Az iskolai közösségi szolgálat mint az érettségire készülő tanulók pályaorientációs támogatásának egyik esélye

Szerzők

  • Kenderfi Miklós Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Humántudományi és Szakképzési Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.17165/tp.2022.3-4.5-15

Kulcsszavak:

iskolai közösségi szolgálat, pályaorientáció, önismeret fejlesztése, pedagógiai feldolgozás

Absztrakt

Az életpályán a kellő érettséget feltételező első igazán nagy döntés a középiskolából való továbblépés kérdése. (Az általános iskolai pályaválasztás során a tanulók pályaválasztási éretlensége miatt a szülők szerepe jellemzően kiemelt hangsúlyt kap.) Ennek előkészítéséhez kiváló lehetőséget nyújt az iskolai közösségi szolgálat (továbbiakban: IKSZ), melynek megfogalmazott céljai között a tanulók szociális képességfejlesztése és érzékenyítése mellett megjelenik a tanulók pályaorientációjának a támogatása is. Valamennyi ezzel összefüggő tapasztalat azt mutatja, hogy ez a téma méltatlanul háttérbe szorul. Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy néhány példán keresztül bemutassuk, hogyan lehet a pályaorientáció oldaláról közelíteni a szolgálat tapasztalataihoz és kiaknázni azokat az önismeret fejlesztésére vonatkozó lehetőségeket, melyek a program során gyakran kihasználatlanul maradnak.

Információk a szerzőről

  • Kenderfi Miklós, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Humántudományi és Szakképzési Tanszék

    PhD, tanszékvezető, egyetemi docens
    kenderfi.miklos.mate@uni-mate.hu

Hivatkozások

Báthory, Z. (1992). Tanulók, iskolák – különbségek. Tankönyvkiadó.

Bodó, M. (2014). A közösségi szolgálat 2011-es bevezetése és tanulságai. Új Pedagógiai Szemle, 64(3-4), 47–68. Letöltés dátuma: 2023. 01. 24. forrás: link [2023. 03. 09.]

Bodó, M. (2016). A pedagógusszerep és az Iskolai Közösségi Szolgálat. Kapocs, 15(69), 3–14. Letöltés dátuma: 2023. 01. 24. forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/iskolai_kozos-segi_szol¬galat/szakirodalom/bodo_marton_a_pedagogusszerep_es_az_iksz.pdf

Bodó, M., Markos, V., Mézes, J., Sárosi, T., & Szalóki, M. (2017). Az Iskolai Közösségi Szolgálat a 9. és 12. évfolyamos diákok véleménye tükrében. Új Pedagógiai Szemle, 67(9–10), 41–71. Letöltés dátuma: 2023.01.24. forrás: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00183/pdf/EPA00035_upsz_2017_09-10_041-071.pdf

Bodó, M., Matolcsi, Zs., & Rácsok, B. (2018). Kézikönyv az iskolai közösségi szolgálat sikeres megvalósításához. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. [Elektronikus kiad.] Letöltés dátuma: 2023. 01. 24. forrás: link

Borbély-Pecze, T. B., Suhajda, Cs. J., Kenderfi, M., Tajtiné Lesó, Gy., & Juhász, Á. (2020). Pályakonst-rukció és pályaalkalmasság – Egyazon életpálya két olvasata. Új Pedagógiai Szemle, 70(9–10), 13–33. Letöltés dátuma: 2023.01.24. forrás: http://upszonline.hu/index.php?article=700910007

Kenderfi, M. (2019). A pályaorientáció elmélete és gyakorlata hazánkban. Munkaügyi Szemle, 62(4), 52–61. Letöltés dátuma: 2023. 01. 24. forrás: https://www.munkaugyiszemle.hu/palyaorientacio-elmelete-es-gyakorlata-hazankban

Kenderfi, M., & Federics, I. (2022). A gödöllői pályaorientációs tanárképzés modellje. A pályaépítés iskolája. In: Tajtiné Lesó, Gy. (Ed.), Pályaorientáció, mint pedagógiai folyamat egy projekt szemszögéből, (pp. 88–97). [Elektronikus kiad.] Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Letöltés dátuma: 2023.01.24. forrás: https://palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu/wp-content/uploads/2022/04/tanulany-web.pdf

Markos, V. (2016). A nyíregyházi középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatainak vizsgálata. Párbeszéd: Szociális Munka Folyóirat, 3(4), 1–14. Letöltés dátuma: 2023. 01. 24. forrás: https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/5913

Matolcsi, Zs. (2013). Iskolai közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz. Neveléstudomány, 1(4), 70–83. Letöltés dátuma: 2023. 01. 24. forrás: http://nevelestudomany.elte.hu/down¬loads/2013/neve-lestudo¬many_2013_4_70-83.pdf

Országgyűlés (2011). 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, (2011). Letöltés dátuma: 2023. 02. 18. forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv

Országgyűlés (2012). 1068/2012. (III. 20.) Kormány határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról. Nemzeti Jogszabálytár, Letöltés dátuma: 2023. 02. 18. forrás: https://njt.hu/jogszabaly/2012-1068-30-22.1

Szilágyi, K. (2004). A pályaorientáció aktuális kérdései Magyarországon. Pályaív 2004, (pp. 82–85). Dél-alföldi Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs Tanácsadó Hálózat.

Szilágyi, K. (2015). Munka-pályatanácsadás mint professzió. Kollégium Kft.

Szilágyi, K., & Völgyesy, P. (1996). Pályaorientáció. GATE. GTK. Tanárképző Intézet.

Letöltések

Megjelent

2022-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Hogyan kell idézni

Az iskolai közösségi szolgálat mint az érettségire készülő tanulók pályaorientációs támogatásának egyik esélye . (2022). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(3-4), 5-15. https://doi.org/10.17165/tp.2022.3-4.5-15