Női generációk és helyzetük a hazai és uniós munkaerőpiacon

Szerzők

  • Szabó Katalin Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.05.60-72

Kulcsszavak:

munkaerőpiac, nők, foglalkoztatás, gender wage gap, generációk

Absztrakt

A nők gazdasági szerepe jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben Ezen
felül a munkaerőpiacon megfigyelhető egy erőteljes generációváltás, mely jelentős kihívás elé
állítja mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat. A generációk különféle jegyeket
hordoznak, és eltérő elvárásokat támasztanak munkaadóik felé. Jelen tanulmányban a női
generációk munkaerőpiaci részvételét vizsgálom Magyarországon nemzetközi
összehasonlításban. A szakirodalmi áttekintést követően az elemzés során az OECD és az
Eurostat adataira támaszkodom. A rendszerváltást követő drasztikus visszaesést követően
javult a helyzet, de a nők foglalkoztatása továbbra is elmarad az uniós átlagoktól és
célkitűzésektől.

Információk a szerzőről

  • Szabó Katalin, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    adjunktus
    E-mail: Szabo.Katalin@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Andorka R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest. Osiris Kiadó.

Barta J. (2011): Élet és tudomány: Milyen lesz az Y-generáció? 66. évf. 13. sz. 389.p.

Berend T. I. (2011): Central and Eastern Europe in the World Economy: Past and Prospects. Development and Finance from issue. 2011/1. sz. pp. 3-9. DOI: https://doi.org/10.1556/HStud.25.2011.2.4

Bokor A. – Szőts-Kováts K. – Csillag S. – Bácsi K. – Szilas R. (2007): Emberi Erőforrás Menedzsment. Budapest, Aula Kiadó, pp. 39-43

Csaba E. (1998): Munkanélküliség Magyarországon a kilencvenes években. Hungarian Statistical Review / Statisztikai Szemle. pp. 571-583.

Csehné Papp I. (2014): Az ország peremén. Munkaügyi Szemle. 1. szám. pp. 66-72.

Csehné Papp I. (2012): Női szemmel: háztartás és munka, Munkaügyi Szemle 2012/ I. szám pp. 26-32.

Csehné Papp I. (2015): Tudományos irányítás(?) a nők és a férfiak időfelhasználásában, Közép-Európai Közlemények. 4. pp.189-197.

Frey M. (1997): Nők a munkaerőpiacon. in: Lévai K. - Tóth I. Gy. (szerk): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest: TÁRKI, Munkaügyi Minisztérium. Egyenlő Esélyek Titkársága, pp. 13–34. http://www.tarki.hu/adatbankh/kutjel/pdf/a668.pdf [Letöltés ideje:2017.03.26.]

Giddens A. (2008): Szociológia. Második Kiadás. Budapest. Osiris Kiadó.

Howe N. – Strauss W. (1991): Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. William Morrow & Company, New York.

Inotai A. (1993): A Nyugat és a közép- és kelet-európai átalakulás. Közgazdasági Szemle. XL. évf. 11. sz. pp. 917-938.

Keveházi K. (2009): A nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek, a nők munkaerőpiaci hátrányai. In: Garadnay T. – Koltai L. (szerk.): Szöveggyűjtemény Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel előadáshoz, Budapest, Budapest Esély Műhelye, 132 p., pp. 33-42.

Koncz K. (1987): Nők a munkaerőpiacon. KJK, Budapest.

Koncz K. (2016): A női karriertípusok és jellemzőik. Opus et Educatio. 3. 1. sz. pp. 30-39. DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.115

Kornai J. (2005): Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – siker és csalódás. Közgazdasági Szemle. LII. évf. 2005. december pp. 907–936.

KSH (2010): A válság hatása a munkaerőpiacra. Internetes kiadvány. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/valsagmunkaeropiacra.pdf [Letöltés ideje: 2017.10.01.]

KSH 2016: Munkaerőpiaci helyezetkép. 2016. október. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz15.pdf [Letöltés ideje: 2017.10.01.]

McCrindle M. – Wolfinger E.(2010): Az XYZ ábécéje. A nemzedékek meghatározása. Budapest, Korunk Baráti Társaság. XXI/11. pp. 13-19.

Nagy B. – Fodor É. (2015): A gazdasági válság hatásai a férfiak és a nők munkaerőpiaci helyzetére Kelet-Közép-Európában. Szociológiai Szemle 25(3): pp. 2–22

Nagy, B. (2001): Női menedzserek. Aula Kiadó. Budapest.

Patterson, C. (2005): Generation stereotypes, APA. Org http://www.apa.org/monitor/jun05/stereotypes.aspx [Letöltés ideje: 2017. január 21

Schadt M. (2005): A „házi tücsöktől” a dolgozó nőig. Az individualizációs folyamatok hatása a családi szerepekre. In: Palasik M. - Sipos B. (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon, Budapest, Napvilág Kiadó, pp. 156-168.

Tari A. (2010): Y generáció – Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az információs korban. Jaffa Kiadó. Budapest.

Ternovszky F. (2005b): Munka, nők (férfiak), család II. rész. In: Munkaügyi Szemle. 2005. október, pp. 21-25.

Ternovszky F.: (2005a): Munka, nők (férfiak), család I. rész. In: Munkaügyi Szemle. 2005. szeptember pp. 15-18.

Valuch T. (2009) Család, háztartás, a női tevékenységszerkezet és a szerepfelfogás változásai 1945 után. Rubicon 4. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/csalad_haztartas_a_noi_tevekenysegszerkezet_es_a_szerepfelfogas_valtozasai_1945_utan/ [Letöltés ideje: 2015.02.05.]

Adatforrások

ILO Database (2017) http://www.ilo.org/ilostat/faces/wcnav_defaultSelection?_adf.ctrlstate=wq7dgratw_366&_afrLoop=84220003126566&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=wq7dgratw_363#! [Letöltés ideje: 2017.10.01]

Eurostat Database (2017): http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Gender_pay_gap_statistics [Letöltés ideje: 2017.10.15.]

OECD Database (2017): http://stats.oecd.org/ [Letöltés ideje: 2017.10.15.]

Letöltések

Megjelent

2017-12-28

Hasonló cikkek

1-10 a 36-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.