Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában

Szerzők

  • Jánossy Zsuzsanna Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.01.38-52

Kulcsszavak:

emberi fejlettségi mutató (Human development Index = HDI), egy lakosra jutó bruttó hazai termék, születéskor várható időtartam, beiskolázási arány, írni-olvasni tudás ráta

Absztrakt

Jelen tanulmányban az emberi fejlettségi indexet és az ezt alkotó mutatókat: az egy lakosra jutó bruttó hazai terméket, a születéskor várható élettartamot, a kombinált beiskolázási arányt és a felnőtt írni-olvasni tudás rátáját elemzem. Írásomban nem matematikai módszerek és számítási képletek vannak levezetve, hanem a mutatók értékei által tükrözött fejlettségi szintet mutatom be. Az elemzés tartalmazza az egyes mutatók összetevőinek vizsgálatát, így átfogóbb képet alkothatunk a gazdasági-társadalmi helyzet alakulásáról és annak hatásairól. Először Románia 1980 és 2011 közötti időszakban mért HDI-jét más országok indexértékeivel vetem össze, majd kisebb térségre lebontva, a Közép-Régiót alkotó megyék mutatóit vizsgálom meg alaposabban.

Információk a szerzőről

  • Jánossy Zsuzsanna, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: zs1janossy@yahoo.com

Hivatkozások

Bauer, R. (1966): Social Indicators, Cambridge, Massachusetts, MIT Press DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2574613

Egri Z. (2011): A közép-kelet-európai egészségparadoxon regionális gazdasági összefüggései, Doktori értekezés, Gödöllő

Fahey, T., Nolan, B., Whelan, C.: (2003): Monitoring Quality of Life in Europe, Luxembourg, European Commision, 91 p., ISBN 92-897-0210-9

Handbook in Social Indicators, 1989: New York, United Nation Organisation.

Human Development Reports, UNDP, 2007, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/268/hdr_20072008_en_complete.pdf letöltés ideje: 2014 január 18

Human Development Reports, UNDP, 2009, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/269/hdr_2009_en_complete.pdf letöltés ideje: 2014 január 18.

Human Development Reports, UNDP, 2011, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdrp_2011_01.pdf letöltés ideje: 2014 január 18.

Human Development Reports, UNDP, 2013, http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013, letöltés ideje: 2015 május 10.

Husz I., (2001): Az emberi fejlődés indexe. Szociológiai Szemle, 2001/2, 72-83 o., http://www.szociologia.hu/dynamic/0102husz.htm, letöltés ideje: 2014. Január 9.

Jones, K. -Moon, G. (1987): Health, disease and society: A Critical Medical Geography, London – New York: Routledge and Kegan Paul Ltd, 376 p. ISBN 0-7102-1219-4

Középső Regionális Fejlesztési Ügynökség 2012, Megyékre vonatkozó kiadványok, www.adrcentru.ro, letöltés ideje 2013 október 14.

Illés I. (2008): Regionális gazdaságtan – Területfejlesztés. Budapest: Typotex, 262 p., ISBN 978 963 279 004 6

Lind, Niels C. (1992). Some thoughts on the Human Development Index. Social Indicators Research, 27: (1), 89-101, ISSN 0303-8300 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00300511

Lind, Niels C. (1993): A compound index of national development. Social Indicators Research, 28: (3), 267-284, ISSN 0303-8300 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01079021

Mărginean, I., (2010): Indicele Dezvoltarii Umane. Romania in context international,. Calitatea vietii, XXI, nr. 1–2, Expert Kiadó, Bukarest, p. 44–50, file:///C:/Users/user/Downloads/CEEOL%20Article.PDF, letöltés ideje 2014 január 3.

Románia Statisztikai Évkönyve 2010, DRS Alba

Románia Statisztikai Évkönyve 2012, DRS Alba

Románia Statisztikai Hivatala 2002

Románia Statisztikai Hivatala, TEMPO-Online, http://statistici.insse.ro, letöltés ideje: 2015 május 9.

Wilkinson, R. – Marmot, M.(2003): Social determinants of health: the solid facts. Copenhagen: 2nd edition, WHO Press, 33 p. ISBN 92 890 1371 0.

Letöltések

Megjelent

2015-07-06

Hasonló cikkek

1-10 a 254-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei