A magyar és lengyel tojástermelő társas vállalkozások gazdasági összehasonlítása

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.03.43-54

Kulcsszavak:

tojástermelés, társas vállalkozások, hatékonyság, üzemméret, EMIS adatbázis

Absztrakt

A tanulmány célja, a magyar és lengyel tojástermelő társas vállalkozások gazdasági teljesítményének megítélése, a kimutatható különbségek feltárása, valamint az ágazati koncentráció értékelése. A kutatómunka során az EMIS (Emerging Market Information System) adatbázisból letöltött és különböző paraméterek alapján szűrt étkezési tojástermeléssel foglalkozó magyar (28 db) és lengyel (34 db) társas vállalkozások gazdasági adatait dolgoztuk fel 2017-2020 közötti üzleti évekre vonatkozóan. Az adatok feldolgozásához leíró statisztikai módszereket használtunk, osztályközös gyakorisági elemzést végeztünk, valamint két mintás t-próbát alkalmaztunk. A hatékonysági mutatók (árbevétel arányos jövedelmezőség, saját tőke működési hozama, eszközarányos jövedelmezőség) és az üzemméretet kifejező adatok (árbevétel, mérlegfőösszeg) között összefüggések vizsgálatára korreláció elemzést végeztünk. Az eredmények azt mutatják, hogy a lengyel társas vállalkozások nagyobb üzemmérettel rendelkeznek, árbevétel tekintetében átlagosan ötször nagyobbak, mint a magyar vállalkozások. A termelés jövedelmezőségében azonban nincs statisztikailag igazolható különbség a két ország tojástermelő társas vállalkozásai között. Mindemellett statisztikai összefüggés mutatható ki a jövedelmezőség és az üzemméret között, ami azt mutatja, hogy ebben az ágazatban is érvényesül a mérethatékonyság elve. Mindezek alapján a hazai tojáságazat számára további koncentráció és üzemméret-növelés javasolt, amely – több más tényező mellett – a nemzetközi versenyképességet is javíthatja.

Szerző életrajzok

  • Ricz Sándor, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

    egyetemi hallgató
    E-mail: ricz.sandorr@gmail.com

  • Szőllősi László, 2Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

    egyetemi docens
    E-mail: szollosi.laszlo@econ.unideb.hu

Hivatkozások

Beck M.M. (2019): The European Egg Market – Situation and Prospects. In: EUWEP General assembly, Berlin, Germany, 24 May 2019.

BTT (2021): Baromfi Termék Tanács adatbázisa, Budapest.

Csorbai A. – Fodor Z. – Kristóf B. – Látits M. – Molnár Gy. (2019): A magyar baromfiágazat helyzete 2018-ban. Baromfiágazat. Vol. 19. No. 1. 10-16. p.

Duffy, M. (2009): Economies of Size in Production Agriculture. Journal of Hunger & Environmental Nutrition. Vol. 4. No. 3-4. 375-392. p. DOI: https://doi.org/10.1080/19320240903321292

EC (2022): EU Market Situation for Eggs, 17 Marc 2022. European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets, Brussels, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-overview-sector_en, letöltés dátuma: 2022.05.01.

EMIS (2021): Emerging Market Information System database, https://www.emis.com, letöltés dátuma: 2021.05.12.

Erdős A. – Szőllősi L. (2021): A Hajdú-Bihar megyei szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas vállalkozások jövedelmezőségének megítélése különös tekintettel a hajdúböszörményi gazdálkodókra. Studia Mundi – Economica. Vol. 8. No. 3. 31-45. p., DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.03.31-45

FAO (2021): Food and Agriculture Organization of The United Nations’ database, http://www.fao.org, letöltés dátuma: 2021.05.12.

Galaczka, A., Cybert A. (2020): The efficiency of production factors on agricultural farms of the Visegrad Group. Polityki Europejskie Finanse i Marketing. Vol. 24. No. 73. 70-80. p. DOI: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.28

Lusk J.L. (2018): Consumer preferences for cage-free eggs and impacts of retailer pledges. Agribusiness. Vol. 35. 129-148. p., DOI: https://doi.org/10.1002/agr.21580

NÉBIH (2021): Nyilvántartott tojótyúk tartó telepek, 2021.03.17. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, https://portal.nebih.gov.hu/-/nyilvantartott-tojotyuk-tarto-telepek, letöltés dátuma: 2021.08.02.

Ricz S. (2021): A magyar és lengyel tojástermelő társas vállalkozások ökonómiai összehasonlítása. Kari TDK Konferencia. Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Debrecen. 2021.11.10.

Szőllősi L. (2019): A magyar tojáságazat kihívási és jövendőbeli lehetőségei, 18. Tojásvilágnapi Szakmai konferencia, 2019. október 11. Letöltve: https://mbtt.hu/szakmai_anyagok/tojas_vilagnapi_eloadasanyagok_2019_10_11/dr_szollosi_laszlo_a_magyar_tojasagazat_kihivasai_es_jovobeli_lehetosegei, letöltés dátuma: 2021.06.12.

Szőllősi L. – Szűcs I. – Huzsvai L. – Molnár Sz. (2019): Economic issues of Hungarian table egg production in different housing systems, farm sizes and production levels. Journal of Central European Agriculture. Vol. 20. 995-1008. p., DOI: https://doi.org/10.5513/JCEA01/20.3.2284

Szőllősi L. (2021): Current State and Future Prospects of the Egg Sector – an International Outlook. Agriculture Conspectus Scientificus. Vol. 86. No. 2. 95-105. p.

Letöltések

Megjelent

2022-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 24-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.