Információk

A Képzés és Gyakorlat folyóirat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézete (a jogelőd Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara) és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara (egyúttal jogelődje, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar) által közösen gondozott, neveléstudományi irányultságú, tudományos igényű közleményeket megjelentető periodika.

Alapító főszerkesztő: Deli István.
2013-tól csak online kiadásban jelenik meg.

A folyóirat célja a neveléstudományhoz kapcsolódó diszciplínák, szakterületek legújabb tudományos eredményeinek megismertetése a felsőoktatásban, a köznevelésben és a szociális szférában dolgozó oktatókkal, kutatókkal, pedagógusokkal, valamint a pedagógusképzésben tanulmányokat folytató leendő pedagógusokkal.

A kéziratok ennek megfelelően lehetnek a neveléstudomány egyes kérdéseinek elméleti megközelítéseit tartalmazó közlemények, valamint a neveléstudományi praxist érintő, elsősorban a gyakorlat szempontjából releváns írások. A kéziratokat olyan tudományos háttérrel rendelkező szakemberektől várjuk, akik a neveléshez, az oktatáshoz, a képzéshez és a gyakorlathoz kapcsolódó kutatásaikat, eredményeiket szakterületük sajátos nézőpontjából elemzik, értelmezik, gazdagítva a neveléstudományi praxisra és az elméletre vonatkozó ismereteinket.

Kiadó

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)

A kiadó székhelye
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Felelős kiadó
Prof. Dr. Gyuricza Csaba, rektor

Közreadó
MATE Neveléstudományi Inézet, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

A közreadó székhelye (szerkesztőség címe):
MATE Kaposvári Campus
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

Megjelenik évi két alkalommal. 

Honlap: http://journal.uni-mate.hu/index.php/trainingandpractice/

ISSN 2064-4027 (online)
ISSN 1589-519X (nyomtatott 2013-ig)