A fenntarthatóság kérdései az agrárszakképzésben

Szerzők

 • Királyné Kiszely Éva Anikó Marnevall Zrt.
 • Bakos Izabella Mária Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4678

Kulcsszavak:

fenntartható fejlődés, környezettudatosság, szakképzés, élelmiszeripari oktatás, kompetencia

Absztrakt

Az oktatási rendszernek fontos szerepe és felelőssége van a jövő nemzedékének, a mai fiataloknak a tudatos fogyasztóvá nevelésében. Életmódjukban és életstílusukban több szinten jelenik meg a környezettudatosság, melyre nagy hatással van az oktatási rendszer.

A különféle világszervezetek (ENSZ, UNESCO, WHO) véleménye szerint az oktatás az egyik leghatékonyabb módja a szervezett keretek között történő szemléletformálásnak és a fenntartható fogyasztóvá válás egyéni kompetenciáinak és készségeinek a fejlesztésére. (UNESCO 2014, US 2002)

Jelen szakirodalmi összefoglaló egyik célja, hogy adjon egy irodalmi áttekintést arról, hogyan jelenik meg a fenntarthatóság az oktatásban, másik célja pedig az, hogy egy hatékony, külföldi, élelmiszeripari modell bemutatásával rávilágítson a fenntarthatósági dimenziók megjelenítésére - a középfokú agrárszakképzésben. A fiatal generáció ösztönzése fontos az átfogó cselekvések és a globális fenntarthatósági célok elérése érdekében, a gazdasági életben és a társadalomban egyaránt, ezért szükséges egy alkalmazható módszertan kialakítása. (Khademi-Bakos, 2023)

Szerző életrajzok

 • Királyné Kiszely Éva Anikó, Marnevall Zrt.

  ORCID: https://orcid.org/0009-0000-6582-130X
  Technológus-minőségellenőr
  Marnevall Zrt.,
  kiralyne.eva20@gmail.com

 • Bakos Izabella Mária, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6626-9481
  egyetemi adjunktus
  bakos.izabella.maria@uni-mate.hu
  levelező szerző  

Hivatkozások

Alwi, A. – Kamis, A. (2019): Using the ADDIE model to develop green skills teaching module. International Journal of Engineering Research and Applications, 9(1), 53–57.

Anang, D. M. (2014): Meat processing. In: Brijesh K.–Tiwari, T – Holden, N. M. (Eds.). Sustainable Food Processing. John Wiley & Sons, Ltd. 193.

Asikainen, E. – Tapani, A.(2021): Exploring the connections of education for sustainable development and entrepreneurial education—A case study of vocational teacher education in Finland. Sustainability. 13(21):11887. https://doi.org/10.3390/su132111887

Chopra, R. – Agrawal, A. – Sharma, G. D. – Kallmuenzer, A. – Vasa, L. (2023). Uncovering the organizational, environmental, and socioeconomic sustainability of digitization: evidence from existing research. Review of Managerial Science 2023 March, Paper: 23-00637

Corcoran, P. B. – Weakland, J. P. – Wals, A. E. J. (Eds.) (2017): Envisioning Futures for Environmental and Sustainability Education, August, 153–168. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-846-9

Dick, W. – Carey, L. – Carey, J. O. (2001): The systematic design of instruction (5th ed.). Longmann.

Ermakov, D. S. (2021): Sustainability as a Driver for Vocational Education and Competitiveness. Lecture Notes in Networks and Systems.

Európai Bizottság (European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Research Executive Agency, Publications Office of the European Union, CORDIS results pack on agroecology, Publications Office of the European Union, 2021. https://data.europa.eu/doi/10.2830/762843

FAO (2015): IYFF-2014 Global Report, A year of progress for Family Farming. https://www.familyfarmingcampaign.org/wp-content/uploads/2020/05/final_global_report_iyff-2014_eng.pdf (letöltés ideje: 2020.06.14.)

Farkas, T. – Bruder, E. – Kolta, D. – Gerencsér, I., (2021): Diverse migration processes of rural youth and young adults in Hungary In: Schafft, K., Stanic, S., Horvatek, R., & Maselli, A. (eds.) Rural youth at the crossroads: Transitional societies in central Europe and beyond. 157–175.

