztrakt

Pénzügyi tudatosság kérdésével az elmúlt évtizedben több kutató foglalkozott, a pénzügyi válság rámutatott a téma kiemelt fontosságára. A Covid 19 világjárvány felgyorsította a fizetési szokásinkban végbemenő változásokat, növekedésnek indult a készpénz nélküli fizetési forgalom a lakossági szektorban. Napjainkban szembesültünk az energia válság okozta krízishelyzettel, mely újabb innovációk megjelenését szorgalmazták. Egyre több nehézséget kell egyre rövidebb idő alatt kezelnünk, és szem előtt kell tartanunk, hogy azon erőforrásokat melyet használunk, jó lenne ha a jövő generációja is tudná még használni. A kihívásokkal teli életünk fontos összetevőjévé vált a fenntarthatóság kérdése, mellyel ezen tanulmányunkban foglalkozunk.

Szerző életrajzok

 • Baranyi Aranka, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6935-0581
  egyetemi docens, PhD
  baranyi.aranka@uni-sopron.hu
  levelező szerző

 • Zsigrai Hanna, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

  ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4949-1836
  egyetemi hallgató
  zsigraihanna2002@gmail.com

Hivatkozások

Bátorfi B.(2023): Zöld bankszámlacsomagok. Fintech.hu. Letöltés dátuma: 2023. július 8., forrás: https://fintech.hu/zold-bankszamlacsomagok/

Bethlendi A. – Póla A.(2021): Lakossági zöld pénzügyek: fókuszban a kereslet. Pénzügyi Szemle, 321–346. Letöltés dátuma: 2023. július 9., forrás: http://real.mtak.hu/131765/1/Bethlendi-PC3B3ra_21_3_M.pdf

Cziráki G. – Hackl J. (2023): Az ellátási láncok fenntartható pénzügyi adaptációja – rövidtávú fizetési kötelezettségek finanszírozása: Sustainable Financial Adaptation of Supply Chains – Financing Short-Term Payment Liabilities In: Obádovics, Csilla; Resperger, Richárd; Széles, Zsuzsanna; Tóth, Balázs István (szerk.) Társadalom-Gazdaság-Természet Szinergiák a fenntartható fejlődésben: Konferenciakötet Sopron, Magyarország: Soproni Egyetem Kiadó (2023) pp. 158–171.

Csallner A. E. (2015): Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába, http://www.jgypk.hu/tamop15e/tananyag_html/spss/index.html letöltve 2023. 07. 06.

Csernák, J. (2017). A lakosság megtakarításokkal kapcsolatos preferenciáinak vizsgálata primer kutatás alapján. Acta Calorus Robertus, 7(1), 39–50.

Csiszárik - Kocsir Á., Garai - Fodor M. (2018): Miért fontos a pénzügyi ismeretek oktatása a Z generáció véleménye alapján? Polgári Szemle, pp. 107–119.

Farkas, T. (2003). A kistérségek a vidékfejlesztés és a területfejlesztés hálójában. In: Nemes Nagy J. (ed.) Kistérségi mozaik: Tanulmányok. pp 19–38.

Farkas, T. – Bruder, E. – Kolta, D. – Gerencsér, I. (2021): Diverse migration processes of rural youth and young adults in Hungary In: Schafft, K. – Stanic, S. – Horvatek, R. – Maselli, A. (eds.) Rural youth at the crossroads: Transitional societies in central Europe and beyond. pp. 157–175.

Garai-Fodor M. – Csiszárik - Kocsir Á. (2018): Értékrendalapú fogyasztói magatartásmodellek érvényessége a Z és Y-generáció pénzügyi tudatossága esetén. Polgári Szemle, 2018 Letöltés dátuma: 2023. július 7.

Gránit Pólus: Így formálja át a vásárlási szokásokat a Z-generáció. hvg.hu. Letöltés dátuma: 2023. július 7., forrás: https://hvg.hu/brandchannel/20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio

Juhász, I. (2022): Personality profile of financial sales staff based on Super’s Work Values Inventory Hungarian Statistical Review: Journal of the Hungarian Central Statistical Office 5 : 1 pp. 48–74. Paper: https://doi.org/10.35618/hsr2022.01.en048

Juma, L.O. – Khademi-Vidra, A. (2022): Nature Interpretation as an Environmental Educational Approach in Visitor Management; The Application Dilemma for Different Target Groups at Masai Mara National Reserve, Kenya. Sustainability. 14(5). 1–21. https://doi.org/10.3390/su14052935

Kovács P. (2023): Fiatalok pénzügyi kultúra mérésének, fejlesztésének lehetőségei. A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel a banki szolgáltatásokra. A Közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány, Miskolc, pp. 31–38. 2017 Letöltés dátuma: 2023. július 5.

Kovács L. – Nagy E.(2022): Hazai pénzügyi kultúra fejlesztésének aktuális feladatai. Gazdaság és pénzügy. 9(1).

