A CSR kurzus hatása a hallgatók attitűdjére

Szerzők

 • Ásványi Katalin Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet
 • Kiss Dominika Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.02.3-14

Kulcsszavak:

CSR, oktatás, attitűd, Q-módszer

Absztrakt

A felelősségvállalás és a fenntarthatóság kérdése napjainkban egyre inkább fontossá válik a vállalatok és az egyének számára. A felsőoktatásnak kulcsszerepe van abban, hogy a következő generációmilyen tudással, képességekkel, attitűddel rendelkeznek a tanulmányaik elvégzése után. Jelen tanulmány fő kutatási kérdése, hogy milyen hatás érhető el a hallgatókban egy kurzuson keresztül, vagyis egy CSR témájával foglalkozó tárgy miként járul hozzá a kurzuson résztvevő hallgatók szemléletformálásához?

 

Szerző életrajzok

 • Ásványi Katalin, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu

   

   

 • Kiss Dominika, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet

  egyetemi hallgató
  E-mail: kiss.domenica@gmail.com

   

Hivatkozások

Ásványi K. (2014): A komolyzenére irányuló CSR vállalati megítélése: Vállalati attitűdvizsgálat Q-módszerrel. Marketing és menedzsment. Vol 48, No. 1. 37-46. p.

Ásványi K. - Kiss D. (2018): A vállalati társadalmi felelősségvállalás oktatásának hatása az egyetemi hallgatókra In: Csordás T. – Varga Á. (szerk.): MMDC terelő: Tanulmányok a marketing-, média- és designkommunikáció területéről. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem. 130. p. 39-46. p. ISBN 978-963-503-751-3

Bennett, D.C. (2001). Assessing quality in higher education – Perspectives. Liberal Education, Vol. 87. No. 2. 40-46. p.

Braxmair Zs. (2012): A felsőoktatási intézmények hatása. A hozzáadott érték mérésének egy konceptuális modellje. In: Hámori B., -Vajda B. - Tóth L. - Derecskei A. – Prónay Sz. (szerk.): Érzelmek és indulatok a gazdaságban. Szeged: Szegedi Tudományegyetem GTK. 123‒146. p.

Golnhofer, E. (2001). Az esettanulmány. Műszaki Kvk., Budapest 107 p.

Hofmeister-Tóth Á. - Kelemen K. - Piskóti M. (2011): A fenntartható fogyasztás jellemzői és trendjei Magyarországon és a régióban. In: Csutora M. - Hofmeister-Tóth Á. (szerk.): Fenntartható fogyasztás? Budapest: Aula Kiadó. 188 p. 53-76. p. ISBN 9789635034659

Hofmeister-Tóth Á. (2005): A Q-módszer és alkalmazása a marketingkutatásban. Műhelytanulmány. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék.

Kagawa, F. (2007): Dissonance in students’ perceptions of sustainable development and sustainability. Implications for curriculum change. International Journal of Sustainability in Higher Education. Vol. 8. No. 3. 317-338. p. DOI: https://doi.org/10.1108/14676370710817174

Kiss V. Á. - Tóth O. (2016): A környezettudatosság megjelenése a középiskolások körében. Journal of Central European Green Innovation. Vol. 4. No. 1. 41-52. p. ISSN 2064-3004

Luksander A. - Béres D. - Huzdik K. - Németh E. (2014): A felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúráját befolyásoló tényezők vizsgálata. Pénzügyi Szemle, Vol. 2. 237-258. p.

Marjainé Szerényi Zs. - Zsóka Á. - Széchy A. (2012): Környezettudatosak-e a középiskolások? In: Kerekes S. - Csutora M. (szerk.): Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. Budapest: Aula Kiadó. 307 p. 226-259. p.

Nemcsicsné Zsóka Á. (2005): Következetesség és rések a környezettudatos szervezeti magatartásban. Doktori értekezés. Budapest: BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola. 240. p.

Pascarella, E. - Terenzini, P. (2005): How College Affects Students. Jossey-Bass, San Francisco

Rodgers, T. (2007): Measuring Value Added in Higher Education: A Proposed Methodology for Developing a Performance Indicator Based on the Economic Value Added to Graduates. Education Economics, Vol. 15. No. 1. 55-74. p. DOI: https://doi.org/10.1080/09645290601133902

Süle, M. (2012): Can conscious consumption be learned? The role of Hungarian consumer protection education in becoming conscious consumers. International Journal of Consumer Studies, Vol. 36. No. 2. 211-220. p. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2011.01085.x

Tam, M. (2002): University Impact on Student Growth: a quality measure? Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 24. No. 2. 211-218. p. DOI: https://doi.org/10.1080/1360080022000013527

UNIS (n.a.b). Fenntartható Fejlődési Célok. | A 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer kialakítása, http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals_backgr ound.html Letöltés ideje: 2018. március 16.

Varga J. (2010): A képzési terület és a felsőoktatási intézmény hatása a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességére a 2000-es évek végén. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem Emberi Erőforrások Tanszék. 24. p.

Zsóka Á. - Marjainé Szerényi Zs. - Széchy A. (2011): A környezeti nevelés szerepe a fenntartható fogyasztás és életmód kialakításában. In: Csutora M. - Hofmeister-Tóth Á. (szerk.): Fenntartható fogyasztás? Budapest: Aula Kiadó. 188 p. 89-108. p.

Zsóka Á. - Marjainé Szerényi Zs. - Széchy A. (2012): A környzeti képzés szerepe az egyetemisták környezeti tudatosságában – a BCE hallgatóinak példáján. In: Kerekes S. - Csutora M. (szerk.): Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. Budapest: Aula Kiadó. 307 p. 226-259. p.

Letöltések

Megjelent

2019-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 27-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.