Információk

A Képzés és Gyakorlat folyóirat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézete (a jogelőd Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara) és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara (egyúttal jogelődje, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar) által közösen gondozott, neveléstudományi irányultságú, tudományos igényű közleményeket megjelentető periodika.

A folyóirat célja a neveléstudományhoz kapcsolódó diszciplínák, szakterületek legújabb tudományos eredményeinek megismertetése a felsőoktatásban, a köznevelésben és a szociális szférában dolgozó oktatókkal, kutatókkal, pedagógusokkal, valamint a pedagógusképzésben tanulmányokat folytató leendő pedagógusokkal.

A kéziratok ennek megfelelően lehetnek a neveléstudomány egyes kérdéseinek elméleti megközelítéseit tartalmazó közlemények, valamint a neveléstudományi praxist érintő, elsősorban a gyakorlat szempontjából releváns írások. A kéziratokat olyan tudományos háttérrel rendelkező szakemberektől várjuk, akik a neveléshez, az oktatáshoz, a képzéshez és a gyakorlathoz kapcsolódó kutatásaikat, eredményeiket szakterületük sajátos nézőpontjából elemzik, értelmezik, gazdagítva a neveléstudományi praxisra és az elméletre vonatkozó ismereteinket.