Logisztikai kihívások az autóiparban 2020–2023

Szerzők

 • Molnár László Kühne + Nagel Kft.
 • Tégla Zsolt Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4907

Kulcsszavak:

alapanyaghiany, rugalmasság, modularitás, logisztikai restart, elektromos autógyártás

Absztrakt

A 2020-as évektől nagy kihívásokkal találta magát szemben az autóipar. A Covid-19 jelentősen megváltoztatta az ellátási láncok működését, az addig kiszámítható beszerzési és elosztási rendszerek teljes egészében bizonytalanná váltak. Szükség volt a logisztikai folyamatok áttervezésére. Az ezt megelőző időszakban jól alkalmazható logisztikai módszerek - (JIT, JIS, ABC elemzésen alapuló beszerzési stratégiák) amelyek az iparra jellemző sajátosággal rendelkeztek és segítették a Lean alapú gyártást a készletszintek csökkentését és a pontos szállításokat - felhasználásukat tekintve a változó gazdasági környezet miatt hatékonyságuk csökkent és vagy átalakult. 2022-ben az Orosz-Ukrán háború és az azt követő időszak energiaválsága újabb feladatok elé állította az autóipari logisztikai rendszereket. Ezen tényezők miatt a logisztikai folyamatokban jelentős átalakulások következtek be, hiszen az állandóan változó gazdasági környezet, a hektikusan alakuló energiaköltségek és a munkabérek jelentős növekedése a stratégiai szint mellett az tervezési és operatív folyamatok pontos és naprakész mérését és kontrollját tette szükségessé. A gazdasági teljesítő képesség mellett megjelentek olyan a túlélést biztosító tulajdonságok az autóipari vállalkozásoknál, mint a rugalmasság, az alkalmazkodó képesség, a modularitás vagy a nagyobb rendszerekbe való kapcsolódás és beágyazódottság képessége. Mindezen tulajdonságok megléte már alapvető szükséglet az autóipari folyamatok zavartalan működéséhez. A korábban működő logisztikai szabályokat újra kellett a vállalkozásoknak gondolni, így a Kühne+Nagel Kft-nek is, mint logisztikai szolgáltatónak tanulva az elmúlt 3 év gazdasági változékonyságaiból másfajta módon kell meghozni a stratégiai döntéseit. 2023-ban újabb hosszú távú kihívások elé állították az autóipari beszállítókat és logisztikai szolgáltatókat, hiszen az elektromos autóipari folyamatokra való felkészülés és átállás teljesen más alkatrészek és készletezési rendszerek valamint beszállítók megjelenését hozta magával.

Szerző életrajzok

 • Molnár László, Kühne + Nagel Kft.

  ORCID: https://orcid.org/0009-0008-9231-0634
  Kühne + Nagel Kft.
  l.molnar@kuehne-nagel.com

 • Tégla Zsolt, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar

  Dr. Tégla Zsolt PhD.
  ORCID: https://orcid.org/0009-0006-0785-9215
  Egyetemi docens
  tegla.zsolt@kgk.uni-obuda.hu
  levelező szerző

Hivatkozások

Bányai T. (2013): Just-in sequence ellátási stratégiák, Multidiszciplináris tudományok 3. kötet1. szám, Miskolci Egyetem, pp. 141–152

Elmoselhy, A. M. S. (2013) : Hybrid lean-agile manufacturing system technical facet, in automotive sector. Journal of Manufacturing Systems. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2013.05.011

Hüttmeir, A. – de Treville, S., van Ackere, A. – Monnier, L., Prenninger, J. (2009): Trading off between heijunka and just-in-sequence. International Journal of Production Economics. Volume 118. Issue 2. 501–507. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.12.014

Novák N. (2008): Készletezés. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (letöltve 2023.11.07.) https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_ meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/17_0391_001_101015.pdf

Zsolt, Tégla – Dóra, Kinga Gulyás – István, Zsombor Hágen (2022): Controlling and Logistics Objectives for Commercial Enterprises. CONTROLLER INFO 10: SI pp. 8–13., 6 p.

Werner, S. – Kellner, M. – Schenk, E. – Weigert, G. (2003): Just-in-sequence material supply– a simulation based solution in electronic production. Robotics and Computer,Integrated manufacturing. Volume 19. Issue 1–2. 107–111. https://doi.org/10.1016/S0736-5845(02)00067-4

Witter F. (2020): https://www.volkswagen-newsroom.com/de/pressemitteilungen/volkswagen-konzern-setzt-bei-zukunftsthemen-auf-plattform-modell-6893

https://hold.hu/lexikon/just-in-time-jelentese-rendszer-modszer-elonyei/

http://www.dzlk.hu/wp-content/uploads/ABC-elemz%C3%A9s.pdfBC

Letöltések

Megjelent

2023-12-15

Hogyan kell idézni

Logisztikai kihívások az autóiparban 2020–2023. (2023). Acta Carolus Robertus, 13(2), 123-133. https://doi.org/10.33032/acr.4907