Farioli, F. – Mayer, M. (2020): Transformative Evaluation for Sustainability Educators: the experience of a Competence-based Educational Research project. 2nd GUNI International Conference on SDGs: Higher Education & Science Take Action, Summary Report. 101–104.

Fedosejeva, J. – Boče, A. Romanova – Iliško, M. – Dzintra, I. O. (2018): Education for Sustainable Development: The Choice of Pedagogical Approaches and Methods for the Implementation of Pedagogical Tasks in the Anthropocene Age IN: Journal of Teacher Education for Sustainability, 20(1), 157–179.

Georgieva, T. – Grau, Y. – Berova, M. – Georgieva, R. – Yordanov, Y. (2021): Innovations in the professional education of teachers and trainers in the field of sustainable agriculture development. Bulgarian Journal of Agricultural Science.

Handayani, M. N. – Kamis, A. – Mohammad, A.. – Wahyudin, D. (2021): Development of green skills module for meat processingtechnology study. Journal of Food Science Education 20(1). https://doi.org/10.1111/1541-4329.12231

Handayani, M. N. – Mohhammad, A. – Wahyudin, D. – Mukhidin, M. (2020) Industry perceptions on the need of green skills in agribusiness vocational graduates. Journal of Technical Education and Training. 12(2), 24–33.

Handayani, M. N. – Mohhammad, A. – Wahyudin, D. – Mukhidin, M. (2020): Student’s green skills in agricultural vocational school. OP conference series: Materials science and engineering. 830(4), 042083). IOP Publishing.

Holst, J. – Brock, A. – Singer-Brodowski, M.; de Haan, G. (2020): Monitoring progress of change: Implementation of Education for Sustainable Development (ESD) within documents of the German education system. Sustainability. 12(10).

Juma, L. O.–Bakos, I. M.–Khademi-Vidra, A. (2020): Nature Interpretation and Visitor Management Objectives: A Survey of Tourist Attitudes at Maasai Mara National Reserve, Kenya. Sustainability, 12(18). 1-24.

Juma, L.O. – Khademi-Vidra, A. (2022): Nature Interpretation as an Environmental Educational Approach in Visitor Management; The Application Dilemma for Different Target Groups at Masai Mara National Reserve, Kenya. Sustainability. 14(5). 1–21. https://doi.org/10.3390/su14052935

Kaliappan, A. – Hamid, H. (2021): Green technology: A must or a need in TVET education in Malaysia? Journal of Technical Education and Training. 13(1), 86–96.

Kamis, A. – Hussain, M. A. M. – Kob, C. G. C. – Yunus, F. A. N. – Rahim, M. B. (2018): Validity and reliability of green skills instrument. Sains Humanika. 10(3-3).

Kassai, Zs., – Farkas, T. (2016). School closures in rural Hungary. In: Horská E. – Kapsdorferová Z. – Hallová M. (eds.) The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society, 477–483

Khademi-Vidra A. (2014): Consumer habits from the perspective of the global economic crisis in east-central Europe. Central European Regional Policy and Human Geography, 4(1), 39-49. https://cerphg.unideb.hu/PDF/2014_1/3_khademi_vidra.pdf

Khademi-Vidra A. (2023): A szakképzésbe adaptálható fenntarthatósági modellek. Előadás. MATE, Gödöllő.

Khademi-Vidra, A – Bakos, I.M. (2023): The Impact of Sustainable Education Practices on Food Consumption Behaviours – An Experimental Study of Agrarian School's Students in Hungary. European Journal of Contemporary Education, 12(2). 462–479. https://doi.org/10.13187/ejced.2023.2.462

Khademi-Vidra, A. (2017): Curriculum Planning of the Environmental Education. Journal of Central European Green Innovation, 5(1), 65–80. https://econpapers.repec.org/article/agshukrgr/266484.htm

Kibrit, G. – Altinay, F. – Dagli, G. – Altinay, Z. – Sharma, R. – Shadiev, R. – Tlili, A. – Celebi, M. – Jemni, M. – Bastas, M. (2022): Evaluation of Sustainability and Accessibility Strategies in Vocational Education Training. Sustainability. 14(19), 12061. https://doi.org/10.3390/su141912061

Lambini, C., K. – Goeschl, A. – Wäsch, M. – Wittau, M. (2021): Achieving the sustainable development goals through company staff vocational training—the case of the federal institute for vocational education and training (Bibb) inebb project. Education Sciences. 11(4). https://doi.org/10.3390/educsci11040179

Louw, W. (2013): Green curriculum: Sustainable learning at a higher education institution. International Review of Research in Open and Distributed Learning. 14(1), 1–15.

