A szervezeti siker szoft tényezőinek mérése

Szerzők

 • Erdélyi Tea Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdasági- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4936

Kulcsszavak:

szervezeti viselkedés: elmélet, humánerőforrás, humán fejlesztés, civil szervezetek, társadalmi tőke, humánerőforrás menedzsment

Absztrakt

A kisméretű, lapos civil szervezetek sikerével foglalkozó kutatásunk egyik alapfeltevése, hogy a sikert szoft tényezőként jelentős mértékben meghatározza a szervezet humánerőforrása és vezetése. A gyakorlati kutatómunka során ugyanakkor nehézséget okozhat, hogy ezek a tényezők kvantitatív mérőeszközökkel nem, vagy csak nehezen mérhetőek. Szükséges ezért a látószög kiszélesítése, a humánerőforrás és a szervezeti vezetés szélesebb perspektívába helyezése, a tervezett kutatás mintaválasztását és a kutatási kérdések operacionalizálását segítendő. Jelen tanulmány erre tesz kísérletet.

A szervezeti siker szoft tényezőit kutatva hamar arra a következtetésre juthatunk, hogy a humánerőforrás menedzsment és a vezetés, mint a munkaerőpiacra és az azon rendelkezésre álló humán tőkére, azaz az egyes termelési tényezőkre adott szervezeti reakció is értelmezhető. Mindezek a tényezők pedig az ipar 4.0 hatására napjainkban jelentős változáson mennek át. A tanulmány a munkaerőpiac és a humán tőke mikroökonómiai szempontú meghatározásától elindulva, a szervezeti magatartás és a szervezeti struktúra összefüggésein keresztül a társadalmi tőke és siker összefüggéseihez jut el. Az út során a fogalmi keretek és a változások áttekintése mellett a fogalmak közötti összefüggésekre koncentrálunk. Az összefüggések mentén világítva rá azokra a támpontokra, amik a tervezett további kutatások mintaválasztását és kutatási kérdéseit meghatározhatják.

Információk a szerzőről

 • Erdélyi Tea, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdasági- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

  Erdélyi Tea
  ORCID: 0000-0003-3553-6318
  PhD student
  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdasági- és Regionális Tudományi Doktori Iskola
  Erdelyi.Tea@phd.uni-mate.hu

Hivatkozások

Adamková, H.G., 2020. Industry 4.0 brings changes in human resources. SHS Web Conf. 83, 01016. https://doi.org/10.1051/shsconf/20208301016

Babbie, E.R., Kende Gábor, Szaitz Mariann, 2000. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, 5. kiad. ed. Balassi, Budapest.

Barabási A.-L., 2018. A képlet. A siker egyetemes törvényei. Libri Kiadó, Budapest, ISBN 9789635720071. https://doi.org/10.31570/Prosp_2018_02_8

Bonekamp L., Sure, M., 2015. Consequences of Industry 4.0 on Human Labour and Work Organisation In.: Journal of Business and Media Psychology 6, Issue 1, 33-40, available at: www.journal-bmp.de Journal of Business and Media Psychology (JBMP) l ISSN 2191-5814 33

Bourdieu, P., 1983. Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke In.: Lengyel Gy.–Szántó Z. (eds.). Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája AULA, Budapest. ISBN 9639078867

Carmen, E., Fazey, I., Ross, H., Bedinger, M., Smith M. F., Prager, K., McClymont, K., Morrison, D., 2022. Building community resilience in a context of climate change: The role of social capital. Ambio 51, 1371–1387 https://doi.org/10.1007/s13280-021-01678-9

Coleman, J. S., 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95–S120. http://www.jstor.org/stable/2780243 (Accessed: 1 December 2022).

Demeter, K., Losonci, D., Nagy, J., Horváth, B., 2019. Tapasztalatok az ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés. Veztud 50, 11–23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.02

Eastis, C.M., 1998. Organizational Diversity and the Production of Social Capital: One of These Groups Is Not Like the Other. American Behavioral Scientist 42, 66–77. https://doi.org/10.1177/0002764298042001006

Edwards, B., Foley, M. W., 1998. Civil Society and Social Capital Beyond Putnam. American Behavioral Scientist. 42( 1), 124-139. http://doi.org/10.1177/0002764298042001010

Erdélyi, T., Szabó, K., 2023. A szervezeti siker összetevőinek megragadása a szervezeti hírnéven keresztül. Veztud 54, 55–65. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.12.05

European Commission., 2014. Population ageing in Europe: Facts , implications and policies. Directorate-General for Research and Innovation.

European Parlament, 2016. Induistry 4.0. Available: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf (Accessed: 1 December 2022).

Eze, S. C., Bello, A. O., Adekola, T. A., 2017. The Effects of Organizational Structure on the Performance of Organizations. European Journal of Business and Innovation Research, Vol.5, No.6, pp.46-62, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3856701

Farkas, Z., 2013. A társadalmi tőke fogalma és típusai. Szellem és Tudomány. 4, pp. 106–133. Available: http://real.mtak.hu/26709/1/FarkasZ_Tarsadalmi_toke.pdf (Accessed: 1 December 2022).

Fenech, R., Baguant, P., Ivanov, D., 2019. The Changing Role of Human Resource Management in an Era of Digital Transformation. Journal of Management Information and Decision Sciences, 22, 166. Available: https://www.abacademies.org/articles/The-changing-role-of-human-resource-management-in-an-era-of-digital-transformation-23-1.pdf (Accessed: 1 December 2022).

