Typing the settlements of Homokhátság

Szerzők

  • Sándor Szombathelyi Doctoral School of Economics and Regional Science, Faculty of Economics and Social Sciences, Szent István University

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.02.84-93

Kulcsszavak:

Homokhátság, typing, rural economy

Absztrakt

The status, problems and break out points of the Homokhátság have been examined by Bálint Csatári and his colleagues many times before. The uncategorized rural area in the classical interpretation is in big trouble because it should preserve its uniqueness and beauty despite the risk of desertification and the negative effects of the new age globalization. Studies and examinations are necessary so decision makers can get appropriate help and information to create effective action plans reinforced with financial plans which are Homokhátság specific and could achieve sustainable rural development based on the resources of the rural economy. The issues and methods of settlement categorisation are already known and have existed for a long time. This factor and cluster analysis executed in the SPSS application gives one answer to them. This article provides one possible solution to this problem.

Információk a szerzőről

  • Sándor Szombathelyi, Doctoral School of Economics and Regional Science, Faculty of Economics and Social Sciences, Szent István University

    PhD student
    E-mail: szombathelyi.sandor@gmail.com

Hivatkozások

Csallner A. E. (2015): Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, pp. 99.

Csatári B. (1999): A magyar vidék térségi tagolódása. I. Vidéki térségek és vidéki települések. Típusalkotás. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét, pp. 16-17.

Fehér A. (2005): A vidékgazdaság és a mezőgazdaság Agroinform kiadó Budapest pp. 21-22.

Glatz et al (2004): Homokhátság 2004: szembesítés, lehetőségek, teendők. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét

Káposzta J. (2015): A vidékgazdaság fejlesztési kérdései a XXI. században In: Bíró Zoltán, Gyetvai Árpád, Magyar Ferenc (szerk.) Kreatív fiatalok - innovatív vidék: Sikeres helyi fejlesztési gyakorlatok a Székelyföldön. 188 p. Csíkszereda: Státus Kiadó, 2015. pp. 13-22. (Új utakon a tehetséggondozás VI.) ISBN 978-606-661-040-7

Káposzta József-Honvári Patrícia (2019): A „smart falu” koncepció főbb összefüggései és kapcsolódása a hazai vidékgazdaság fejlesztési stratégiájához. Tér és Társadalom 2019. 33. évfolyam/1. eISSN: 2062-9923 pp. 83-97.

Káposzta József (2020): A vidékfejlesztés helye a regionális tudományban, Tér és Társadalom, 34(1), o. 37-40. eISSN: 2062-9923

Kis K. (2013): Vidékgazdaság, erőforrások, infrastruktúra rendszerszemléletben. In. Veres L. (szerk.): Regionális földrajzi tanulmányok: Abonyiné Dr. Palotás Jolán 70. születésnapja tiszteletére. (Közép-Európai Monográfiák 7.). Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged. pp. 110-111.

Lengyel I.- Rechnnitzer J. (2004): Regionális gazdaságtan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs pp. 28.

Cloke P.J.- Park C.C. (1985): Rural Resource Management, St. Martin Press Inc. New York, USA.

Ritter K. (2018): A vidékgazdaság foglalkoztatási szerkezete Magyarországon in: Hadtudományi szemle 11. évf. 4. sz. pp. 400-420. ISSN 2060-0437 DOI: https://doi.org/10.32563/hsz.2020.1.1

Sajtos L.- Mitev A. (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea Kiadó

Szűcs Antónia-Káposzta József (2018): A Gyöngyösi járás településeinek komplex fejlettségi rangsora és dinamikája. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(5) pp. 489-504. ISSN 0018-7828

Letöltések

Megjelent

2021-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 106-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.