Khademi-Vidra A. (2014): Consumer habits from the perspective of the global economic crisis in east-central Europe. Central European Regional Policy and Human Geography, 4(1), 39–49. https://cerphg.unideb.hu/PDF/2014_1/3_khademi_vidra.pdf

K&H csoport: K&H Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2022. Letöltés dátuma: 2023. július 9., forrás: kh.hu: https://www.kh.hu/documents/20184/490492/K%26H+Csoport+fenntarthat%C3%B3s%C3%A1gi+jelent%C3%A9s+2022.pdf/ed59c018-ca8e-09ad-444c-892e82644bda?t=1683205407140

Luksander A. – Németh E. – Béres D. – Zsótér B. (2016): Pénzügyi személyiségtípusok és az eladósodást befolyásoló pénzügyi attitűdök empirikus vizsgálata. Közgazdász Fórum, pp. 32–54. 2016

Magyar Nemzeti Bank: Az MNB Zöld Programja. Letöltés dátuma: 2023. július 8., forrás: https://www.mnb.hu/letoltes/az-mnb-zold-programja-1.pdf

Magyar Nemzeti Bank: Zöld Pénzügyek Konzultációs Dokumentum. Letöltés dátuma: 2023. július 8., forrás: mnb.hu: https://www.mnb.hu/letoltes/zold-penzugyek-konzultacios-dokumentum.pdf

Magyar Nemzeti Bank: Zöld Pénzügyi Termékkereső Szakmai konzultációs dokumentum. Letöltés dátuma: 2023. július 8., forrás: mnb.hu: https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-zold-penzugyi-termekkereso-szakmai-konzultacios-dokumentum-ifua-final.pdf

Magyar Nemzeti Bank: Családi Zöld Pénzügyek: a pénzügyileg tudatos háztartások környezetkímélőbb döntéseket hoznak. Letöltés dátuma: 2023. július 8., forrás: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/csaladi-zold-penzugyek/zold-gazdalkodas-otthon/penzugyi-tervezes/a-penzugyileg-tudatos-haztartasok-kornyezetkimelobb-donteseket-hoznak

Manta Marketing. : Hogyan és mit vásárol a Z generáció? Forrás: http://www.mantamarketing.hu/hogyan-es-mit-vasarol-a-z-generacio-

MagNet Magyar Közösségi Bank:Konszolidált Éves jelentés 2022. Letöltés dátuma: 2023. július 9., forrás: magnetbank.hu: https://www.magnetbank.hu/download/c/l6/n7f2k.pdf

Oney.hu: Mire költi a pénzét a Z generáció? Letöltés dátuma: 2023. július 5., forrás: https://www.oney.hu/blog/mire-kolti-a-penzet-a-z-generacio

OTP csoport: Fenntarthatósági Jelentés 2021. Letöltés dátuma: 2023. július 9., forrás: otpbank.hu: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/OTP_Csoport_Fenntarthatosagi_jelentes_2021.pdf

Széles Zs., Szabó Z. (2022): Saving Intentions and Behaviour of International University Students In: Obádovics, Csilla; Széles, Zsuzsanna (szerk.) A termelési függvényektől az okos gazdálkodásig: Jubileumi tanulmánykötet I Sopron, Magyarország: Soproni Egyetemi Kiadó (2022) 224 p. pp. 120–139.

Szilágyi L.: Átalakítja a Z generáció a fogyasztói társadalom modelljét. Hiradó.hu. Letöltés dátuma: 2023. július 5., forrás: https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/05/03/felforgatja-a-z-generacio-a-fogyasztoi-tarsadalom-modelljet/#

Szóka K. (2021): Apénzügyi kultúra és tudatosság meghatározása és Magyarországi helyzete. Economica. XII. évfolyam 3–4. sz.

Szőke, B. – Tóth, E. I. (2023): A pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatása ls a pénzügyi tudatosság összefüggései. Acta Calorus Robertus 13(1), pp. 19–30.

Taralik, K. – Kozák, T. – Molnár, Zs. (2023): Channel preferences and attitudes of domestic buyers in purchase decision processes of high-value electronic devices Entrepreneurial Business and Economics Review 11: 2 pp. 121–136.

Visnyei Zs.: A Z generáció pénzügyi tudatossága. Peakfs.io. Letöltés dátuma: 2023. július 7., forrás: https://blog.peakfs.io/hu/peak_kozosseg/a-z-generacio-penzugyi-tudatossaga

Zéman Z. – Kálmán, B. G. – Bárczi, J. – Pataki, L. (2023): The Evolution of University Students' Financial Attitudes and Their Role in the Sustainability of Personal Finances Sustainability 15: 8 Paper: 6385.

Visnyei Zs.: A Z generáció pénzügyi tudatossága. Peakfs.io. Letöltés dátuma: 2023. július 7., forrás: https://blog.peakfs.io/hu/peak_kozosseg/a-z-generacio-penzugyi-tudatossaga

Zsótér B. – Béres D. – Németh E. (2015): A magyar fiatalok jellemzése pénzügyi attitűdjeik és magatartásuk mentén. Vezetéstudomány, 70–80.

Letöltések

Megjelent

2023-12-15

Hogyan kell idézni

Z generáció véleménye a zöld pénzügyi megoldásokról egy primer kutatás tükrében. (2023). Acta Carolus Robertus, 13(2), 160-175. https://doi.org/10.33032/acr.4646

Hasonló cikkek

1-10 a 15-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.