Fukuyama, F., 2007. Bizalom A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Gonda, Gy., 2020. Ruházati kiskereskedelmi üzletek versenyképességi tényezői. Doktori értekezés tézisei. Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. https://archive.szie.hu/sites/default/files/gonda_gyorgy_tezis.pdf (Accessed: 1 December 2022).

Grodek-Szostak, Z., Siguencia, L.O., Szelag-Sikora, A., Marzano, G., 2020. The Impact of Industry 4.0 on the Labor Market, in: 2020 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS). Presented at the 2020 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS), IEEE, Riga, Latvia, pp. 1–5. https://doi.org/10.1109/ITMS51158.2020.9259295

Horváth, D., Szabó, Z.R., 2017. A negyedik ipari forradalom vezetési aspektusai. In: Veresné Somosi, M. and Lipták, K. (eds). Mérleg és Kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Miskolc-Egyetemváros: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pp. 700–714. ISBN 9789633581407 Available at: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3305/ (Accessed: 1 December 2022).

http://nepesseg.population.city/world/eu

https://www.eupedia.com/europe/social_maps_of_europe.shtml#population_2100

https://www.ksh.hu/stadat

Kovács, O., 2017. Az ipar 4.0 komplexitása – II. Közgazdasági Szemle 64, 970–987. https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.9.970

Kucharčíková, A., Mičiak, M., Bartošová, A., Budzeľová, M., Bugajová, S., Maslíková, A., Pisoňová, S., 2021. Human Capital Management and Industry 4.0. SHS Web of Conf. 90, 01010. https://doi.org/10.1051/shsconf/20219001010

Matiscsákné L.M. (Ed.), 2016. Emberi erőforrás gazdálkodás. Wolters Kluwer Kft. https://doi.org/10.55413/9789632956176

Nagy, G. D., 2010. A társadalmi tőke főbb dimenzióinak szociológiai elemzése. In: Jancsák, Cs, Nagy, G. D. és Pászka, I. (eds.) Állandó párbeszédben. pp. 167-190. 978-963-9573-72-7 Available: http://acta.bibl.u-szeged.hu/67897/1/2010_allando_parbeszedben.pdf#page=167 (Accessed: 1 December 2022).

Nagy, J., 2019. Az ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján. Veztud 50, 14–26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.02

Ortman, J. M., Velkoff , V. A., Hogan, H., 2014. An aging nation : Th e older population in the United States : Population estimates and projections . U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau.

Parry, E., McCarthy, J. (Eds.), 2017. The Palgrave Handbook of Age Diversity and Work. Palgrave Macmillan UK, London. https://doi.org/10.1057/978-1-137-46781-2

Peters, T. J., Waterman, R. H. Jr., 1986. A siker nyomában. Tanulságok a legjobban vezetett amerikai vállalatoktól. Kossuth – Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. ISBN: 9360927934

Poór, J., 2016. Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. [Digitális kiadás.] Budapest: Wolters Kluwer Kft. ISBN: 9789632956329 Available: https://mersz.hu/hivatkozas/wk87_39_p3#wk87_39_p3 (Accessed: 1 December 2022).

Putnam, R. D., Goss, K. A., 2004. Introduction. In R. D. Putnam (eds.) Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (pp. 3-21): Oxford University Press. Available: https://www.academia.edu/1390859/Introduction_Pp_1_19_in_Democracies_in_Flux_The_Evolution_of_Social_Capital_in_Contemporary_Society_edited_by_Robert_Putnam (Accessed: 27 February 2023)

PWC, 2016. Global Industry 4.0 Survey. Indusrty key findings. Available: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/assets/pwc-building-digital-enterprise.pdf (Accessed: 15 December 2022).

Singh, R.K., Agrawal, S., Modgil, S., 2022. Developing human capital 4.0 in emerging economies: an industry 4.0 perspective. IJM 43, 286–309. https://doi.org/10.1108/IJM-03-2021-0159

Stanimir, A., 2015. Generation Y – Characteristics of Attitudes on Labour Market. MJSS. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2s5p22

Trompenaars, F., 1993. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. Economist Books. ISBN 1¬85788¬176¬1 http://doi.org /10.1016/0024-6301(93)90118-Y

Tversky, A., Kahneman, D., 1991. Ítéletalkotás bizonytalanság mellett: heurisztikák és torzítások. In Pápai, Z. - Nagy, P. (eds.), Döntéselméleti szöveggyűjtemény (pp. 77-93). Aula Kiadó, Budapest. ISBN 9786155001055

Veresné dr. Somosi, M., 2010. Szervezeti képesség – szervezeti teljesítmény In: A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete bemutatja a IX: Regionális Tanácsadási Konferencia publikációit. [Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet, 2010. november 4.] 1-11. p. ISBN 9789636619473 Available: https://docplayer.hu/7449272-Szervezeti-kepesseg-szervezeti-teljesitmeny.html (Accessed: 15 December 2022).

Wallis, A., 1998. Social Capital and Community Building: Part Two. National Civic Review 87, 317–336. https://doi.org/10.1002/ncr.87404

Waterman, R.H., Peters, T.J., Phillips, J.R., 1980. Structure is not organization. Business Horizons 23, 14–26. https://doi.org/10.1016/0007-6813(80)90027-0

Weiss, D. A., 1996. Towards a theory on the formation of social capital. Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Minnesota. Available: https://www.proquest.com/openview/4c04aa6bd30338caa110cd4c24e99845/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

Letöltések

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

A szervezeti siker szoft tényezőinek mérése. (2024). Acta Carolus Robertus, 14(1), 47-64. https://doi.org/10.33032/acr.4936

Hasonló cikkek

1-10 a 83-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.