Regionális összefüggések a vidékgazdaság fejlesztésében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.01.52-61

Kulcsszavak:

regionális gazdaság, vidékgazdaság, telephelyválasztás

Absztrakt

A 90-es években a rendszerváltással, elsősorban a földtulajdon szerkezetének módosulásával és a piacgazdaság kialakulásával, a külső gazdasági-piaci kapcsolatok átrendeződésével a vidékgazdaság termelési szerkezete jelentős átalakuláson ment keresztül. Ennek során növekedtek a fejlett és a leszakadt területek közötti színvonalbeli különbségek. Nyilvánvalóan változásban van az e folyamatokat befolyásolni kívánó vidék- és területfejlesztési politika is. Ahhoz, hogy a változásokat megérthessük és fejlődési irányba elmozdíthassuk számos területi összefüggés megértésére van szükség. Összességében a területi differenciák és kialakult specializációk együttesen determinálják a hazai vidékgazdasági telephelyek kiválasztásának főbb összefüggéseit. Ezen tényezők összessége fejezi ki a mai magyar vidék valóságos térbeli rendszerét, amelynek hátterében egyszerre jelentkezik a vállalati és nemzetgazdasági érdek, a kisebb és a nagyobb egység érdekei szerint mért hatékonyság fokozásának lehetősége, összességében a vidéki élet minőségének javítása.

Információk a szerzőről

  • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi docens
    E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

Hivatkozások

BARTA GYÖRGYI–BERNEK ÁGNES–NAGY GÁBOR (2003): A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon. – Tér és Társadalom, 2003/4. pp. 173–190.

BOGÁRDI TÜNDE-NAGYNÉ MOLNÁR MELINDA (2014): The barriers to economic development through the example of a Hungarian internal periphery. VESTNIK APK STAVROPOLYA/AGRICULTURAL BULLETIN OF STAVROPOL REGION 1:(1) pp. 52-55.

CHAPMAN, K.-WALKER, D. F. (1991): Industrial Location: Principles and Policies. Blackwell, Oxford.

DICKEN, P.-LLOYD, P. E. (1990): Location in Space. Theoretical Perspectives in Economic Geography, Harper Colins, London.

ENYEDI GYÖRGY (2004): Processes of Regional Development in Hungary. In: Enyedi György - Tózsa István (eds.): The Region. Akadémiai, Budapest. 21-35

ENYEDI GYÖRGY (2000): Globalizáció és a magyar területi fejlődés. Tér és Társadalom, 2000.

FRIEDMANN, J.-FOREST, Y. (1988): The politics of place: toward a political of territorial planning. Boston.

GODA PÁL-TÓTH TAMÁS (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben TERÜLETI STATISZTIKA 53:(2) pp. 169-189.

HEALY, M. J.-ILBERY, B. W. (1990): Location and change. Perspectives an Economic Geography. Oxford University Press, Oxford.

KARHUSZ PÉTER (2003): A telephelyválasztás elméleti keretrendszere.

LENGYEL IMRE (2000): A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle, 12. sz. pp. 962-987.

LENGYEL IMRE (1994): A telephelyválasztás. In Rechnitzer J. (szerk): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. MTA RKK, Győr-Pécs. Pp.35-68.

LENGYEL I.-RECHNITZER J. (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

MOLNÁR LÁSZLÓ (2004): A befektetések ágazati és regionális szerkezete és hatása az ágazatok és régiók versenyképességére. GKI Gazdaságkutató Rt.

NAGY HENRIETTA (2003): Problems and questions in the Hungarian regional policy. MendelNet 2002/3, Brno, ISBN 80-7302-045-9, ISBN 80-7302-046-7 p. 213-219

NAGYNÉ MOLNÁR MELINDA (2013): Factors of success in case of local society. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 5:(3) pp. 63-70.

NEMES NAGY JÓZSEF (2003): A fekvés és az iskolázottság hatása a területi egyenlőtlenségekre Magyarországon. Pp. 133–144. Munkaerő-piaci tükör (szerk.: Fazekas K.): MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. – Budapest, Pp. 144–159.

RECHNITZER JÁNOS (1998): Területi stratégiák. Dialóg Campus Kiadó, BudapestPécs.

RITTER KRISZTIÁN (2008): Agrár-munkanélküliség és a területi egyenlőtlenségek. BULLETIN OF THE UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES (GÖDÖLLŐ) 2: pp. 639-652.

Letöltések

Megjelent

2016-03-01

Hasonló cikkek

1-10 a 117-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2 3