Lukacs, R – Szeberenyi, A – Papp-Vary, A. (2023): Attitudes towards environmentally conscious lifestyle among university students in Budapest - in light of their purchasing decisions and waste management. Engineering For Rural Development. https://doi.org/10.22616/ERDev.2023.22.TF047

Molenda, M. In (2015): search of the elusive ADDIE model. Performance Improvement, 54(2), 40–42.

Muchenje, V. – Mukumbo, F. E. – Njisane, Y. Z. (2018): Meat in a sustainable food system. South African Journal of Animal Science, 48(5), 818–828.

Mulà, I – Cebrián, G. – Junyent, M. (2022): Lessons Learned and Future Research Directions in Educating for Sustainability Competencies In: Vare, P. – Lausselet, N. – Rieckmann, M. (Eds.) (2022): Competences in Education for Sustainable Development Critical Perspectives. Springer Publisher. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91055-6_22

Nurrochmat, E. S. – Priyono, P. – Yulistyorini, A. (2022): Implementation of Adiwiyata program on environmental sustainability in public vocational high schools of Malang: Student participation perspective. AIP Conference Proceedings.

Ombregt, J. P. – Bambridge, M. (2012): Meat processing: Green energy from wastewater. Filtration + Separation, 49(3), 44–45.

Pavlova, M. (2017): Green skills as the agenda for the competence movement in vocational and professional education. In: Competence-based Vocational and Professional Education. Springer Publisher. 931–951.

Ponnampalam, E. N. – Bekhit, A. E. D. – Bruce, H. – Scollan, N. D. – Muchenje, V. – Silva, P. – Jacobs, J. L. (2019): Production strategies and processing systems of meat: Current status and future outlook for innovation – A global perspective. In Sustainable Meat Production and Processing (17–44). Academic Press.

Priatmoko S. – Kabil M. – Vasa, L. – Pallás E. – Dávid L.(2021): Reviving an Unpopular Tourism Destination through the Placemaking Approach: Case Study of Ngawen Temple, Indonesia. Sustainability 13(12) 6704–6725. https://doi.org/10.3390/su13126704

Ravindranath, M. J. – Ravindranath, V. (2020): Incorporating ’green skills’ in Indian school education for a sustainable future. International Journal of Education and Management Studies. 10(2), 175– 178.

Samoilikov, A. – Kuryłowicz, M. – Lyeonov, S. – Vasa, L. (2023). University-industry collaboration in R&D to reduce the informal economy and strengthen sustainable development. Economics and Sociology 16(3), 339–353.

Scherak, L. – Rieckmann, M. (2020): Developing ESD competences in higher education institutions – staff training at the University of Vechta. Sustainability. 12(24). https://doi.org/10.3390/su122410336

Shaqiri, F. – Vasa, L. (2020): Efficiency and sustainability questions of the agricultural production in Kosovo. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development 9(1)

Sterling, S. – Glasser, H. – Rieckmann, M. – Warwick, P. (2017): “More than scaling up”: a critical and practical inquiry into operationalizing sustainability competencies.

UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014: The DESD at a glance.

Vare, P. – Lausselet, N. – Rieckmann, M. (Eds.) (2022): Competences in Education for Sustainable Development Critical Perspectives. Springer Publisher. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91055-6_22

Wiek, A. – Bernstein, M.J. – Foley, R.W. – Cohen, M. – Forrest, N. – Kuzdas, C. (2016): Operationalising competencies in higher education for sustainable development. In M. Barth, G. Michelsen, I. Thomas & M. Rieckmann (Eds.), Routledge Handbook of Higher Education for Sustainable Development (pp. 241–260). London: Routledge.

Letöltések

Megjelent

2023-12-15

Hogyan kell idézni

A fenntarthatóság kérdései az agrárszakképzésben. (2023). Acta Carolus Robertus, 13(2), 67-80. https://doi.org/10.33032/acr.4678

Hasonló cikkek

1-10 a 30-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.