Takarmánnyal adagolt D-Trp akkumulációjának vizsgálata patkányokon

Szerzők

  • Katalin Lóki
  • Gabriella Pohn
  • Csaba Dezső András
  • János Csapó

Absztrakt

A szakirodalomban számos közleményt jelent meg, melyek a D-aminosavak élő szervezetre gyakorolt hatásáról szólnak. Kimutatták, hogy a D-aminosavak jelenléte az élelmiszerekben, takarmányokban rontja azok emészthetőségét (Hayashi and Kameda, 1980), Schwass és mtsai. (1983) szerint pedig már egy D-aminosav alkalmatlanná teszi a peptidet a szállításra. Egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon az élelmiszerekben lévő D-aminosavak toxikusak-e? Masters és Friedman (1980) szerint néhány D-aminosav hosszú időn keresztül fejti ki toxicitását. Imai és mtsai. (1998) az intravénásan adagolt 14C-D-szerin felhalmozódását figyelték meg patkányok veséjében. Schieber és mtsai. (1997) D-prolin és D-aszparaginsav adagolását követően megállapították, hogy egy hónap elteltével a máj és a vese D-aszparaginsav-tartalma, valamint a vese által kiválasztott D-prolin mennyisége megnőtt. A témával kapcsolatos irodalom áttanulmányozása során nem találtunk olyan kísérletet, melyben a D-triptofán hatását vizsgálták volna, melynek oka feltehetően a Trp-enantiomerek meghatározásának a nehézsége. Fentiek miatt kísérletünkben különböző mennyiségű, a takarmánnyal a kísérleti állatok szervezetébe juttatott D-Trp akkumulációját vizsgáltuk.

Letöltések

Megjelent

2012-02-15

Hogyan kell idézni

Takarmánnyal adagolt D-Trp akkumulációjának vizsgálata patkányokon. (2012). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 16(2), 45-47. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/2060

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 6 > >>