A magyar bruttó villamosenergia-termelés struktúrájának alakulása 2010 és 2021 között

Szerzők

 • Bozsik Nándor Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
 • Bozsik Norbert Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet
 • Tánczos Tamás Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.10.no.3.pp.17-32

Kulcsszavak:

fosszilis energia, korreláció, megújuló energia, nukleáris energia, villamosenergia-termelés

Absztrakt

A magyar villamosenergia-termelés három pilléren nyugszik, a fosszilis, a nukleáris és a megújuló energiákon. Míg a hazai villamosenergia-termelés mintegy 6,5%-kal visszaesett 2010 és 2020 között addig a bruttó villamosenergia-felhasználás mintegy 10%-kal növekedett, ami a villamosenergia-import jelentős növekedését eredményezte. Az import növekedésének fő oka, hogy Magyarország olcsón vásárolhat áramot a szomszédos országoktól. Pozitív fejleménye az elmúlt időszaknak, hogy a megújulók egyre nagyobb szerepet játszanak a villamosenergia-termelésben. A megújuló energiafogyasztás növekedése a szén és a gáz felhasználás csökkenésével jár együtt, mely összhangban van üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésével kapcsolatos EU-vállalásokkal és fontos tényező a klímaváltozás elleni küzdelemben. A villamosenergia-termelés és felhasználás kitettségének csökkentése érdekében fontos lenne a megújuló energiák további bővítése. Cikkünkben a magyar villamosenergia-termelés szerkezeti átalakulását elemeztük a 2010 és 2020 közötti időszakra vonatkozólag, kiegészítve a 2021-es év előrejelzéseivel. A kutatás során korrelációszámítást és lineáris regresszió vizsgálatot végeztünk, feltárva a lehetséges kapcsolatokat az energiahordozók között. Az eredmények azt mutatják, hogy a napelemes energiatermelés növekedése a szénalapú villamosenergia-termelés csökkenésével, míg a földgázalapú villamosenergia‑termelés növekedése a nettó villamosenergia import csökkenésével jár együtt. Magyarország számára a következő évtizedekben komoly kihívást jelent, hogy saját villamosenergia-szükségletét biztonságosan, gazdaságosan és környezetbarát módon tudja biztosítani.

Szerző életrajzok

 • Bozsik Nándor, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: bozsik.nandor@uni-obuda.hu

 • Bozsik Norbert, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

  főiskolai tanár
  E-mail: bozsik.norbert@uni-mate.hu

 • Tánczos Tamás, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: tanczos.tamas@uni-eszterhazy.hu

Hivatkozások

About Hungary (2022), FM: Electricity imports can reduce reliance on natural gas, Letöltés dátuma: 2023. 06. 10. forrás: https://abouthungary.hu/news-in-brief/fm-electricity-imports-can-reduce-reliance-on-natural-gas

Brodny, J. – Tutak, M. (2021a): The comparative assessment of sustainable energy security in the visegrad countries. a 10-year perspective. Journal of Cleaner Production, 2021, 317, 128427, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128427

Brodny, J. – Tutak, M. (2021b): Assessing sustainable energy development in the central and eastern European countries and analyzing its diversity, Science of The Total Environment, 2021, 801, 149745, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149745

Eurostat (2023a): Hungary, Compelete energy balances, Gross available energy, Letöltés dátu-ma: 2023. 05. 10. forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3069522/default/table?lang=en

Eurostat (2023b): Hungary, Compelete energy balances, Gross electricity production, Letöltés dátuma: 2023. 05. 10. forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3069534/default/table?lang=en

Eurostat (2023c): Hungary, Compelete energy balances, Renewable Gross electricity production, Letöltés dátuma: 2023. 05. 21. forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3070543/default/table?lang=en

Eurostat (2023d): Complete energy balances, Standard international energy product classification, Letöltés dátuma: 2023. 05. 21. forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/4a62a227-6e3d-4b9c-b49d-e28abd643ef2?lang=en

Győri, K. (2020): Az igazságos energiaátmenet a szénrégiókban - A szénkivezetés társadalmi hatásai, Energiaklub 2020, Letöltés dátuma: 2023. 01. 31. forrás: https://energiaklub.hu/files/study/Az%20igazs%C3%A1gos%20energia%C3%A1tmenet%20a%20sz%C3%A9nr%C3%A9gi%C3%B3kban_Energiaklub.pdf

Kiss, M. V. – Hetesi, Zs. – Kiss, T. (2016): Issues and solutions relating to Hungary's electricity system, Energy, 2016, 116, 329–340, https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.09.121

Kovács, G. (2020): A kormány szerint az atomenergia a nyerő, csak Paks II árát hagyták ki, az egyenletből, HVG, 2020.01.22., Letöltés dátuma: 2023. 05. 10. forrás: https://hvg.hu/gazdasag/20200122_energiastrategia_klima_paks_atomenergia

KSH (2022), Letöltés dátuma: 2023. 05. 10. forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/ene/hu/ene0008.html

KSH (2023): Bruttó villamosenergia-termelés, Letöltés dátuma: 2023. 05. 21. forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/ene/hu/ene0009.html

Lipták, R. – Hadházi, T. (2021): A villamosenergia-felhasználás változása, Multidiszciplináris tudományok, 11. kötet. (2021) 3 sz. pp. 167–174, https://doi.org/10.35925/j.multi.2021.3.19

Major, A. (2020): A világon példátlan szabályokkal lehetetleníti el a szélenergiát Magyarország, Portfólió, 2020, Letöltés dátuma: 2023. 06. 30. forrás: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210423/a-vilagon-peldatlan-szabalyokkal-lehetetleniti-el-a-szelenergiat-magyarorszag-479054

Munkácsy, B. – Kádár, P. (2016): "Seeking the sustainable power mix for Central Europe," 2016 IEEE 14th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, Serbia, 2016, pp. 257–262, https://doi.org/10.1109/SISY.2016.7601508

OAH (2023): Országos Atomenergia Hivatal honlap, Letöltés dátuma: 2023. 05. 31. forrás: http://www.haea.gov.hu/web/v3/oahportal.nsf/web?openagent

OVF (2023): Országos Vízügyi Főigazgatóság honlap, Letöltés dátuma: 2023. 05. 31. forrás: http://www.ovf.hu/

Robinson, G. M. (2020): Statistics, Overview, International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), Elsevier, 2020, Pages 29–48, forrás: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10430-5

Siksnelyte, I. – Zavadskas, E.K. (2019): Achievements of the European Union Countries in Seeking a Sustainable Electricity Sector. Energies 2019, 12, 2254. https://doi.org/10.3390/en12122254

Sulich, A. – Sołoducho-Pelc, L. (2021): Renewable Energy Producers’ Strategies in the Vise-grád Group Countries. Energies 2021, 14, 3048. https://doi.org/10.3390/en14113048

Szeberényi, A. – Rokicki, T. – Papp-Váry, Á. (2022): Examining the Relationship between Renewable Energy and Environmental Awareness. Energies 2022, 15, 7082. https://doi.org/10.3390/en15197082

Taylor, R. (1990): Interpretation of the Correlation Coefficient: A Basic Review. Journal of Diagnostic Medical Sonography. 1990;6(1):35–39. https://doi.org/10.1177/875647939000600106

Letöltések

Megjelent

2023-09-27

Hasonló cikkek

1-10 a 16-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.